I dag kan det blive afgjort: Hvem bliver biskop i Danmarks største stift?

For første gang i 25 år skal der vælges en ny biskop i Danmarks største stift, nemlig Helsingør. Her kan du møde de fire kandidater til posten.

Fire præster kæmper om at få posten som biskop over Helsingør Stift, når den nu 69-årige Lise-Lotte Rebel går på pension.

Lise-Lotte Rebel fylder 70 år den 23. januar 2021, og dermed er det slut på en 25 år lang karriere som biskop i Helsingør Stift.  Stiftet er landets største med over en million borgere, og det dækker en stor del af Lorryland.

Stemmerne fra den første runde af bispevalget tælles op den 13. oktober.

Hvis en af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmerne, bliver vedkommende biskop over Helsingør Stift. Ellers skal de to kandidater, der får flest stemmer, ud i en anden runde, der vil blive afgjort den 18. november 2020.

Fire kandidater til posten

TV 2 Lorry har bedt de fire kandidater om at præsentere sig selv.

De fire kandidater er:

 • Peter Birch, provst i Gentofte Provsti
 • Asser Skude, præst i Bellahøj-Utterslev
 • Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse Provsti
 • Eva Holmegaard Larsen, præst i Nødebo og Gadevang

Søndagsmagasinet har besøgt den afgående biskop Lise-Lotte Rebel til en snak om jobbet som overhoved for Danmarks folkerigeste stift, Helsingør Stift. For hvad ligger der egentlig i den magtfulde titel?

For første gang i 25 år skal Helsingør Stift have ny biskop. Men hvad ligger der egentlig i den magtfulde titel? Søndagsmagasinet har mødt den afgående biskop, Lise-Lotte Rebel.

Kandidat Peter Birch, provst i Gentofte provsti præsenterer her sig selv:

Peter Birch er provst i Gentofte Provsti.
Peter Birch er provst i Gentofte Provsti.
Foto: Helsingør Stift

Kandidat Asser Skude, præst i Bellehøj-Utterslev præsenterer her sig selv:

Asser Skude er præst i Bellahøj-Utterslev.
Asser Skude er præst i Bellahøj-Utterslev.
Foto: Helsingør Stift

Kandidat Ulla Thorbjørn provst i Slagelse Provsti præsenterer her sig selv

Ulla Thorbjørn Hansen er provst i Slagelse Provsti
Ulla Thorbjørn Hansen er provst i Slagelse Provsti
Foto: Helsingør Stift

Kandidat Eva Holmegaard Larsen, præst i Nødebo og Gadevang, præsenterer her sig selv:

Eva Holmegaard Larsen er præst i Nødebo og Gadevang
Eva Holmegaard Larsen er præst i Nødebo og Gadevang
Foto: Helsingør Stift

  Sådan foregår valget:

  Det er ikke alle borgere i stiftet, der kan stemme ved et bispevalg, sådan som vi kender det fra Folketingsvalg eller Kommunalvalg.

  Ved valget af biskop er det de 1.530 medlemmer af menighedsrådene i stiftet, der skal afgive deres stemme. Stiftets præster er også medlemmer af menighedsrådene, så de har også stemmeret.

  Første valgrunde begynder d. 22. september. Afstemningen er elektronisk og løber frem til d. 13. oktober. Opnår en af kandidaterne mere end 50 procent af stemmerne, så er valget afgjort med det samme.

  Ellers går de to kandidater med flest stemmer videre til en anden runde. Denne runde slutter d. 18. november. Og så først der kan vi være sikre på at vide, hvem der er valgt som en ny biskop.

  - Jeg håber, at alle de stemmeberettigede sætter sig godt ind i kandidaterne for det her kan ikke gøres om. Ved et menighedsrådsvalg sidder kandidaterne kun for henholdsvis to eller fire år. Den nye biskop sidder jo til han/hun bliver 70, siger Birte Larsen, der er formand for valgbestyrelsen. Hun er i øvrigt selv en erfaren kvinde. Birte Larsen sad også i valgbestyrelsen, da Lise-Lotte Rebel blev valgt for 25 år siden. 

  - Men denne gang er det jo helt anderledes. Den gang skulle vi tage stilling til hvordan kuverterne skulle se ud. Og TV 2 Lorry kom og filmede, da vi talte stemmerne op. I dag foregår valget helt elektronisk, fortsætter Birte Larsen. 

  Tjener næsten en million

  I følge Kirkeministeriet giver jobbet som biskop i Helsingør en årsløn på 718.199 kroner, men dertil kommer tillæg og pension.

  Ifølge en artikel i Kristelig Dagblad tjener en biskop i gennemsnit cirka 973.000 kroner årligt inklusiv tillæg og pension.

  Og så følger der en tjenestebolig med. I Helsingør ligger boligen midt i Helsingør. Men den skal først sættes i stand til den kommende biskop.

  Tilsyn med præsterne

  Biskop er den øverste gejstlige myndighed i stiftet. Biskoppen er blandt andet ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet. Men han/hun skal også føre tilsyn med præsterne.

  Den nuværende biskop Lise-Lotte Rebel er nok mest kendt for, at hun i 2003 skulle håndtere skandalen om Sognepræsten Thorkild Grossbøll.

  Grossbøll havde sagt i et interview i Weekendavisen, at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. En udtalelse der gav stor ballade. Efterfølgende skulle Lise-Lotte Rebel "føre tilsyn" med Taarbæk-præsten. Sagen endte i øvrigt med at tilsynet blev flyttet til Roskilde-biskoppen Jan Lindhardt, da Lise-Lotte Rebel opgav at få styr på den rebelske præst.

  Biskopperne har også et stort administrativt ansvar.

  - Det er en magtfuld stilling. Der sidder så få personer rundt om i landet og styrer hele Folkekirken, så det er vigtigt, at vi finder den rigtige, siger Birte Larsen.