Tilsyn afslørede problemer på opholdssted for unge: Nu er leder fyret

Styrelse fandt fejl og mangler af større betydning for patientsikkerheden på to private botilbud i Gilleleje. Nu har de fået et påbud.

Kollegiet Nordlyset i Gilleleje har valgt at lukke. Foto: Skråfoto/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte sidste efterår et tilsyn på to private botilbud i Gilleleje i Nordsjælland.

Begge steder fandt styrelsen fejl og mangler i medicinhåndteringen, journalføringen og instrukser, som ifølge styrelsen "samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden."  

Det er nu ført til, at de to botilbud Atlas Gilleleje og Kollegiet Nordlyset hver især har fået et påbud om at stramme op.

Læs også Hjemmesygepleje får påbud: "Det her er alvorligt og bekymrende"

Atlas Gilleleje er et bosted for personer med autisme og andre psykiske handicaps.

Baggrunden for tilsynet var, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde modtaget en bekymringshenvendelse fra en pårørende til en beboer på bostedet.

"Styrelsen har lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndteringen generelt rummer en alvorligere fare for patientsikkerheden, herunder risiko for fejlmedicinering eller mangelfuld medicinering. Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at patienterne på bostedet Atlas Gilleleje er en meget sårbar patientgruppe," skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside.

Læs også Socialtilsyn råber politikerne op: Hul i loven får botilbud til at tilsyns-shoppe

Atlas Gilleleje har ikke ønsket at stille op til interview.

Men botilbuddets bestyrelsesformand Gry Pedersen skriver i en mail til TV 2 Lorry, at der efterfølgende er blevet rettet op på de fejl, som Styrelsen for Patientsikkerhed fandt.

- Det er meget vigtigt, at der er fokus på dette område, og vi ser det alene som positivt at blive kvalitetskontrolleret på denne måde, skriver Gry Pedersen.

Leder fyret efter tilsyn

På Kollegiet Nordlyset, der er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 25 år, som har et særligt behov for hjælp og støtte i hverdagen, har styrelsens påbud ført til, at lederen er blevet fyret.

Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen modtog en bekymringshenvendelse fra en tidligere ansat.

"Nordlysets bestyrelse tager Styrelsen for Patientsikkerheds påbud meget seriøst og beklager de problematikker, der har vist sig efter det risikobaserede tilsyn har fundet sted," skriver bestyrelsesformand Mette Holm i en mail til TV 2 Lorry.

"Jeg vil gerne understrege, at disse forhold ikke har haft betydning for vores beboere. På Nordlyset tager vi medicinhåndtering meget alvorligt. Vi beklager derfor meget, at vores retningslinjer og dokumentation ikke har levet op til de nye krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed stiller. Vi arbejder efter styrelsens tilsyn for at sikre, at vores procedurer lever op til kravene, og at medarbejderne kender dem og efterlever dem," tilføjer hun.

Læs også Styrelse finder massive fejl i kommunes hjemmepleje og uddeler påbud

Ifølge Mette Holm har bestyrelsen besluttet at lukke botilbuddet i slutningen marts i år. En beslutning, som begrundes med, at det ikke er muligt at opretholde en god servicestandard indenfor de nuværende økonomiske rammer.

"Vi samarbejder nu målrettet med kommunerne om at finde nye tilbud til borgerne, så de kan komme videre i trygge rammer, hvor de trives. Samtidig med dette arbejder vi med at sikre en god og tryg overgangsfase for alle vores beboere," lyder det fra bestyrelsesformanden.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik