Lyserøde robotter rykker ind på Herlev Hospital

Med de 11 robotter i sving er Herlev Hospital verdens mest automatiserede hospital, når det gælder transport af varer og affald.

11 lyserøde robotter i menneskestørrelse er i dag blevet officielt indviet som del af personalet på Herlev Hospital.

Robotterne finder selv rundt i varemodtagelsen i kælderen under hospitalet. De henter og afleverer varer til afdelingerne og har affald med tilbage.

Varerne transporteres uden indgriben af medarbejdere fra varemodtagelsen frem til centrale fordelingscentre og på sigt helt frem til afdelingerne.

På deres vej til afdelingerne kan de ikke undgå at møde personale . Men robotterne er udstyret med censorer, som gør at de bremser op, hvis en person træder ud foran dem. 

Robotterne kan også tale.

"Jeg drejer til venstre", siger den menneskestore  robot før den svinger om hjørnet med en vogn fuld af  varer til brug for hospitalet. I det hele taget siger robotten hvad den gør, før den gør det.   

Med indvielsen af den fuldautomatiske varemodtagelse lægger Herlev Hospital sig i spidsen og bliver det hospital i verden, der er længst fremme med at automatisere transport af varer og affald.

 - Vi har valgt at bruge vores ansatte til at tage sig af patienterne, derfor har vi satset så meget på at få vores transport af varer til at fungere automatisk, siger logistikchef  på Herlev hospital, Lars Sønderskov.

Den fuldautomatiske varemodtagelse, som er det navn der dækker over robotter, varehal og alt teknologi,  er på 2400 m2. Den koster 40 millioner kroner og er finansieret af Kvalitetsfondsmidler.

I dag håndterer de 11 robotter ca. 200 transportvogne i døgnet. Når Herlev Hospital er fuldt udbygget om et par år vil der komme yderligere 15 robotter til. På det tidspunkt vil robotterne være i gang hele døgnet og transportere 7-800 vogne i døgnet.

-Det her er ikke en spareøvelse, så personalet har ikke noget at frygte. Den her løsning bliver gennemført, så vi kan få overstået alle de logistiske opgaver om natten uden at forstyrre personalet med det, siger logistikchef på Herlev Hospital,  Lars Sønderskov.