Trods protester: Nedlæggelse af boliger godkendt

Massive protester fra beboerne har ikke hjulpet - 96 familier står til genhusning

Boligkvarteret Nøjsomhed i Helsingør står på kanten til at havne på den såkaldte hårde ghettoliste. Det vil boligselskabet og Helsingør Kommune for enhver pris undgå - og dermed står 96 familier til at skulle flytte.

Et repræsentantskabsmøde i Boliggården, der driver Nøjsomhedbebyggelsen, godkendte tirsdag aften den helhedsplan, der indebærer, at familierne skal tvangsflyttes.

Og det bliver en tvangsflytning. For på et beboermøde i Nøjsomhed stemte deltagerne tidligere nej til helhedsplanen. Men de skal flytte alligevel.

Overordnet beslutning

For nu siger Anje Holmsted, der er hovedbestyrelsesformand i Boliggården:

- Det er fortsat meget vigtigt, at vi respekterer og værner om det lokale beboerdemokrati. Men vi må også erkende, at visse sager har så vidtrækkende konsekvenser - ikke blot for den pågældende boligafdeling, men også for alle andre boligafdelinger og dermed for hele Boliggården - at vi må træffe overordnede beslutninger, som kan gå en anden vej, end hvad boligafdelingen selv beslutter. Dette ansvar ligger hos Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet.

Og hovedargumentet er, at man skal strække sig langt, for at Nøjsomhed ikke havner på den hårde ghettoliste. Det vil nemlig føre til krav om, at hele 60 procent af de almene familieboliger enten sælges eller rives ned.

Flere beboere i Nøjsomhed er stærkt fortvivlet over  at det netop er dem, som er udpeget til tvangsflytning fra deres lejlighed i Helsingør.
Flere beboere i Nøjsomhed er stærkt fortvivlet over  at det netop er dem, som er udpeget til tvangsflytning fra deres lejlighed i Helsingør.
Foto: Niels Knuth Winterfeldt / TV 2 Lorry

Synligt resultat i 2020

- Vi havde på Repræsentantskabsmødet en konstruktiv debat, hvor konsekvenserne blev drøftet nøje. Forsamlingen vedtog helhedsplanen, som er den eneste mulighed på grund af den meget stramme tidsfrist. Allerede i slutningen af 2020 skal vi kunne se en ændring i antallet af beboere og i beboersammensætningen for ikke at komme på den hårde ghettoliste, fortæller Anje Holmstad i en pressemeddelelse fra Boliggården og påpeger videre:

- Vi skal huske på, at når først en boligafdeling er på den hårde ghettoliste, er der ingen mulighed for at komme væk fra listen.

Nu begynder arbejdet med at få de 96 familier til at flytte.

Fra Boliggården lyder det, at der bliver tale om "skånsom" genhusning af familierne, så de er fraflyttet inden udgangen af september. Familierne vil blive tilbudt boliger i andre afdelinger i Boliggården, ligesom man vil undesøge, om alderspensionister kan genhuses i Nøjsomhedsbebyggelsen. Endelig kommer frivillig fraflytning muligvis også på tale.

Vi har tidligere fortalt om beboernes kamp for at få lov at blive. Se indslag her.

På repræsentantskabsmødet stemte 54 medlemmer ja til helhedsplanen, der indebærer tvangsflytning, mens ti medlemmer stemte nej.

Regeringens ghetto-definition