Mere tid til støjende fabrik: Bemærkningsfrist udsat

Sagen om den støjende fabrik Nordisk Perlite fortsætter. Virksomhedens advokat har fået udsættelse for fristen til at komme med bemærkninger.

Foto: Nordisk Perlite

Egentlig skulle virksomheden Nordisk Perlite have givet sine bemærkninger til varslet af påbud om driftsforbud denne weekend. Men advokatfirmaet Bech-Bruun har på vegne af virksomheden anmodet om en udsættelse af fristen - og den er blevet godkendt, så fristen nu er fredag den 23. marts. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Grunden til, at fristen er blevet forlænget er, at der er blevet bedt om aktindsigt i sagen, hvorfor der har været brug for ekstra tid til at gennemgå materialet. Og ifølge forvaltningsloven skal sagens afgørelse udsættes, hvis der anmodes om aktindsigt.

Vi i foreningen ærgrer os over at Nordisk Perlite modarbejder sagens afgørelse og trækker behandlingen i langdrag.

Bestyrelsen i Naboerne i Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd

- Der er tale om en af forvaltningslovens partsrettigheder, så vi er forpligtet til at imødekomme anmodningen, idet vi kan fastsætte en rimelig frist til at komme med bemærkninger. I den konkrete sag har vi valgt at imødekomme den ønskede fristforlængelse med henvisning til omfanget af det materiale der er givet aktindsigt i, forklarer Hillerød Kommune i en mail til Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd.

Forvaltningen afviser heller ikke, at advokatfirmaet på torsdag vender tilbage og anmoder om endnu en fristforlængelse. I sådan et tilfælde bør Hillerød Kommune igen godkende anmodningen om fristforlængelse, medmindre afgørende hensyn til private eller imod. 

Forvaltningslovens §9 b.

Fremsætter en part under sagens behandling anmodning om aktindsigt, og denne anmodning efter loven skal imødekommes, udsættes sagens afgørelse, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Læs også Politikere vil lukke ned for støjende fabrik

Utilfredse naboer

Fabrikken Nordisk Perlite er ellers blevet vurderet til at larme så meget, at Hillerød Kommune griber ind. Kommunen vil give fabrikken forbud mod at producere om natten, samt lørdag efter klokken 14 og hele søndagen.

Grunden til forbuddet er, at støjniveauet ved nærmeste beboelsesejendom er på 47 dB - en værdi, som er højere end den tilladte grænse på 40 dB.

Vi mener at hensynet til borgernes interesser og behov for hvile og restitution i eget hjem vejer tungt imod yderligere forlængelse til fordel for Nordisk Perlite.

Bestyrelsen i Naboerne i Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd

Derfor er naboerne til den støjende fabrik også utilfredse med, at fristen nu er nu blevet udsat.

- Vi i foreningen ærgrer os over at Nordisk Perlite modarbejder sagens afgørelse og trækker behandlingen i langdrag ved at lade sine advokater søge aktindsigt dagen før svarfristens udløb, trods at sagen har været aktiv i mere end syv uger, siger bestyrelsen i Naboerne i Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd ifølge Frederiksborg Amts Avis.

- Vi mener at hensynet til borgernes interesser og behov for hvile og restitution i eget hjem vejer tungt imod yderligere forlængelse til fordel for Nordisk Perlite. Sagen trækkes i langdrag på bekostning af borgerne, der plages af konstant støj og afbrudt søvn, lyder det fra foreningens bestyrelse.

Læs også Naboer har levet 17 år med støj: Nu griber kommunen ind

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik