Grusgrav-firma fortsætter ulovlighederne

Grusgrav-firmaet TSG bryder loven flere steder i hovedstadsområdet - men bliver belønnet for det. Sådan lyder det fra borgere i nærheden af forskellige grusgravene.

Steen Bundgaard er godt træt af sin nabo - grusgraverfirmaet TSG i Tulstrup.

- De har drevet en materialebutik her i området - uden at have tilladelse til det, siger han.

Han oplever nemlig, at TSG gang på gang bryder reglerne for, hvad de har fået tilladelse til af Region Hovedstaden.

- De kører stadig materialer til området, selvom de har fået besked på, at de ikke må, siger Steen Bundgaard.

Sammen med en række andre naboer, mener han at kunne bevise TSGs regelbrud. Beboerne har nemlig selv filmet ulovlighederne.

Gravetilladelsen i grusgraven er udløbet, og TSG har af derfor kommunen fået besked på at tømme grusgraven. Derfor må de ikke køre materialer ned i grusgraven - men kun fjerne ting derfra - men naboernes video indikerer, at det altså sker alligevel.

- Der er uden nogen som helst tvivl, tale om, at den her lastbil, vi har filmet, er fuldt læsset med materialer, som bliver kørt ind på grusgrav-området.

Regelbrudene her i Tulstrup er ikke TSGs eneste - for som TV 2 Lorry kunne fortælle i mandags, er en række naboer i Landerslev også godt trætte af virksomheden TSG og deres lovbrug i grusgraven ved Landerslev.

Bliver belønnet for at bryde loven

To år i træk har TSG nemlig indvundet markant mere grus, end de har haft lov til.

Når man udvinder så meget, som tilfældet har været, så har det jo været helt overlagt fra TSGs side. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Peter Skov, der er nabo til grusgraven i Landerslev nær Jægerspris.

Men i stedet for at blive straffet for lovbruddene med planer om indvinding op mod 225.000 kubikmeter, har TSG i Landerslev fået udvidet deres indvindingstilladelser fra 50.000 kubikmeter til 75.000 kubikmeter.

I 2017 endte man alligevel med en produktion på over 182.000 kubikmeter indvundet - og i 2018 hed tallet 102.000 kubikmeter.

- Gu' er det da ikke fair! Altså, jeg så jo gerne, at man bliver belønnet, hvis man følger reglerne. Men her er der jo faktisk tale om det modsatte; nemlig, at hvis man bryder reglerne, så bliver man belønnet, siger naboen til grusgraven i Landerslev Peter Skov.

- Troen på vores retssamfund har da fået et gevaldigt nøk, efter at den her sag den startede, siger han.

Et tredje sted, i TSGs grusgrav i Sorø, har der siden januar stået 18 byggeskure - selvom det ifølge kommunen kræver både landzonetilladelse og byggetilladelse med så lang opbevaring.

Men også her ser TSG stort på tilladelser.

Beboerne frygter for fremtiden

Overfor TV 2 Lorry afviser TSG at kommentere på lovbrudene, men til Sjællandske Medier siger medejer Christian Bødker-Petersen følgende om byggeskurene:

"Sorø Kommune kan bare give mig et påbud, hvis jeg skal fjerne dem. Jeg har ikke tænkt mig at søge en tilladelse for, at de kan stå der et par måneder til. Jeg mener ikke, at jeg har pligt til at tage initiativ."

I Tulstrup frygter beboerne for fremtiden som naboer til grusgraven, så længe den styres af TSG, der ikke mærker konsekvenserne af at bryde loven.

- Vi er meget nervøse omkring, hvad der kommer til at ske her, siger Steen Bundgaard.

Region Hovedstaden har givet TSG en ny gravetilladelse - på markerne lige op ad Steen Bundgaards hjem.

- Vi er jo bange for, at det også ender sådan her hos os, som vi har set det ske i Landerslev, siger Steen Bundgaard.

Gravetilladelsen er nu af naboerne anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men selvom TSG derfor ikke graver lige nu, så er Tulstrupborgerne bange for, at naturen omkring dem snart lider skade.

- Vi er overbeviste om, at det her det bliver sådan et ragnarok - ligesom alle de andre steder, vi har hørt om, hvor TSG opererer.