Lodsejere har afgivet deres jord så gammel sø kan genopstå

Kaare Larsen og Sally Schlichter har begge solgt en stor del af deres jorde fra - dermed er de med til at sikre genskabelsen af Søborg Sø.

Uden lodsjernes velvilje gik den ikke. Men adskillige har været med til at afgive jord - og dermed kan planerne om genskabelsen af Søborg Sø nu gennemføres.

En af lodsejerne er landmand Kaare Larsen.

quote - Helt personligt... Så taber jeg af helvedes til på det her. Jeg drev en fjerdel af arealet herude.

Kaare Larsen, landmand, Gilleleje 

- Helt personligt så taber jeg ad helvedes til på det her. Jeg drev en fjerdel af arealet herude. Det kommer jeg jo ikke til, når der er vand, siger Kaare Larsen.  

Kaare Larsen har malkekvæg. Køerne har græsset på hans jordarealer, og han har dyrket foder til sine dyr. Han er med på det hold af lodsejere, der i den her omgang har indgået aftale med  Naturstyrelsen.

Dermed er han med til at sikre, at Søborg Sø kan blive genskabt. Foreløbig er over halvdelen af arealet til søen på plads.

quote Vi kan i stedet få et naturområde. Noget er eller er under stort pres i Danmark

Kaare Larsen, landmand, Gilleleje

- Dengang Søborg Sø blev udtørret var det sund fornuft. I dag har jorden tabt noget af sin  landbrugsmæssige betydning. Men vi kan i stedet få et naturområde. Noget er eller er under stort pres i Danmark, siger landmand Kaare Larsen.  

Et frivilligt projekt

Også Sally Schlichting har solgt en del af sin jord i området fra.

- Det er jo et frivilligt projekt det her. Vi har jo selv sagt, at vi gerne vil være med i det her projekt. Men det gør, at man får lukket ned for de interesser, der er i dag omkring det her friluftsområde. Og for os er det jo hesteridning, siger Sally Schlichting.

Sally Schlichting brugte ellers sin jord til heste og ridning.

- Vi holder store stævner og  vi har rigtig mange turister, der kommer ud og rider.

Sally Schlichting har også solgt en stor bid af sin jord fra. Her går hun tur på den slotsruin, der kommer til at ligge midt i søområdet.

Ikke råd til at sige "nej"

I løbet af året har hun mange, som kommer og øver sig til hest i den natur, der er, der hvor hun driver sit heste - og ridecenter. Men nu har hun altså solgt en del af jorden fra.

- Der er mange overvejelser i det. Rent økonomisk havde vi simpelthen ikke råd til at sige ”nej”. Det er blevet rigtig hårdt, at drive sådan et sted som vores, siger Sally Schlichting.  

quote Rent økonomisk havde vi simpelthen ikke råd til at sige ”nej” 

Sally Schlichting, Søborggård Hestecenter

Sally Schlichting ejer som sagt en stor bid af den jord, hvor søen skal ligge.  Men hun har solgt en væsentlig luns af sin grund fra til søen.

- Nu tror jeg bare, at vi skal til at nyde livet lidt. Det får vi mulighed for med det her, og vi skal helt klart drosle rigtig meget ned i vores hestebestand, siger hun.

Det koster 93 millioner kroner

Naturstyrelsen står i spidsen for søprojektet. Prisen ligger på 93 millioner kroner, og de fleste af pengene går til at opkøbe jord hos lodsejerne. Der bliver i nogle tilfælde også købt jord til lodsejerne andre steder i området.

Det er landmand Kaare Larsen, der står i spidsen for de jordejere, der lige nu sælger deres områder fra, så man kan få søen igen. I starten var der stor modstand fra lodsejerne. Men som tiden gik, er modstanden blevet mindre.  

quote Jeg synes det ville være dejligt, hvis vi landmænd kunne bidrage med at give sådan en perle tilbage til Nordsjælland

Kaare Larsen, landmand, Gilleleje

Kaare Larsen har også selv solgt en del jord fra i den her omgang.

- Jeg synes det ville være dejligt, hvis vi landmænd kunne bidrage med at give sådan en perle tilbage til Nordsjælland, siger han.  

Flere og flere landmænd har lagt markområder i projektet. Og fået nye marker andre steder. Så søen kan formentlig stå klar i 2023 - altså allerede om cirka fire år. 

Brugt mange penge på at holde pumperne i gang

Sally Schlichting har brugt mange penge på, at holde pumperne i gang.

- Det er vores jord. Det er os, der har betalt for den. Det er os, der har betalt for, at pumperne har kørt i rigtig mange år.  Det har kostet mange penge, siger Sally Schlichting.

Det her er nogle af de mænd, der var med til at smide jord på, da søen blev tømt for vand. Billedet kan man se, hvis man går tur ved slotsruinen, ved Søborg Sø. 

Den gamle sø lå i mange år gemt under markerne. Nu dukker den op til overfladen igen. Området med søen bliver på størrelse med 700 fodboldbaner. En lavvandet sø med vådområder og små øer.

Med hjælp fra Sally Schlichter og Kaare Larsen kan det nu gå hen og blive et godt sted for fuglene.