Sådan ser fremtidens Nordkyst ud, hvis den ikke sikres

Et råd af eksperter er enige i, at den nuværende kystsikring på Nordkysten ikke kan klare større storme. Du kan dykke ned i deres vurdering her.

Gå på opdagelse i det interaktive kort nederst i artiklen

Hvis Nordkysten skal beskyttes mod fremtidens storme, skal der handles nu.

Omrent sådan lyder meldingen fra en række eksperter fra en rådgivergruppe, som har gennemgået kyst-strækningen og de kystnære vande det seneste år.

Det har de gjort for kommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør, der alle har kystsikring helt inde på livet.

De tre kystkommuner har derfor siden 2014 arbejdet sammen i det fælles kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid, hvor rådgivergruppen, som består af Niras, DHI, Hasløv og Kjærsgaard, er tilknyttet.

Ifølge eksperterne er den umiddelbare løsning på sikring af Nordkysten i fremtiden at fortsætte med at strandfodre.

Strandfodring består i at tilføre sand, grus og ral (småsten, red.) til de hårde anlæg, der udgør kystsikringen i dag. Det vil hæve strandenes niveau til cirka to meter og give en lavere vanddybde længere ude i vandet, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

En gruppe eksperters gennemgang af nordsjællands kyst, viser at den nuværende hårde kystbeskyttelse langt fra er nok, hvis den skal kunne modstå større storme i fremtiden.

Når vanddybden er lav, mister bølgerne både styrke og intensitet, før de rammer de hårde anlæg.

Gennemgangen, som eksperterne har foretaget, viser også, at der allerede nu er behov for at forstærke kystsikringen flere steder langs Nordkysten før storm og højvande raser.

Kystsikring bliver et kommunalt anliggende

Den 1. september i år modtog kommunerne myndighedsopgaven om kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet.

Derfor skal kommunerne nu føre tilsyn med eksisterende kystbeskyttelsesanlæg og give tilladelse til nye.

Samtidig bliver det kommunerne, man som borger og grundejer skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål til kommunens kystbeskyttelse.

Nordkystens Fremtid har fået eksperterne til at udvikle et interaktivt kort, hvor man selv kan gå på opdagelse i deres vurderinger af fremtidens Nordkyst - både med og uden kystsikring.

SE DET INTERAKTIVE KORT HERUNDER