Hospital undgår fyringer trods store millionbesparelser

Nordsjællands Hospital skal spare 63 millioner kroner på næste års budget - heraf geninvesteres en del i hospitalet. Der forventes ingen fyringer.

De ansatte på Nordsjællands Hospital kan ånde lettet op, efter at direktionen nu har godkendt hospitalets budget for 2019.

I alt skal der spares 63 millioner kroner, men der forventes ingen fyringer, oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi har landet et budget, der også giver mening i vores hverdag med patienterne. Vi kommer til at kigge på flow og arbejdsgange overalt på hospitalet, men vi undgår efter al sandsynlighed afskedigelser, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth og tilføjer:

Derudover har vi også haft mulighed for at afsætte midler til områder, hvor vi skal have ekstra fokus.

Regionalt sparekrav og omprioriteringer

Budgettet for Nordsjællands Hospital 2019 er på cirka 2,3 milliarder. kroner. Der er er et regionalt sparekrav på 25 millioner kroner, og internt omprioriteres 38 millioner kroner, hvoraf de otte millioner skal bruges til investering i ny teknologi.

Det regionale sparekrav skyldes langt overvejende højere udgifter til medicin, vækst på praksisområdet og et stort renoveringsbehov på hospitalsbygninger i regionen.

Internt på hospitalet er der derudover et behov for at finansiere tiltag, som er nødvendige for at kunne sikre den fremtidige drift og udvikling af hospitalet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der er også behov for at reservere penge i budgettet til nye teknologiske løsninger, til udvikling af hospitalets organisation og medarbejderkompetencer.

Alt sammen initiativer der peger frem mod ibrugtagning af det nye hospital i 2022.

Nordsjællands Hospital er en fællesbetegnelse, der dækker over hospitalerne i Hillerød og Frederikssund og et sundhedshus i Helsingør.