Kystdirektoratet: Sommerhusejer byggede terrasse i klitterne

En sommerhusejer på Kystvej i Hornbæk har stille, roligt og ulovligt udvidet sin matrikel langt ud i klitterne mod havet.

Ejeren af et sommerhus på Kystvej i Hornbæk har plantet græsplæne og anlagt to flisebelagte terrasser, som strækker sig et godt stykke ud i det offentlige areal. 

Kystvej i Hornbæk er en af landets dyreste sommerhusadresser, og for at hindre uvedkommende i at komme ind er der ovenikøbet sat et hegn op omkring hele det, viser det sig nu, ulovligt indvundne område, skriver Helsingør Dagblad.

Skal sløjfe hele den ulovlige udvidelse

På vegne af undrende borgere i området for et år siden var det netop Helsingør Dagblad, som gjorde Kystdirektoratet i Lemvig opmærksom på grundudvidelsen, og nu har direktoratet varslet ejeren om, at der er tale om en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven.

Sommerhusejeren skal derfor sløjfe den del af terrassen, der ligger uden for matriklen, fjerne hegnet og føre arealet tilbage til det, det var engang, nemlig en offentlig strandklit.

Kystdirektoratets afgørelse i høring

Foreløbig er Kystdirektoratets afgørelse sendt ud til høring hos grundejeren og til ejeren af det område, der er blevet inddraget, hvilket formelt set er Naturstyrelsen.

Under behandlingen af sagen har ejeren gennem sin advokat blandt andet argumenteret for, at haveudvidelsen blev anlagt lovligt helt tilbage i 1968 eller før. 

Men sagsbehandlerne i Lemvig finder det ikke sandsynliggjort, at terrassen blev anlagt før 1968, og skulle det have være tilfældet, ville det heller ikke ville have været lovligt dengang, skriver avisen.

Ingen myndigheder har gennem årene grebet ind over for udvidelsen af haven med græsplæne og to flisebelagte terrasser, hvilket ellers kunne have åbnet for en lovliggørelse af grundudvidelsen.

Men Kystdirektoratet mener altså, at se to terrasser er så synlige og beliggende direkte på strand- og klitareal at der skal gå langt mere tid end 40 år, før en eventuel lovliggørelse kunne komme på tale.