Særlige arkæologiske fund giver kommune ekstraregning på flere millioner kroner

Museum Nordsjælland har for nylig afsluttet de arkæologiske forundersøgelser langs den kommende vej mellem Græsted og Gilleleje.

Udgifterne til de arkæologiske undersøgelser ved den kommende vej mellem Græsted og Gilleleje bliver markant højere end forventet.

Den samlede økonomistatus for projektet viser behov for en merfinansiering på 16 millioner kroner, lyder det fra kommunen.

- Det er et rigtigt stort beløb, som kommer som en uforudset udgift. 

- Faktisk er det tæt på 15 procent ekstra til et vejprojekt til 111 millioner. Det er en kæmpe opgave for Gribskov kommune det her, men det er helt sikkert en opgave, vi skal have løst, for vejprojektet mellem Græsted og Gilleleje er så vigtigt for Gribskov kommune, siger Bent Hansen (V), som er næstformand i udvalget Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune, til TV 2 Lorry.

Han glæder sig dog over, at projektet stadig er godt indpasset i landskabet, og at der sandsynligvis ikke vil komme større forsinkelser

Museum Nordsjælland har for nylig afsluttet de arkæologiske forundersøgelser langs den kommende vej mellem Græsted og Gilleleje.

Her har arkæologerne fundet bopladser fra Ældre Stenalder. De arkæologiske fund er meget specielle og vil derfor kræve et stort arbejde at udgrave.

- Bopladsernes store areal og de bevarede dyreknogler giver os en unik mulighed for at få ny viden om jæger-samlernes liv og levned, som også vil have international betydning, udtaler museumsinspektør fra Museum Nordsjælland, Claudio Cassati, på museets hjemmeside.

Uheldigt, men billigere end ventet

Den omkostningstunge opgave giver altså Gribskov Kommune en ekstraregning på 16 millioner kroner for projektet, hvilket er markant mere en forventet. Det er dog langt billigere end det første udkast, som Museum Nordsjælland kom med.

Det er således lykkedes kommunen og museet i fællesskab at finde løsninger. De har blandt andet flyttet placeringen af regnvandsbassiner langs vejen.

- Det er vigtigt at vi kan komme videre med projektet på en god måde, og at lodsejerne, der lægger jord til, kan få afsluttet deres sager. Det er også rigtig fint, at vejens linjeføring er den samme, som lodsejerne var med til at fastlægge, siger Pernille Søndergaard (NytGribskov), formand i Udvikling, By og Land, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Udvalgets næstformand Bent Hansen, mener det er uheldigt, at man er løbet ind i de markante udfordringer.

Han glæder sig dog over, at samarbejde med museet trods alt har kunnet reducere udgiften fra et langt højere udgangspunkt for en måned siden. 

- Det er rigtig vigtigt at få projektet gennemført som aftalt, siger Bent Hansen.

Udvikling, By og Land skal på udvalgets møde tirsdag tage stilling til, om udvalget vil afsætte pengene til de arkæologiske undersøgelser.

Som bygherre er det kommunens pligt at betale for undersøgelserne, der skal gennemføres, før kommunen kan anlægge den nye vej mellem Græsted og Gilleleje.