Skal betale mere for bedre service: Nu undrer borgere sig over fyldte skraldespande

Som en del af 'markante serviceforbedringer' er prisen på afhentning af affald steget i Helsingør Kommune, men flere borgere oplever i stedet, at deres skraldespande er overfyldte, fordi der er for længe mellem tømning.

Inden for de seneste måneder er mange husstande i Helsingør Kommune blevet udstyret med flere nye skraldespande, der skal gøre det muligt for borgerne selv at sortere affaldet inden afhentning. 

Ved årsskiftet meddelte Helsingør Forsyning, der står for håndtering af affald i kommunen, at prisen på afhentning af affald ville stige, hvilket primært blev begrundet med 'serviceforbedringer'. 

Men flere borgere undrer sig nu over, hvad de serviceforbedringer egentlig dækker over. For efter borgerne selv skal sortere affaldet inden afhentning, oplever flere at skraldespandende når at blive overfyldte, inden de bliver tømt. 

Kører selv på genbrugspladsen

For en del af serviceforbedringerne har mundet ud i, at frekvensen for at få hentet affald er faldet, og for Hornbæk-borgeren Camilla Liv Weist Novaa betyder det blandt andet, at de hjemme hos hende ofte er nødt til selv at køre på genbrugspladsen med deres affald, fordi der ikke er plads i skraldespandene i indkørslen. 

- Jeg synes, det er super, vi skal sortere affaldet, men frekvensen af afhentninger er et problem. Pap og papir ender vi ofte med selv at køre på genbrugspladsen, plastik har vi fået at vide, vi skal smide i en klar sæk, når skraldespanden er overfyldt, og restaffald er fyldt efter en uge, siger Camilla Liv Weist Novaa til TV 2 Lorry. 

Da den nye ordning med sortering af affald trådte i kraft, blev frekvensen for afhentning af restaffald ændret fra en gang om ugen til hver anden uge. For plastik er frekvensen også hver 14. dag, mens det for pap og papir er hver 7. uge.

Også i flere lokale Facebookgrupper på Helsingør-egnen deler borgere oplevelser af overfyldte skraldespande, men ifølge Helsingør Forsynings egen undersøgelse, er det kun et problem for omkring fem procent af borgerne i kommunen. 

Restaffaldet hober sig også hurtigt op, mens bioaffaldet til højre tager noget længere tid at fylde op.
Restaffaldet hober sig også hurtigt op, mens bioaffaldet til højre tager noget længere tid at fylde op.
Foto: TV 2 Lorry

'Markante serviceforbedringer'

Da prisstigningen på 741 kroner årligt for afhentning af affald blev annonceret i december, lød begrundelsen, at det hang sammen med 'markante serviceforbedringer'. 

Og ifølge Helsingør Forsyning dækker den formulering over, at det i modsætning til før, nu er muligt at se en stor del af sit affald blive genanvendt i stedet for at blive brændt. 

- Når vi siger, at vi giver en bedre service, er det, fordi vi hjælper folk med at komme af med flere fraktioner affald, så det bliver sendt videre på en miljømæssig forsvarlig måde, forklarer kommunikations- og presseansvarlig ved Helsingør Forsyning, Thomas Hag, der samtidig peger på en række andre årsager til de stigende priser - eksempelvis stigende priser på affaldsbehandling.

Derudover skal den ændrede afhentningsfrekvens ses i lyset af, at skraldespandene er blevet større. 

- Tidligere kunne skraldespandende indeholde 110 liter, mens de nye samlet set kan indeholde op til 180 liter. Derudover er sorteringen med til at ændre i behovet for afhentning af de enkelte fraktioner affald. Men vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvor store udfordringerne er, og der vil vi selvfølgelig også se på frekvensen af afhentninger, siger Thomas Hag. 

På billedet ses en af de nye skraldespande i Helsingøre, hvor der er plads til plastaffald i den ene side, mens der er i den anden side er plads til metalaffald.
På billedet ses en af de nye skraldespande i Helsingøre, hvor der er plads til plastaffald i den ene side, mens der er i den anden side er plads til metalaffald.