Forældrepar klemte deres uønskede datter ihjel

En far og en mor er tirsdag idømt 14 års fængsel for i forening at have dræbt deres lille baby, imens hun var indlagt på enten Herlev Hospital eller Rigshospitalet.

Et forældrepar er tirsdag i Østre Landsret idømt 14 års fængsel hver for i forening at have dræbt deres seks uger gamle datter ved vold ved klemning. Pigen havde 31 ribbensbrud ved obduktionen.

Dommen er en stadfæstelse af en afgørelse, som Retten i Glostrup traf tilbage i januar.

quote Det vigtigste er, at du skal presse hende

Uddrag fra beskeder mellem forældreparret

Her fandt retten det bevist, at pigen med sikkerhed var død af de skader, som hun havde fået ved at blive klemt. Motivet var ifølge rettens dom, at parret ikke ønskede barnet og også havde forsøgt at fordrive fosteret.

Volden mod barnet skulle være blevet udøvet på enten Herlev Hospital eller Rigshospitalet - muligvis begge steder. Her var den lille pige indlagt, fordi hun blev født tre måneder for tidligt.

Og byretten nåede altså frem til, at det var moren, 26-årige Rand Yaseen, og faren, 35-årige Mohamad-Bager Faieq Hussein Al-Jeboury, som stod bag.

Advokat Karoline Normann repræsenterede under landsretssagen barnets far. Hun har under ankesagen forsøgt at rejse tvivl om obducentens konklusion.

Fordi der er tale om et ekstremt for tidligt født barn, er erfaringsgrundlaget i Danmark, hvad obduktioner angår, nemlig småt.

Normann og advokat Martin Andersen, som var forsvarer for barnets mor, har søgt bistand ved en amerikansk ekspert. Han har ifølge Karoline Normann sagt, at skaderne på barnet ikke nødvendigvis skyldtes vold, men kunne henføres til en sygdom.

På den baggrund stillede Normann og Andersen en række spørgsmål til Retslægerådet. Rådet er den øverste lægelige myndighed i retssager.

Men hos Retslægerådet valgte man at støtte konklusionen i obduktionsrapporten.

Karoline Normann fortæller også, at der har været en strid om, hvordan to centrale chatbeskeder skulle forstås.

Beskederne var skrevet på arabisk. I den oprindelige oversættelse til dansk lød de "pres hende igen" og "det vigtigste er, at du skal presse hende."

Men under ankesagen har en anden tolk - som har oversat til engelsk - sagt, at der blev skrevet: "Det vigtigste er hendes juice - husk hendes juice". Og dette skulle ikke handle om at klamme barnet, men om modermælk.

Dommen i Østre Landsret er i udgangspunktet endelig. En straffesag kan kun genoptages i helt særlige situationer, for eksempel hvis der kommer afgørende nye oplysninger.

Ifølge Karoline Normann vil hun nu forsøge at foranledige, at faren kan blive undersøgt, med henblik på at påvise en eventuel sygdom, som babyen kan have arvet, og som kan have forårsaget skaderne.

Parret har irakisk baggrund. Faren er dansk statsborger, men det er moren ikke. Hun er derfor også dømt til udvisning.

/ritzau/