Borgmesters vision for Helsingør: Flere skal uddannes i kommunen

De næste fire år skal Benedikte Kiær styre Helsingør. TV 2 Lorry har bedt hende om at sætte ord på sine visioner for kommunen.

I lighed med andre kommuner, befinder Helsingør Kommune sig i en rivende udvikling i disse år.

Vi bliver flere indbyggere, skatteindtægterne stiger, og mange investorer banker på vores dør med idéer til spændende projekter, som de gerne vil gøre til virkelighed. Det giver os en masse muligheder for at udvikle vores kommune og gøre den til et endnu bedre sted at bo de kommende fire år.

quote Flere begynder efterhånden at mangle arbejdskraft, hvis de skal følge med. Her har vi i høj grad brug for, at der bliver uddannet langt flere i Helsingør Kommune, end der gør i dag.

Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør, Kons.

Den gode udvikling betyder også, at det går rigtig godt for vores lokale virksomheder, hvor ordrebøgerne bugner mange steder. Det betyder samtidig, at flere og flere efterhånden begynder at mangle arbejdskraft, hvis de skal følge med. Her har vi i høj grad brug for, at der bliver uddannet langt flere i Helsingør Kommune, end der gør i dag.

Her har vi desværre gennem mange år oplevet, at uddannelser flytter væk fra vores kommune, og det betyder, at de unge enten tager uddannelsen et andet sted, (og måske flytter væk fra kommunen), eller at de slet ikke får nogen uddannelse. Den udvikling skal vi have vendt, og det bliver en af Byrådets fornemmeste opgaver det kommende år. 

Skal vi tiltrække nye uddannelser, og fastholde dem vi har, så kræver det, at vi får skabt gode fysiske rammer om et godt uddannelsesmiljø ved at opføre en campus. En campus der kan rumme en lang række uddannelser, hvor der er gode transport- og parkeringsforhold, og hvor der også skal være tilknyttet boliger, de unge kan bo i. 

En vigtig brik i det store puslespil, som en campus er, er den uddannelsesstation af læreruddannelsen, som skal placeres i Helsingør. Samtidig vil jeg også knokle for, at Helsingør kommer til at huse en af de kommende moderinstitutioner for den nye forbedrende grunduddannelse (FGU). Desuden arbejder vi på at sikre, at vi fortsat har gode erhvervsuddannelser, og en sundhedsuddannelse (SOPU) er på vej.

Kort sagt er der mange muligheder for at skabe et levende uddannelsesmiljø i en kommende campus, hvor vi også vil have vores 10. klasse skole. Får vi skabt det, så vil det også være nemmere at tiltrække endnu flere nye uddannelser, der kan sikre tilbud til vores unge og arbejdskraft til vores erhvervsliv. 

Nyt sundhedshus til kommunen

Et andet område vi kommer til at arbejde med i de kommende fire år, er en opgave vi har arvet fra det gamle Byråd. Her besluttede vi os nemlig for at bruge 250 millioner kroner på at bygge et ambitiøst sundhedshus, der skal stå færdig i 2021.

Vi skal i første halvår af 2018 i gang med en meget grundig bedømmelsesproces af, hvordan det kommende sundhedshus skal se ud, og hvordan det skal indrettes for at vi får det bedst mulige sundhedshus for pengene. Det er en lidt anderledes proces end normalt, fordi vi som politikere er langt mere involveret i processen med at behandle de indkomne tilbud, som vil blive bedømt og revurderet løbende, så vi er sikre på, at de endelige tilbud lever op til ambitionerne. Det bliver en rigtig spændende proces, og jeg sikker på, at vi i 2021 vil stå med et super moderne sundhedshus, som rummer en masse gode tilbud til borgerne. 

En sidste ting jeg vil nævne som en stor og vigtig prioritet de kommende år, er det løft vi er i gang med af hele vores daginstitutionsområde. For vi har meget store ambitioner på det område, da vi ved, at en god start på livet er den bedste gave man kan give til et barn. Derfor har et bredt flertal i Byrådet – nemlig partierne bag budgetterne - gennem de seneste fire år investeret markant i området.

Men det er ikke nok at sætte flere penge af – der skal også være en plan og mål med vores investering. Derfor har budgetforligspartierne sat gang i udarbejdelsen af et stort arbejde med udarbejdelsen af en masterplan for udviklingen af daginstitutionsområdet. 

Vi har allerede rigtig gode daginstitutioner, og i efteråret 2017 til foråret 2018 er der arbejdet med et omfattende kvalitetskoncept i alle daginstitutioner. Men med masterplanen kommer vi videre, da planen kommer med forslag til vision for daginstitutionerne samt et overblik over alle institutioners kapacitet, bygningsmæssige muligheder og begrænsninger, fysiske læringsmiljøer, mere logisk struktur for åbningstider mv. 

Første del præsenteres i foråret 2018 – og det næste spor med en fremtidig struktur af området mv. sættes i gang derefter. Så må vi i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger sørge for, at der bliver penge til at foretage de investeringer, der er nødvendige for at vi fortsat kan udvikle området. Eksempelvis har jeg og mit parti det ønske, at vi følger de anbefalinger, som BUPL har for normeringer i daginstitutionerne. Vi er allerede tæt på, men vi skulle gerne i denne periode nå helt i mål.

Vi har flere projekter i støbeskeen og masser af spændende opgaver venter os – lige fra forslag til udvikling af hele det gamle værftsområde samt området, hvor det gamle stadion ligge til at understøtte befolkningstilvæksten, hvor vi snart får brug for at bygge nye daginstitutioner. Vi får altså ikke bare en spændende men også travl byrådsperiode, og jeg glæder mig for alvor at tage fat på arbejdet, så vi kan få sat yderligere skub på den rivende udvikling vores kommune er inde i.

Ovenstående er en klumme skrevet af Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, Kons. 

 


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget