”Bisynderligt” samarbejde: Nu skyder bivenlige golfbaner frem

Et samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening og Dansk Golf Union skal gøre livet lettere for de vilde bier i naturen.

Bestanden af vilde bier er truet. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Flere golfklubber rundt om i landet har taget initiativ til at hjælpe bierne ved at gøre deres arealer mere indbydende for de summende insekter.

For golfbanernes varierede landskab og udsåning af blomster giver nye, forbedrede muligheder for de vilde bier.

Manglen på redesteder til de vilde bier er en mangelvare i vores landskab

Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening

Og i TV 2 Lorrys område er der nu tre såkaldte bivenlige golfklubber, som har gjort en særlig indsats for at give bierne nye levesteder på deres banearealer.

De tre golfklubber er Asserbo Golf Club i Halsnæs, Rungsted Golf Klub og Roskilde Golf Klub.

Skal opfylde en række krav

Der er dog en række krav, der skal opfyldes for at blive anerkendt som en bivenlig golfklub.

For eksempel skal golfbanerne etablere minimum 1000 kvadratmeter blomstereng, men de skal også godtgøre andre initiativer som at etablere bunker af sten, kvas og træ, hvilket giver redemuligheder for de vilde bier.

Det er naturligvis også et krav, at der ikke bruges pesticider i naturarealet.

Mangler levesteder og føde

Og der er brug for at fremme indsatsen for biernes skyld, der i nogle år har være pressede af klimaændringerne og manglen på egnede levesteder og fødemuligheder.

Hvis der ikke bliver skabt bedre forhold for bierne i Danmark, så kan det få alvorlige konsekvenser for de vilde planter og flere af de dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning. Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen.

Under indsamlingen flytter bierne pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning. Bestøvningen sikrer at planterne danner frø og frugter.

Biodiversiteten er truet

Mængden af forskellige dyr og planter dykker historisk hurtigt i hele verden, fordi naturen er trængt. Det slog en FN-rapport for nyligt fast.

Den kunne samtidig fortælle, at ud af klodens tilbageværende otte millioner dyre- og plantearter er én million truet af udryddelse.

Og det er især bier og andre insekter, der er under pres, hvilket er kritisk for alle mennesker.

For 75 procent af alle verdens afgrøder skal bruge insekter eller andre dyr for at blive bestøvet. Ingen insekter, ingen afgrøder, der kan spises.

Se mere

- Vi har i Danmark registreret ca. 290 arter af bier, og desværre er en del af dem udfordret eller ikke længere eksisterende her i landet. Vi ved, fra vores overvågning i Danmarks Biavlerforening, at perioder med manglende varieret blomstring er blandt de væsentligste udfordringer, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

- Desuden er manglen på redesteder til de vilde bier en mangelvare i vores landskab, og derfor er samarbejdet med golfbaner i Danmark en oplagt mulighed, fortsætter han.

Et paradis for bierne

Golfbanerne består nemlig typisk af et varieret landskab, og når man samtidig fremmer blomstringen på arealerne, så kan der skabes et paradis for bier.

Torben Kastrup Petersen, der er bane- og miljøchef i Dansk Golf Union glæder sig over samarbejdet.

- Landets golfbaner har meget fokus på naturen, samt livet på og omkring banen. Der er mange spændende miljøinitiativer i gang, og vi ved at der er god interesse for at hjælpe bierne. Det giver jo også golfbanernes brugere en mulighed for ekstra oplevelser, siger han.

Herunder kan du læse, hvad golfklubberne gør for at hjælpe bierne:

Asserbo Golf Club

Asserbo Golf Club I Halsnæs disponerer over et område på 60 ha. hvoraf kun ca. en tredjedel er i brug til golfspillet.
 

Derfor er der et stort naturareal, som golfklubben gerne vil forvalte med omhu og omsorg for de mange planter og dyr, der har deres levested i denne oase, der delvist er omgivet af markområder med monokulturer, hvor biodiversiteten har trange kår.

 

De dedikerede sommerfugle- og insektområder har et areal på i alt ca. 1900 kvadratmeter muldet sandjord.

 

Læs mere her.

 

Kilde: Asserbo Golf Club

Roskilde Golf Klub

Roskilde Golfklub arbejder aktivt med natur- og miljø med Verdensmålene som en overordnet ramme.

 

Som en del af dette arbejde, er der etableret ca. 2300 kvadratmeter blomstermark samt flere insekthoteller, hvor det er muligt at opleve sammenhængen mellem insekter, f.eks. bier og planter.

 

Blomstermarken er ligger langs en af Skjoldungestierne, der er ca. 40 km vandreruter gennem Nationalpark Skjoldungernes land, som golfbanen er en del af.

 

Læs mere her.

 

Kilde: Roskilde Golf Klub

Rungsted Golf Klub

Rungsted Golf Klub har udsået blomsterblanding på et 2600 kvadratmeter stort område.

 

Der vil løbende blive etableret flere områder, samt skabt kontakt til biavlerforening i lokalområdet.

 

Læs mere her.

 

Kilde: Rungsted Golf Klub

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik