Borgmester i opråb til minister: Arkæologisk udgravning ved ny vej smadrer vores budget

I Gribskov Kommune er borgmester Anders Gerner Frost frustreret over udsigten til en ekstraregning på mellem 20 og 30 millioner kroner for et vejprojekt.

En ny færdselsåre mellem Gilleleje og Græsted har været både længe ventet og længe ønsket, og nu er den på vej til at blive til virkelighed.

Anlægsarbejdet er i fuld gang, men udsigten til en egentlig åbning af strækningen er blevet noget længere end forventet.

Det samme er størrelsen på den ekstraregning, som Gribskov Kommune står til at skulle betale, efter der i forbindelse med anlægsarbejdet er blevet fundet bopladser fra tidsperioden Ældre Stenalder, som er meget sjældne.

Efter Museums Nordsjællands opsigtsvækkende fund i forundersøgelserne så kommunen i første omgang frem til en merfinansiering på omkring 16 millioner kroner for at få fundene udgravet.

Nu er regningen vokset og forventes nu at løbe op i mellem 20 og 30 millioner kroner – plus moms – som skal lægges oveni det over 100 millioner kroner dyre vejprojekt.

Men det er ekstremt mange penge for kommunen at bruge på ét vejprojekt, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov).

- Det er i vores alles interesse, at vi passer på fortidsminder. Men jeg synes, at det er interessant, at det kun er kommunen, som skal betale, siger borgmesteren, da TV 2 Lorry fanger ham mellem to møder.

I en pressemeddelelse uddyber Gerner Frost, at ekstraregningen kommer til at gøre det sværere at indfri andre infrastrukturprojekter i kommunen.

Vil have ændret loven

Derfor har borgmesteren nu skrevet et åbent brev til kulturminister Joy Mogensen (S) og Folketingets Kulturudvalg i håb om, at loven kan blive ændret.

Argumentet er, at det er af national interesse, at fortidsminderne, der nu skal graves op, bliver klarlagt og bevaret.

Ifølge borgmesteren gælder det i høj grad for udgravningen mellem Græsted og Gilleleje, som både vækker opsigt herhjemme og internationalt.

- Min holdning er, at det er et nationalt anliggende at håndtere de økonomiske omkostninger, der er forbundet med vores fælles samfundsforpligtigelse - i forhold til bevarelse og fortidsfund. Ovnen i købet er der i vores aktuelle sag tale om fund af national og international interesse, så det er altså ikke kun fund til de lokale museer, siger Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.

Men vidste I ikke, at der var en stor risiko for fortidsfund, da forundersøgelserne til vejen startede?

- I vores område er der risiko overalt. Vi ligger i et område, hvor arkæologerne siger, at der er sket mange interessante ting. Så jeg tror, at lige meget hvor vi havde gravet eller graver, så ville der have været en risiko forbundet med det, uddyber borgmesteren over for TV 2 Lorry.

Joy Mogensen: "En del af det kommunale selvstyre"

Danmarks socialdemokratiske kulturminister er Joy Mogensen, der selv har en fortid som borgmester i Roskilde Kommune.

Ligesom Gribskovs borgmester kender hun til de udfordringer, der følger med bystyret. Og netop det kommunale bystyre er vigtigt i denne sammenhæng, siger hun.

- Jeg kan godt forstå, at det er en betydelig udgift for kommunen. Men det er en del af det kommunale selvstyre, at der også følger en række forpligtelser med, når man har muligheden for selv at bestemme, hvor man vil bygge og anlægge veje. Det betyder blandt andet, at der er en række udgifter for en bygherre, hvis man ønsker at bygge i et område, hvor der er fortidsminder, siger Joy Mogensen til TV 2 Lorry.

- Jeg kan ikke se, at man kan flytte udgifterne til udgravninger til staten, uden at man også ændrer på det kommunale selvstyres vide beføjelser på området, tilføjer hun.

Samtidig anfører hun, at kommunen som bygherre fortsat har mulighed for at flytte eller ændre projektet, nu hvor forundersøgelserne viser, at der skal store arkæologiske undersøgelser til.

- Bygherren har mulighed for at ændre projektet, så det minimerer udgiften til arkæologiske undersøgelser ved at ændre projektet. Jeg kender ikke det aktuelle projekt og ved derfor ikke, om dette har været overvejet af kommunen, siger Joy Mogensen.

Men så enkelt er det ikke, lyder det fra formanden for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune, Pernille Søndergaard (NytGribskov).

Vejen har været undervejs i 40 år, og det er nøje beskrevet, netop hvor linjeføringen skal være.

- Vi har haft konsulenter og museet også til at se på linjeføringen. Vejen lægger sig langs med jernbanen, så vi giver mindst gener for lodsejerne, som vi selvfølgelig også synes er rigtig vigtigt. For det er borgere, som skal leve langs denne vej hele deres liv, siger Pernille Søndergaard til TV 2 Lorry.

- Man regner med fra museets side, at fundene vil være de samme ti meter til den ene eller anden side. Og sådan er det uanset hvor vi går i jorden, tilføjer hun.

Udvalgsformanden understreger, at det ikke kommer som en overraskelse, at der blev fundet noget af arkæologisk interesse på strækningen - men omfanget af udgravningerne kommer bag på politikerne i kommunalbestyrelsen.

- Vi ender med en regning, der er meget større, end vi havde regnet med. Det er derfor vi gerne vil have taget snakken om, hvorvidt det skal være en kommunal opgave, eller det er en statslig opgave at sikre vigtig danmarkshistorie.

Viceborgmester i Kulturudvalget på borgen

Foruden kulturministeren har medlemmerne i Folketingets Kulturudvalg også modtaget det åbne brev fra Gribskovs borgmester. 

Kulturudvalget på Christiansborg behandler alle emner, der vedrører kulturpolitik, og formålet med udvalget er følge Kulturministerens kurs og arbejde. Samtidig holder udvalget også parlamentarisk kontrol af regeringens arbejde på kulturområdet.

Det betyder i praksis, at Kulturudvalget stiller spørgsmål til ministeren om forskellige sager.

Et af medlemmerne i Kulturudvalget er folketingsmedlem Kim Valentin (V), der er tidligere borgmester og nuværende viceborgmester i Gribskov Kommune.

Han mener, at der kan være grobund for at få ændret i museumsloven, som Anders Gerner Frost foreslår.

- Vi skal se på museumsloven alligevel, så det vil jeg ikke udelukke. Når det har denne her størrelsesorden og udgravningen så udgør en så stor del af projektet, så bliver det vildt, siger Kim Valentin til TV 2 Lorry.

Valentin mener, at det virker ”ude af proportioner”, at Gribskov Kommune ender med regningen for en udgravning, som har national interesse.

- Det er et spørgsmål om at finde finansieringsform, som er bedre end i dag. Man kan forestille sig, at merudgifter til eksempelvis arkæologiske undersøgelser kun må udgøre en vis procentdel af de samlede projektomkostninger, siger han.

Ifølge Kim Valentin er et skridt på vejen, at Anders Gerner Frost får foretræde for Kulturudvalget, hvorefter udvalget kan gå videre med spørgsmål til kulturministeren.

Du kan læse hele brevet til Joy Mogensen og Folketingets Kulturudvalg herunder:

Det åbne brev til Kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg