Surfcenter kritiserer byråd for politisk magtkamp: - Musketered vægtes højere end fælles løsninger

I Lynæs udspiller der sig i øjeblikket en kamp mellem forskellige parter, om hvorvidt et surfcenter skal have mulighed for overnatning.

Lynæs Surfcenter i Halsnæs Kommune retter i et Facebook-opslag søndag hård kritik af det politiske miljø i kommunen og især det socialdemokratiske borgmesterparti.

Det sker i kølvandet på deres ansøgning om tidsbegrænset dispensation fra den gældende lokalplan til midlertidig etablering af fem hytter og seks telte til overnatningsformål samt en tilhørende toiletvogn i perioden fra 8. april til 1. november på deres egen grund på Lynæs Havn.

"Problemet i vores optik er, at sagen ikke længere handler om nogle hytter og telte i vores have. Sagen er blevet til en politisk magtkamp, hvor vi er bolden", skriver Lynæs Surfcenter.

Samtidig lyder det:

"...at man i borgmesterpartiet vægter principfasthed og musketered højere end at forsøge at sætte sig ind i de erhvervsdrivendes problemstillinger og finde fælles løsninger."

Overfor TV 2 Lorry uddyber den ene af indehaverne af Lynæs Surfcenter, Johan Ingversen. Han mener, at politikerne i Halsnæs Kommune modarbejder hinanden i stedet for at finde nogle fælles løsninger.

- Vi er utilfredse med den måde, sagen er foregået på politisk. Det er en sag om en dispensation af nogle telte og midlertidig hytter på vores egen grund. Det er en lille sag, der skulle have været afgjort på et lavere niveau men er blevet storpolitik. Det er ikke noget, der burde blive blæst op, men det har man formået at gøre, siger Johan Ingversen.

Sagen skulle have været afgjort den 7. april på et ekstraordinært møde i udvalget for Miljø og Plan. Her endte afstemningen dog uafgjort 3-3, hvor Venstre og Dansk Folkeparti stemte for dispensationen til surfcentret, mens udvalgets tre socialdemokratiske medlemmer stemte imod.

Formand for udvalget Anja Rosengreen (SF) undlod at stemme og begærede samtidig sagen for byrådet.

Derfor skulle sagen afgøres på byrådsmødet den 29. april. Her frafaldt punktet dog, da Lynæs Surfcenter trak sin ansøgning tilbage for i stedet at revurdere den oven på kritik, der er kommet fra blandt andet naboer.

Læring til ny lokalplan

Johan Ingversen har ellers det indtryk, at flere socialdemokrater i byrådet godt kan se logikken i surfcenterets ansøgning, og at det ikke er så meget, man har bedt om.

- Men når man først har taget en beslutning et sted, så holder man sammen, koste hvad det vil, siger han til TV 2 Lorry.

Den holdning bunder især i det socialdemokratiske byrådsmedlem Helge Friis' kommentar på byrådsmødet den 29. april, hvor han sagde, at hvis sagen skal behandles igen, så vil den socialdemokratisk gruppe have samme opfattelse, som partiets udvalgsmedlemmer i Miljø og plan havde i udvalget.

Problemet er dog ikke socialdemokraternes alene tilføjer Johan Ingversen. Der har været en meget spids tone fra alle sider af byrådet, og det har på ingen måde gjort det lettere for nogen at tage en rationel beslutning.

"Ingen tør sætte foden ned og prøve at finde ud af, hvad det her egentlig handler om; en midlertidig dispensation til seks telte, fem mobile hytter og en toiletvogn, der skal stilles på vores egen grund, indtil sommeren er slut. En midlertidig dispensation, fordi man har været tre år om at lave en ny lokalplan", lyder det i Facebook-opslaget.

De to tvillinger Johan og Jeppe, som har startede Lynæs Surfcenter.
De to tvillinger Johan og Jeppe, som har startede Lynæs Surfcenter.
Foto: Cornelius Ledang

Lynæs Surfcenter vil ifølge sagsfremsstillingen med den midlertidige anvendelse prøve af, om der er grobund for overnatning på stedet. En midlertidig anvendelse vil desuden kunne afprøve, om anvendelsen vil give gener i området, inden overnatningsmuligheder muliggøres i en lokalplan.

- Vi har respekt for, at det kan tage tid at lave en lokalplan, men som virksomhed har vi det også sådan, at man måske kunne få lov til at prøve noget i en periode.

- Vi har tilbudt et midlertidigt projekt, som vi så piller ned igen når sommeren er slut. Så kan man jo evaluere på det og bruge de læringer i forhold til en ny lokalplan i stedet for bare at hakke noget ind granit, siger Johan Ingversen.

Han påpeger, at Halsnæs Kommune i 2016 iværksatte en kortlægning af, hvad der skal til for at lykkedes med maritim turisme i blandt andet Lynæs. Her var en af hovedbarrierne for Lynæs, at der er meget begrænset mulighed for overnatning.

Johan Ingversen føler, at de som virksomhed står i et limbo, hvor det er rigtig svært at planlæge noget i forhold til, hvad man må og ikke må.

Borgmester: - Der er ingen politisk magtkamp

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen (S), siger til TV 2 Lorry, at der med 100 procents sikkerhed ikke er nogen politisk magtkamp i sagen om dispensation til Lynæs Surfcenter.

- Det her drejer sig alene om principper omkring lokalplaner, og at man ønsker at lave en samlet plan, som ligestiller alle virksomheder i området. Men jeg tror, alle er enige om, at der skal laves en lokalplan, som giver plads til flere muligheder end i dag, siger Steffen Jensen.

Ifølge ham er lokalplanen blandt andet lang tid undervejs, fordi Lynæs Havn har ansøgt staten om opkøb, og havnen bliver derfor potentielt meget større.

- Derfor vil det være meget tåbeligt at nå og begynde at lave en lokalplan, uden man vidste om arealet var halvt så stort eller dobbelt så stort, når man snakker parkering, erhverv, overnatning og så videre. Det forventer vi svar på om et par måneder, og så går vi i gang med lokalplanen, siger Steffen Jensen.

Han mener desuden, at ansøgningen om dispensation fra Lynæs Surfcenter var meget vidtgående i forhold til den eksisterende lokalplan, og han henviser til, at der kom en del kritiske svar tilbage, da ansøgningen om dispensation til at undersøge interessen for overnatning i Lynæs var i nabohøring.

quote Det er en lille sag, der skulle have været afgjort på et lavere niveau men er blevet storpolitik.

Johan Ingversen, medindehaver af Lynæs Surfcenter.

Der indkom ni indsigelser mod ansøgningen og en positiv tilkendelse. Indsigelserne gik primært på bekymringer om kommende trafikale forhold og støjgener. Der har dog også været bekymringer for naturen og det særegne fugleliv i området.

- Det klogeste er, at få lavet den her lokalplan, så alle virksomheder på havnen har samme muligheder. Det er ikke en god måde at arbejde med dispensationer og halve løsninger. Jeg går mere ind for noget langtidsholdbart, siger  Steffen Jensen til TV 2 Lorry.

En forretning i tråd med kommunens strategi

Johan Ingversen synes, det er fint med en begrundelse for, hvorfor det har taget tre år at lave en ny lokalplan. 

- Men det ændrer ikke på, at når det trækker så langt ud, som det har gjort i den her sag, så bliver man nødt til at give nogle midlertidige tidsbegrænset dispensationer, for at vi som erhvervsdrivende kan drive en tidssvarende forretning. En forretning der er i tråd med både kommuneplan og den strategi, man har lagt for maritim turisme, siger Johan Ingversen.

Han tilføjer samtidig, at de indsigelser, der er kommet med dispensationsansøgningen, de behandler i høj grad støj og parkering fra arrangementer, hvilket er indsigelser, som surfcenteret har taget meget alvorligt.

Derfor har man blandt andet etableret en nabogruppe.

- Men det er to ting, som intet har at gøre med det overnatningsprojekt, vi har ansøgt om, men som er blevet blandet sammen i den sagsfremstilling, som administrationen har udarbejdet, siger Johan Ingversen.