Sommerhusgrunde står under vand: 'Kommunen løber fra ansvaret'

Grundejere har foreløbig brugt 60.000 kroner til sagfører og tre års tovtrækkeri med kommunen for at finde en løsning, men intet er sket.

Billede af en af grundene, der står under vand. (Privatfoto)

Gribskov kommune har med kort varsel i 2014 afkoblet drænledningerne til en række sommerhuse.

Lige siden har grundene stået under vand i vinterhalvåret. Et tre år langt tovtrækkeri mellem kommune og grundejere er foreløbig endt uden resultat.

Miseren begyndte, da Gribskov kommune i 1970’erne hævede Holløselundvej, anlagde cykelstier og sløjfede grøfterne på begge side af vejen, der i dag ligger væsentlig højere end tidligere.

Denne ændring betød, at sommerhusene, hvis grunde støder op til Holløselundvej, fik uforholdsmæssigt store mængder vand ind på grundene. Vandet kan ikke trænge ned i jorden, da jordlaget består af ler og sand, hvorfor grundene står under vand i hele vinterhalvåret.

Læs også Her ligger Danmarks dyreste sommerhuse

Erkendte sit ansvar

I 1995 erkendte Gribskov Kommune deres medansvar. Selvom det heller ikke dengang var lovligt at tilkoble overfladevand til offentlig kloak, var kommunen aktiv i udarbejdelse af denne løsning og gav dispensation til, at der kunne anlægges en drænledning igennem de fire berørte haver ud til et kloaksystem beregnet til vejafvanding. Kommunen betalte materialerne, mens grundejerne selv betalte for udførslen. En løsning, som grundejerne siger fungerede perfekt.

I august 2014 frakoblede Gribskov kommune drænet, hvilket betyder vandet ikke kan løbe væk fra den lerholdige jord. Begrundelsen for at frakoble drænet i 2014 var, at kloaksystemet ikke var dimensioneret til at tage vandet fra de fire berørt sommerhusgrunde. Og det på trods af at drænet har været brugt siden 1995 med kommunens accept.

- Kommunen løber fra ansvaret, at de var med til at etablere en løsning i 1995, siger grundejer Lars Holdgaard til TV2 Lorry.

Læs også Ramt af oversvømmelser: "De værste vi nogensinde har oplevet"

Tre års tovtrækkeri

Grundejerne har foreløbig brugt 60.000 kroner til sagfører og tre års tovtrækkeri med kommunen for at finde en mindelig løsning men intet er sket.

Dorethe Pedersen, centerchef i Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, ønsker ikke at lade sig interviewe, men har i stedet sendt TV2 Lorry et skriftligt svar.

- Vi arbejder på at finde en løsning sammen med grundejerne. Men på grund af de verserende forhandlinger med grundejerne kan vi ikke udtale os i øjeblikket, skriver Dorethe Pedersen.

Læs også Det skal borgere betale for stormflodssikring

Kræver redegørelse

Formanden for teknisk udvalg, Brian Lyck Jørgensen (O), vil til gengæld gerne lade sig interviewe.

- Det lyder som om, kommunen står med problemet, siger han til TV2 Lorry og tilføjer, at han vil bede forvaltningen om en redegørelse til det kommende møde i udvalget den 8. november.

Ifølge grundejerne så erkender Gribskov Kommune at have et medansvar for oversvømmelserne, men de er ikke tilfredse med det forlig, de er blevet sat i udsigt, fordi de dermed tvinges til at lukke sagen uden at have vished for, om løsningen virker.

- Vi synes, at det er helt urimeligt, at kommunen ikke aktivt går ind og hjælper med en løsning på et problem, som man selv har skabt. Meget tyder på, at Gribskov kommune ikke har lavet deres hjemmearbejde i deres iver efter at slippe for udgiften til afvandingen af vores grunde, siger grundejer Lars Holdgaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik