Langt om længe er partierne i Gribskov blevet enige

En noget rodet konstitueringsproces er nu mundet ud i en konstitueringsaftale med samtlige partier. Venstre får borgmesterposten, mens Konservative får vigtige poster.

Der skulle både borgerprotester, bestyrelsesmedlemmers opsigelse, mudderkastning og forhandlingsrunder startet forfra til, før Gribskov Kommune nu langt om længe – to uger efter kommunalvalget – kan melde om en konstitueringsaftale.

Trods meget splittelse og et uskønt forløb er samtlige partier nu med i aftalen, der bakker op om Bent Hansen (V) som ny borgmester.

Konservative, der blev størst af alle partier ved valget, får i Trine Egetved posterne som 1. Viceborgmester og næstformand i økonomiudvalget, mens den nuværende borgmester, Anders Gerner Frost (Nytgribskov) bliver 2. viceborgmester.

- Jeg vil gerne takke alle parter for at være konstruktive, imødekommende og meget løsningsorienterede på alle områder. For Gribskovs borgere er jeg overbevist om, at det er bedst, når vi arbejder sammen og finder fælles løsninger. Og det vil fortsat være mit fokus, når det nye byråd endeligt tiltræder efter nytår, udtaler Gribskovs kommende borgmester, Bent Hansen (V), i en pressemeddelelse.

Protester fra borgere

Netop Konservative har været et omdrejningspunkt i kontroverserne omkring konstitueringen. Længe så partiet ud til at skulle stå uden for indflydelse sammen med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Det til trods for, at Konservative fik flest stemmer ved kommunalvalget.

På valgnatten valgte Venstre nemlig at lave en aftale med opbakning fra NytGribskov, Enhedslisten, Socialdemokratier, Radikale Venstre og SF om at gøre deres spidskandidat til borgmester.

Det førte til store protester fra en gruppe borgere i Gribskov Kommune, der mente at Venstre svigtede kommunens borgerlige vælgere ved at undlade at inddrage de blå partier Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som Venstre ellers var i valgforbund med.

Samtidig førte aftalen også til uro internt i Venstre. En gruppe medlemmer fra Venstres bestyrelse i Gribskov trak sig i protest mod konstitueringen med argumentet, at en ”gylden mulighed” for at få et blåt flertal i byrådet blev forspildt.

Mest mulig borgerlig indflydelse

Protesterne fik siden den udpegede borgmester til at udskyde det konstituerende byrådsmøde samt genindkalde alle partier til forhandlingsbordet.

Og denne nye forhandlingsrunde har altså mundet ud i en væsentligt bredere aftale, hvor også Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er kommet med.

- Vi har arbejdet hårdt for, borgernes stemmer har fået mest mulige betydning i denne konstituering. Vi gik efter borgmesterposten, men som med alt andet i livet handler det om kompromis. Med dette kompromis får de borgerlige stemmer mest mulig indflydelse på den politik og den retning Gribskov skal bevæge sig i, udtaler Trine Egetved (K), der fik flest personlige stemmer af alle kandidater ved valget.

Foruden 1. Viceborgmesterposten og næstformandsposten i Økonomiudvalget får Konservative en formandspost i Udvalget for §17 stk. 4- Unge og Uddannelse.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som også er kommet med i konstitueringsaftalen, får tildelt formandsposter i henholdsvis Udvalget for Klima, Teknik og Miljø samt Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Det endelige konstituerende byrådsmøde finder sted den 9. december.

Sådan fordeles posterne