For andet år i træk: Millioner til nordsjællandsk kystsikring

Nu kommer der en økonomisk håndsrækning, så en række danske kystområder kan beskyttes bedre mod stigende havvandstand og oversvømmelser.

Der er gode nyheder til de tre nordsjællandske kystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør.

De tre kommuner kan nemlig se frem til at modtage lige over 21 millioner kroner til at beskytte kysten med projektet med navnet Nordkystens Fremtid.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Kommunernes projekt Nordkystens Fremtid er ét af i alt 14 kystbeskyttelsesprojekter, der samlet modtager 90 millioner kroner fra Kystdirektoratet.

De 14 projekter skal alle være med til at dæmme op for følgeskader, der skal opstå når vandstanden stiger.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor mange af vores kyster bliver udfordret af voldsommere vejr og stigende havvandstande som følge af klimaforandringerne. Det øger risikoen for oversvømmelser og erosion og giver utryghed rundtom i landet på udsatte strækninger, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen og fortsætter: 

- Derfor skal vi tilpasse kystområderne til de udfordringer, som kun bliver større i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved igen i år at sende endnu flere midler ud og arbejde i vigtige kystbeskyttelsesprojekter.

Udsat område

Det er andet år i træk, at Nordkystens Fremtid er blandt modtagerne. Sidste år modtog projektet cirka halvdelen af puljen, som i 2020 var på cirka 40 millioner kroner.

Projektet blev til i år 2014 - ét år efter, at stormen Bodil raserede.

Nordkystens Fremtid har blandt andet til formål at undgå storme og stigende vandstand, der eroderer kysten, som det for eksempel skete med netop stormen Bodil. 

Stormen "spiste" en stor del af kysten og endte med at ødelægge for millioner af kroner på Nordkysten.

Foruden projektet, der strækker sig gennem de tre nordsjællandske kommuner, modtager også to forskellige projekter i Solrød Kommune penge til sikring af kysten.

Pengene kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse, som regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at afsætte ekstra penge til på sidste finanslov.

Nordsjællandske borgere og politikere har længe været uenige om, hvem der skal betale for at sikre den nordsjællandske kyst mod klimaet. Se eller gense indslaget nedenfor.

Hvem skal betale for at sikre den nordsjællandske kyst mod klimaet? Det er mange nordsjællandske politikere og borgere uenige om svaret på