Borgmester jubler over nye planer for bedre kystsikring

Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre. Og de har fat i den lange ende, mener borgmester.

Foto: Scanpix / TV 2 Lorry

Regeringen er lige nu på vej med en række initiativer, som skal forbedre kyst- og klimasikringen i Danmark. 

Man vil med initiativerne især sikre, at man undgår flere fremtidige oversvømmelser:

- Nu sætter vi med initiativerne på det kommende forslag til finansloven gang i at få udarbejdet en vurdering af, hvor vi i fremtiden kan forvente, at der vil ske kysterosion og oversvømmelser, så vi kan sætte ind, inden mennesker eller bygninger kommer til skade, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på ministeriets hjemmeside.

Man vil blandt andet lave et kortmateriale, så kommunerne kan se, hvor der er særligt behov for at beskytte sig mod vandmasserne. 

Læs også Borgmester efter dumpede digeplaner: "Vi må få rettet fejlene"

Borgmester: Godt vi selv får ansvaret

Planerne indebærer også, at kommunerne i fremtiden selv skal stå for behandlingen af kystbeskyttelsesanlæg, hvor det tidligere var en delt myndighed med Kystdirektoratet. 

Og så skal beboere ved udsatte områder selv kunne beskytte deres grunde. 

Det vækker glæde hos borgmesteren i Halsnæs Kommune, hvor man sammen med Helsingør Kommune og Gribskov Kommune forsøger at kystsikre strækningen i Nordsjælland.

Kystdirektoratet har eksempelvis ikke givet lov til at lave en række midlertidige lørsninger i området.

Men vil I have kompetencerne i kommunen til at løfte, hvad Kystdirektoratet har lavet før?

- Vi køber os i forvejen til viden udefra. Vi har rådgivere, som hjælper med vores projekt fra Hundested til Helsingør. Den her model vil gøre sagsgangen mere enkel. Det er jo os, som ved, hvor skoen trykker, siger Steen Hasselriis (Venstre). 

Han fremhæver desuden, at det er glædeligt, at der nu sættes et loft på seks måneder over behandlingstiden på klagesager vedrørende kystbeskyttelse. 

- Det gør jo, at vi allesammen kan komme videre med vores projekter. Så det betyder altså noget, at sagerne bliver afviklet, siger han til TV 2 Lorry. 

Læs også Halsnæs-borgmester vil give bankgarantier til borgeres kystsikring

K: Kommune skal købe plagede huse af beboere

De Konservative foreslår, at boligejere, der igen og igen får oversvømmet deres huse, skal kunne få penge til en ny byggegrund. 

I stedet for at genopføre huset på samme grund med risiko for endnu en oversvømmelse, skal kommunen tilbyde at købe husejerens grund, lyder ideen.

Sammen med den erstatning, der kommer fra forsikringen for skaden på huset, kan det give husejeren råd til at bygge nyt et andet og mere tørt sted.

Regeringen forestiller sig, at pengene skal komme dels fra kommunen, dels fra stormflodsordningen.

Den del af foreslaget, kan borgmester Steen Hasselriis i Halsnæs dog ikke se meget fidus i:

- Det er ikke kommunens opgave at købe borgernes byggegrunde. Hvem, der har købt en grund hvor, kan ikke være noget, som kommunen skal tage sig af. Vi har desuden ikke borgere, så vidt jeg ved, der gentagende gange er blevet oversvømmet. Vi har tilgengæld borgere, som er truet af at kysten rykker sig, siger han til TV 2 Lorry. 

Regeringens nye kystsikringsinitiativer

 • Beslutningskompetencen ved behandling af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet.
   
 • Kravene til kystbeskyttelsesprojekter lempes gennem bl.a. ændring af kystbeskyttelsesloven, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed, herunder hård kystsikring.
   
 • Der etableres en fast track for klagesagsbehandling, og sættes et loft over behandlingstiden på klagesager om kystbeskyttelse på seks måneder i perioden 2018-2020.
   
 • Der stilles krav i planloven om, at kommunerne skal udpege risikoområder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion og sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger inden byggeri opføres i disse områder.
   
 • Der gennemføres en landsdækkende analyse, som skal hjælpe med at vurdere faren for oversvømmelser og erosion, baseret på tidligere hændelser samt vejledning om data og værktøjer, som kommunerne kan anvende i planlægning og arbejde med at imødegå oversvømmelse og erosion.
   
 • Der udarbejdes et Klimascenarie og klima-atlas med datamateriale for temperatur, nedbør mm. mange år ud i fremtiden, som kommunerne kan bruge i deres planlægning.
   
 • Der etableres mulighed for, at kommuner og forsikringsselskaber kan samarbejde om, at borgere i ”røde huse” (boliger, der gentagne gange har været udsat for erstatningskrævende oversvømmelse) potentielt kan få finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse. Det foreslås at stormflodsordningen kan indgå ifbm. finansieringen.
Kilde: mfvm.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik