Tunnel mellem Helsingør og Helsingborg vil koste 14 milliarder

En fast vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan ikke alene betales af brugerne.

I dag skal man en kort smuttur med færgen, hvis man vil krydse fra danske Helsingør til Helsingborg i Sverige. Men det er muligt at bygge tunnel med fast vej- og jernbaneforbindelse, som vil skære rejsetiden ned.

Problemet er bare, at det vil koste staten godt 14 milliarder kroner i tilskud.

Det viser en strategisk analyse, som Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med den svenske styrelse Trafikverket.

- I modsætning til Øresundsforbindelsen, hvor vej- og banedelen er fuldt brugerfinansieret, vil det kræve et betydeligt tilskud at bygge en forbindelse for både vej og bane her, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Artiklen fortsætter efter grafikken...

Her kan den mulige vej- og baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg blive anlagt. 

Kilde: Strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og den svenske styrelse Trafikverket.
Her kan den mulige vej- og baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg blive anlagt. Kilde: Strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og den svenske styrelse Trafikverket.
Foto: Amanda Goth - TV 2 Lorry


Ikke klar til at sætte på ønskeliste

Transportministeren er derfor endnu ikke klar til at melde ud, om forbindelsen er på regeringens liste over projekter, man mener skal gennemføres.

- Der er mange gode og vigtige infrastrukturprojekter i hele landet, som vil indgå i de kommende forhandlinger om de næste ti års investeringer i infrastruktur. Det er her eventuelle ønsker om at se nærmere på en HH-forbindelse kan drøftes, siger Benny Engelbrecht.

Ifølge analysen vil en forbindelse med både vej og jernbane blive så dyr, at brugerne ikke kan betale den alene. En ren vejforbindelse vil dog kunne brugerfinansieres, så staten ikke skal have penge op af lommen.

Greater Copenhagen: Brug for flere Øresundsforbindelser

Hos Greater Copenhagen, der er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling, ser man dog ikke behov for lang betænkningstid.

Managing Director Tue David Bak fremhæver, at Øresundsbroen har skabt grundlag for en "fælles dansk-svensk metropol" med "global konkurrencekraft".

- Derfor har vi brug for flere Øresundsforbindelser, som kan knytte os tættere sammen og gøre os konkurrencedygtige internationalt. Man fristes til at sige "sæt i gang", siger Tue David Bak.

Blandede modtagelser i Nordsjælland

TV 2 Lorry har tidligere fortalt, hvordan udsigten til en mulig fast forbindelse under det nordlige Øresund har fået en blandet modtagelse i Nordsjælland.

I området omkring Snekkersten og Espergærde, hvor vejforbindelsen er udset til at blive tilkoblet, har byforeninger udtrykt bekymring over støj, forurening og naturødelæggelser ved en mulig tunnel til biltrafik.

I Helsingør har borgmester Benedikte Kiær dog tidligere berettet, at hun ønsker sig forbindelsen med tunneler til både biler og tog.

Samme melding har Henrik Møller (S), der er lokal folketingspolitiker i Nordsjællands Storkreds og bosat i Helsingør, givet.

35 år med brugerbetaling

Prisen for en boret vejtunnel vil ifølge analysen være på omkring 23 milliarder kroner. En banetunnel til persontog koster omkring 19 milliarder kroner. Dermed vil det i alt koste omkring 42 milliarder kroner for både vej- og baneforbindelse.

Ifølge analysen kan vejtunnelen finansieres over omkring 35 år via brugerbetaling fra bilisterne. Togtrafikken kan derimod kun betale en mindre del af omkostningerne for en banetunnel.

Til sammenligning ventes en eventuel ny Kattegatforbindelse direkte mellem Jylland og Sjælland at koste mellem 58 og 136 milliarder kroner. Prisen afhænger af, om den skal være med eller uden tog.

Forbindelsen mellem Jylland og Sjælland vil kunne binde Aarhus og København sammen, så der også her kan skabes en "metropol i europæisk målestok", som Kattegatkomitéen kalder det.