Politi afblæser varsel om brand i Frederiksværk

Giftig røg driver indover byen mod nord.

00:16

Opdatering klokken 07.00:

Branden på Stålvalseværket i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Der er udsendt sireneafvarsling. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten / nærmeste skadestue for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Det oplyste Nordsjællands Politi klokken 00.14. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.

Læs mere om afvarslingen her.

Tidligt fredag aften betød en kraftig brand i noget metalskrot på havnen i Frederiksværk ved ståvalseværket, at der blev udviklet giftig røg, som drev indover byen.

Nordsjællands Politi udsendte efterfølgende en beredskabsmeddelelse:

"Der er udbrudt brand i oplag af metalskrot på Stålvalseværket i Frederiksværk. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, hvorfor folk skal gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilation. Der er udsendt sirenevarsel. Advarslen vedrører borgere i området inden for Hillerødvej - Hundestedvej og syd over mod Stålvalseværket.
Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV2. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Ved eventuel ubehag efter ophold i det fri kan der ringes 1813. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk."

En brand i noget metalskrot på havnen i Frederiksværk udvikler giftig røg. Foto: Presse-foto.dk

Sent fredag aften fortæller Dan Houtved, vagtchef ved Nordsjællands Politi, at beboere i Frederiksværk stadig skal holde sig indendørs. 

- Vi opforder folk i området til at holde døre og vinduer lukket samt ventilation. Hvis folk har været ude og føler ubehag, skal de ringe 1813, siger vagtchefen.

Røgudvikligen fik tidligt på aftenen politiet til at tænde for sirenevarsling i Frederiksvæk by. 

Region Hovedstadsens Akutberedskab skriver på Twitter, at man har tilset en person, som er direkte relateret til branden.

Varsling bliver opretholdt

Branden brød ud i et oplag af metalskrot, som ifølge Dan Houtved måler cirka 100 meter i længden og omkring 1000 kubikmeter i masse.

- Cirka 500 kubikmeter af det her metalskrot er i brand, og arbejdet består lige nu at adskille det fra resten, så branden ikke spreder sig. Slukningsarbejdet vil stadig være i gang i nogle timer og vare til ud på natten, siger vagtchefen.

Der bliver stadig udviklet giftig røg, men at det selvfølgelig kan skifte retning afhængig af vinden.

- Vi opretholder varslingen om at blive inden døre, og så vil der blive afvarslet i lørdag morgen, siger, Dan Houtved.

Branden har ikke spredt sig til bygninger, og der skulle heller ikke være nogen risiko for, at det kunne ske senere.

En brand i noget metalskrot på havnen i Frederiksværk udvikler giftig røg.

En brand i noget metalskrot på havnen i Frederiksværk udvikler giftig røg. Foto: Presse-foto.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik