Flagermus: Det kan du gøre - og det må du absolut ikke

Hillerød Svømmehal er plaget af, at flagermus flyver rundt inde i svømmehallen om natten. Her er et par gode råd, hvis man står i samme situation.

Foto: Preben Madsen / Scanpix

Det er en helt naturlig ting, at flagermus søger tilflygt i revner og sprækker på huse, hvor de sover og har deres koloni med unger i. Sådan lyder det fra Hans Baagøe, der er ekspert i flagermus fra Statens Naturhistoriske Museum.

Men i Hillerød Svømmehal har man de seneste to somre været så hårdt plaget af flagermus, som hver morgen, når personalet åbner op for svømmehallen, har efterladt ekskrementer på bassinkanten i svømmehallen.

Man skal lade vinduer eller døre stå åbne om natten, så flagermusene selv flyver ud. Og så skal man selvfølgelig have fundet ud af, hvordan de kommer fra ydersiden af bygningen og ind i selve svømmehallen.

Hans Baagøe, Flagermusekspert

- Mange arter bor i bygninger, der oftest ikke er beboede, men grunden til at de er inde i selve svømmehallen er nok, at de har fået forvildet sig derind, siger Hans Baagøe.

Netop nu skal flagermusungerne til at lære at flyve, og det er ifølge Hans Baagøe højst sandsynligt de yngste flagermus, som holder til i Svømmehallen. Derfor er rådet til at få dem ud også meget simpelt:

- Man skal lade vinduer eller døre stå åbne om natten, så flagermusene selv flyver ud. Og så skal man selvfølgelig have fundet ud af, hvordan de kommer fra ydersiden af bygningen og ind i selve svømmehallen, siger Hans Baagøe.

Læs også Flagermus presser centerbyggeri

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er det dog aldrig godt for flagermusene at blive fordrevet fra et hus. Flagermusene har valgt at bo i huset på grund af dets beliggenhed nær områder med rigelig føde og på grund af husets særlige muligheder som dagopholdssted.

Må ikke bekæmpes

Flagermusen er fredet i Danmark, og da der er unger i kolonierne, er det ulovligt at lukke hullerne til på ydersiden af bygningen - og så er det også dyrplageri, da de unger, der ikke kan flyve, vil dø langsomt.

De mindste flagermus, som er dværgflagermus, skal ikke bruge meget mere end en revne på 8 mm for at kunne komme ind i en bygning.

Hans Baagøe, Flagermusekspert

Derfor skal man i Hillerød Svømmehals tilfælde have fundet det sted, hvorfra de kommer ind, og så få lukket den gennemgang til. Flagermus gnaver ikke selv i isolation eller træværk, sådan som mus og rotter gør det, men opholder sig blot i allerede eksisterende hulrum.

- De mindste flagermus, som er dværgflagermus, skal ikke bruge meget mere end en revne på 8 mm for at kunne komme ind i en bygning, siger Hans Baagøe.

Ifølge flagermuseksperten er dyrenes ekstrementer dog ikke farlige, medmindre der er tale om store dynger, som bør fjernes med maske. 

Læs også Naturstyrelsen på skovhugst: Vil fælde de ældste træer

Dyrenes ekskrementer består af insektrester og tørrer normalt hurtigt ud, hvis der er blot nogenlunde ventilation. Den smule urin, de producerer, fordamper ligeledes hurtigt, men ved konstruktioner med for lidt ventilation ophobes urinen, og der vil da kunne opstå lugtgener samt i sjældne tilfælde fugtskader.

Kan smitte med sygdom

Hvad der derimod kan være farligt ved flagermus er, hvis man bliver bidt af dem. Det hænder, at man finder en flagermusunge liggende på jorden, der er udmattet og derfor gået mere eller mindre i dvale.

Man skal have handsker og maske på, og så kan man forsigtigt sætte dem fast på et træ eller lignende, hvorfra de nemmere vil kunne flyve videre igen.

Hans Baagøe, Flagermusekspert

Flagermus kan i mange lande, bl.a. Danmark være inficeret med et specielt rabiesvirus kaldet European Bat Lyssavirus (EBL), som kan smitte til andre pattedyr inklusive mennesket og give anledning til symptomer på rabies - også kendt som hundegalskab, der kan være livsfarligt.

- Man skal have handsker og maske på, og så kan man forsigtigt sætte dem fast på et træ eller lignende, hvorfra de nemmere vil kunne flyve videre igen, siger Hans Baagøe.

Der er herhjemme, måske på grund af tidligt indsat behandling, ikke konstateret kliniske symptomer hos mennesker som følge af tæt kontakt med rabiesinficerede flagermus. Flagermus kan udover rabies smitte med væggelus.

Efter dansk lovgivning er alle flagermus totalfredede. De må ikke fanges eller ihjelslås. Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder ikke finde sted. 

Kilde: Dyrenes Beskyttese, "Flagermus I Huset", Dec. 2008.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik