Lokal rytter fandt kalv bag pigtrådshegn - kritik preller af på forpagter

En kalv fanget bag et pigtrådshegn i Hellebæk Kohave skaber røre. Er tilsynet med dyrene i haven tilstrækkeligt? Nej, mener en lokal og en byrådspolitiker. Ja, mener Naturstyrelsen og forpagteren selv.

En rytter, et lokalt byrådsmedlem, en forpagter, en formand og så Naturstyrelsen. Alle har de involveret sig i en sag om en kalv og et pigtrådshegn, der udspiller sig i Helsingør.

Eller nærmere bestemt i Hellebæk Kohave - et 300 hektar stort område mellem Teglstruphegn og Hellebæk skov, hvor der går frie kvæg.

quote Jeg er stærk modstander af pigtråd. Ingen ved jo, om den kalv har revet sig. Pigtråd hører ikke hjemme i et civiliseret land som Danmark, hvor man har dyr, og slet ikke når de går uden opsyn

Kristina Kongsted, medlem af Helsingør Byråd for Konservative

Det er Anne Krog, en lokal rytter fra Ålsgårde, der er starter det hele, da hun rider en af sine mange ture i det naturskønne område og opdager en kalv, der er fanget på et lille areal afgrænset af pigtrådshegn.

- Den er kravlet derind selv og kunne ikke komme ud, og den var så forskrækket, og jeg ved ikke, om den har fået skrammer. Det er ikke sikkert den kunne finde ud af komme ud selv. Tænk, hvis jeg ikke havde opdaget den, siger Anne Krog til TV 2 Lorry.

Anne Krog var ude på en af sine mange rideture i Kohaven, da hun opdagede kalven bag pigtrådshegnet.
Anne Krog var ude på en af sine mange rideture i Kohaven, da hun opdagede kalven bag pigtrådshegnet.
Foto: Privatfoto

Efter forgæves at have ledt efter et skilt med kontaktinformationer på forpagteren af området, lykkedes det Anne Krog, sammen med et ægtepar, der tilfældigt kom forbi, at lede kalven ud i friheden.

Hun forstår dog ikke, hvordan det i første omgang kan ske, at der er pigtrådshegn i Hellebæk Kohave.

Området er nemlig et af Naturstyrelsens arealer, og det fremgår af Miljøministeriets guide til indhegning, at pigtrådshegn udgør en risiko for husdyr og vildt, hvorfor man bør undgå at bruge det piggede hegn i naturpleje:

- Derfor forstår jeg ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Det er noget sjusk, og det er svineri. Pigtråd, der ikke bliver holdt øje med, det går jo slet ikke, siger Anne Krog, som nåede at tage et billede af kalven.

Hellebæk Kohave er natursmukt både tæt på og langt fra.
Hellebæk Kohave er natursmukt både tæt på og langt fra.
Foto: Hellebæk Kohaves Venner

Så Anne Krog ringede til Kristina Kongsted, der er konservativt medlem af Helsingør Byråd, og som tidligere har blandet sig i dyrenes forhold i Hellebæk Kohave:

- Jeg er stærk modstander af pigtråd. Ingen ved jo, om den kalv har revet sig. Pigtråd hører ikke hjemme i et civiliseret land som Danmark, hvor man har dyr, og slet ikke når de går uden opsyn, siger hun.

Derfor strøg Kristina Kongsted til tasterne, og på Facebook lagde hun Anne Krogs billede af kalven bag pigtråden op med spørgsmålet:

- Skal der flere arter løsgående dyr i Kohaven, eller skal de først lære at passe på dem, de har?

Tilfældig - og uheldig - situation

Byrådsmedlemmets spørgsmål vender vi tilbage til, for TV 2 Lorry har kontaktet Naturstyrelsen med et andet: Hvorfor er der pigtråd i Hellebæk Kohave, når det tydeligt fremgår af Miljøministeriets guide til indhegning, at pigtråd skal undgås?

- Det er en helt tilfældig og uheldig situation. Pigtrådshegnet omkranser en DMI-vejrmåler, der har stået der i 20 år. Den har jeg overset, siger Mikkel Bornø Clausen, der er skovfoged med naturplejeansvar i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Derfor har Mikkel Bornø Clausen da også allerede taget affære, og pigtrådshegnet bliver fjernet torsdag af Naturstyrelsens skovløbere, forsikrer han og forklarer, at han også overvejer, om der skal sættes mere tydelig skiltning op med kontaktoplysninger på kohavens forpagter.

Fører ikke nok tilsyn med dyrene

Men sagen slutter ikke her. Vi skal nemlig tilbage til Anne Krog, rytteren, der startede det hele, da hun befriede kalven fra sit pigtrådsfængsel.

Den lokale rytter mener, at hendes oplevelse med kalven peger ind i et generelt billede af, at der ikke føres grundigt nok tilsyn med dyrene i Hellebæk Kohave.

Det skyldes, at Anne Krog for godt to et halvt år siden fandt to døde køer og en ko, der var i meget dårlig stand, i selvsamme område.

Anne Krog fandt for omkring to et halvt år siden denne døde kalv i Hellebæk Kohave. På daværende tidspunkt havde Kohaven en anden forpagter.
Anne Krog fandt for omkring to et halvt år siden denne døde kalv i Hellebæk Kohave. På daværende tidspunkt havde Kohaven en anden forpagter.
Foto: Anne Krog

En sag, som Kristina Kongsted engagerede sig i, og som også er årsagen til, at byrådsmedlemmet indikerer i det tidligere nævnte Facebookopslag, at Kohavens forpagter ikke passer godt nok på havens kvæg.

Men der er intet at være bekymret for, forsikrer en ny bidragsyder til denne historie, Thor Hjarnsen, formand for foreningen Hellebæk Kohaves venner:

quote Det mindste, man kan gøre, er, at finde en pæl med mit nummer. Det går da hurtigere, end at skrive et opslag til Facebook

Morten Maigaard, forpagter af Hellebæk Kohave

- Det er vigtigt, at du (mig, journalisten, red.) er med på, at hvis de (byrådsmedlem, Kristina Kongsted, og rytter, Anne Krog red.) henviser til tidligere sager, så er det en anden forpagter, der er ansvarlig. Der er ingen problemer i dag. Fra mit synspunkt er det her en storm i et glas vand.

Og her kommer Morten Maigaard ind i billedet.

Han repræsenterer Maigaard & Belling Naturpleje, der har forpagtet Hellebæk Kohave siden foråret 2019. Han er ikke overraskende helt uenig i kritikken af, at der ikke føres tilstrækkeligt tilsyn med dyrene:

- Vi fører godt tilsyn med dyrene. Vi tjekker altid grundigt, om alle dyr er til stede, når vi er der. Der kan altid ske noget fem minutter efter, man er kørt, siger han med henvisning til den kalv, der havde forvildet sig ind bag pigtrådshegnet.

- Det kan man ikke styre. Det, vi kan gøre, er, at holde et godt tilsyn, og ellers beror resten på vores faglige dømmekraft og hjælp fra de lokale, og der har vi et godt samarbejde med dem, siger han.

Morten Maigaard kan ikke forstå, at rytter Anne Krog ikke kontaktede ham, da hun opdagede kalven. Anne siger, at hun ledte efter kontaktoplysninger på Morten i Hellebæk Kohave, men at de ikke var til at finde.

Morten siger, at hans nummer står flere steder i området.

- Det mindste, man kan gøre, er, at finde en pæl med mit nummer. Det går da hurtigere og er mere effektivt, end at skrive et helt opslag til Facebook. Det er fair at adressere et problem, men gør det til dem, der kan gøre noget ved det, siger han om Kristina Kongsteds opslag.

Morten Maigaard understreger, at han og hans makker har et godt samarbejde med de lokale, der kommer i Hellebæk Kohave, og at forpagterparret gør en dyd ud af at svare på henvendelser døgnet rundt.

Forenende telefonsamtale

Siden opslaget blev lagt på Facebook har der fundet en telefonsamtale sted mellem to af modpolerne i denne historie:

Morten Maigaard, der mener, at der føres godt tilsyn med dyrene, og Kristina Kongsted, der, historikken med de døde kvæg taget i betragtning, er bekymret for, om tilsynet er tillstrækkeligt.

Forpagteren forsikrer, at koen ikke er kommet noget til.
Forpagteren forsikrer, at koen ikke er kommet noget til.
Foto: Anne Krog

Og samtalen med Morten Maigaard har givet ro til byrådsmedlemmet:

- Jeg blev meget beroliget af den samtale. Han (Morten Maigaard red.) lød som om han havde styr på det. Det er jo, fordi vi har haft de forfærdelige oplevelser med den tidligere forpagter, at vi var smadderbange for, at det skulle blive en gentagelse af det, siger Kristina Kongsted efter samtalen med Morten Maigaard.

Forpagter Morten Maigaard forsikrer TV 2 Lorry, at han har tjekket til kalven, som hele dette palaver begyndte med. Kalven har det godt, og den har ikke lidt skade i Hellebæk Kohave.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

Jellerødskoven i Kokkedal

Træer sprængt med dynamit for at hjælpe flagermus - borgere utilfredse med høje brag

Ryget Skov spærret

Spærrer skovstier med grene: "Det er chikane mod cyklister"

Helsingør

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere