Kommune sætter garn: Vil tømme sø for fisk

Vandkvaliteten i Teglgårdssøen i Hillerød skal i top, og så må fiskene lade livet.

Hvis man er en lille skalle eller en lille bras, kan man godt begynde at ryste på finnerne. Hillerød Kommune sætter nemlig jagten ind på de to uønskede arter i Teglgårdssøen. 

Den gamle sø, der er 5,2 hektar stor, skal nemlig restaureres. Og arbejdet gik i gang mandag. I første omgang går man efter brasen. Og derfor har kommunen sat garn i søen. Senere på året fisker man efter skallerne. 

- Når der er færre af brasen og skaller, betyder det, at der er bedre vilkår for dafnier og andre krebsdyr, som lever af søens alger. Når der er færre alger, bliver søen mere klar. Som en ekstra gevinst vil rovfisk som aborrer og gedder få bedre levebetingelser, da de jager ved hjælp af synet, og dermed bedre kan se deres bytte. Rovfiskene er vigtige for søens økosystem, da de hjælper med at holde bestanden af brasen og skaller nede, skriver Hillerød Kommune på sin hjemmeside. 

Teglgårdssøen ligger ved Frederiksborg Gymnasium i Hillerød.
Teglgårdssøen ligger ved Frederiksborg Gymnasium i Hillerød.
Foto: Google maps - Street View

Det er dog ikke alle fisk, der må lade livet. De rovfisk og karper som er over fem kg vil blive genudsat.

Men det er ikke nogen hurtig affære at oprense Teglgårdssøen for fisk. Projektet strækker sig over to år og målet er, at opfiske mindst 80 % af bestanden af brasen og skalle for at genetablere søens ligevægt, skriver kommunen, der i øvrigt også er ved at undersøge, om Teglgårdssøen kan blive til en badesø. 

For at sikre bedre lysforhold for den øvrige undervandsvegetation, vil der samtidig blive beskåret åkander, da de skygger.

Det er Fiskeøkologisk Laboratorium fra Helsingør, der står for fiskeriet og beskæring af åkander