Helsingør forkæler de ældre med flest hjemmeplejetimer

Helsingør er på top tre over kommuner, der giver de ældre mest hjemmepleje. Borgmesteren er glad for det "måske lidt for høje niveau".

Kun to andre kommuner i Danmark giver de ældre mere hjemmehjælp end Helsingør. Det viser en opgørelse fra Kommuners Landsforening.

Gennemsnitligt 4,7 timers hjemmehjælp om ugen får Helsingørs ældre i aldersgruppen fra 65 til 79 år, som er visiteret til den service. Kun Hedensted og Rebild ligger højere - med gennemsnitligt 5 timers hjemmehjælp til de ældre i den pågældende aldersgruppe, skriver Helsingør Dagblad.

quote Jeg er glad for, at vi har valgt at bevare det niveau, selv om vi måske ligger lidt højt

Benedikte Kiær, Kons., borgmester i Helsingør

I Glostrup med mindst hjemmehjælp må de ældre klare sig med 2,3 timers hjemmehjælp i gennemsnit - altså under halvdelen af, hvad Helsingør tildeler de lokale ældre. I Odense, Morsø og Varde ligger tallet på 2,5 timer.

Over halvdelen af de danske kommuner kan klare sig med at tildele de ældre under 3,5 timers ugentlig hjemmehjælp i gennemsnit. Og kun cirka en fjerdedel af kommuner kommer over 4 timers hjemmehjælp.

Situationen får dog ikke Helsingør-borgmester Benedikte Kiær til at ærgre sig over, at Helsingør er tæt på toppen, når timeforbruget i hjemmehjælpen bliver målt. Tværtimod.

- Det er et af de steder, hvor vi ligger højere end andre kommuner. Det har vores hjemmehjælpsanalyse også dokumenteret. Vi har et fint serviceniveau i forhold til hjemmehjælp og hjemmepleje, forklarer den konservative Kiær til Helsingør Dagblad. 

Niveauet ligger måske lidt for højt

Også den lidt ældre aldersgruppe får langt mere hjemmehjælp i Helsingør end i de fleste andre kommuner.

4,9 timer om ugen i gennemsnit er kommunens hjemmehjælps-tal for Helsingørs ældre fra 80 år og opefter, som er godkendt til hjælp i hjemmet. Kun Rudersdal, Holbæk, Aarhus og Gladsaxe ligger højere.

Mange andre kommuner ligger langt lavere. I Skive får de ældre over 80 år kun 2 timers ugentlig hjemmehjælp, når de er visiteret til det.

quote Det er et af de steder, hvor vi ligger højere end andre kommuner. Det har vores hjemmehjælpsanalyse også dokumenteret. Vi har et fint serviceniveau i forhold til hjemmehjælp og hjemmepleje.

Benedikte Kiær, Kons., borgmester i Helsingør

I Hillerød ligger tallet på 2,6 timer om ugen. Mere end to tredjedele af kommunerne nøjes med under 4 timers hjemmehjælp til den pågældende aldersgruppe.

- I forhold til hjemmehjælpen vil vi sagtens kunne hente nogle penge på det område, hvis vi sammenligner os med andre kommuner. Men i Helsingør skal vi skal hjælpe dem, der skal have hjælp med bad og mad og så videre. Og jeg er glad for, at vi har valgt at bevare det niveau, selv om vi måske ligger lidt højt, forklarer Benedikte Kiær til Helsingør Dagblad.

En times hjemmehjælp koster ifølge tal fra Kommunernes Landsforening i omegnen af 425 kroner.

Helsingør har væsentligt færre ældre

Det hører med til en historie om Helsingør og hjemmehjælpen, at kommunen giver mange timers hjemmehjælp, men til gengæld ikke giver hjemmehjælp til så mange mennesker.

BRØD: 4,9 procent af de ældre i Helsingør mellem 65 og 79 år er visiteret til hjemmehjælp. Det tal placerer Helsingør lidt over midten på listen over de danske kommuner, hvor færrest får hjemmehjælp.

Hos de ældre på 80 år eller derover er det 26,1 procent af de ældre i Helsingør, der er visiteret til hjemmehjælp. Kun i 10 andre kommuner er andelen af de ældre, som får hjemmehjælp, lavere.

- Det er positivt. Flere og flere kommer op i årene, og folk holder længere, de ældre bliver friskere. Det er rigtig godt, at flere kan klare meget mere selv. Helbredstilstanden bliver bedre og bedre, fordi de nye ældre, der kommer, har et bedre helbred og er mindre nedslidte, siger Benedikte Kiær til Helsingør Dagblad. 

Ifølge Kommunernes Landsforening er antallet af hjemmehjælpsmodtagere generelt faldende.

Over 10 procent er antallet af hjemmehjælpsmodtagere på 80 år eller mere faldet siden 2011 - på et tidspunkt, hvor antallet af ældre ellers er steget markant.

»Udviklingen… er blandt andet et produkt af kommunernes forebyggende, rehabiliterende indsats og sund aldring«, vurderer Kommunernes Landsforening. Antallet af danskere, som er 80 år eller mere, vil i øvrigt stige markant i de kommende år.

Helsingør Kommunes nettodriftsudgifter til pleje og omsorg for ældre borgere fra 65 år og opefter ligger i midten sammenlignet med de 98 danske kommuner - på knap 38.000 kroner om året.