Vedtaget: Færre valgsteder i Greve Kommune

Et flertal i Greve Kommunes byråd har vedtaget, at vælgerne kun skal kunne stemme fem steder ved fremtidige valg.

Når vælgerne i Greve Kommune til efteråret skal sætte deres kryds og dermed være med til at afgøre, hvem der fremover skal bære kommunens borgmesterkæde, så er der kun fem steder, der kan tage imod deres stemmer.

Et flertal i Greves Byråd besluttede mandag aften at reducere antallet af afstemningssteder fra syv til fem.

Sagen havde i dagene inden mødet været kraftigt debatteret, og både Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti forsøgte at trække den modsatte vej i forhold til det udspil, der lå fra forvaltningen.

Her var der tale om at reducere antallet af valgsteder fra syv til tre. Så vidt kom det altså ikke, og borgmester Pernille Beckmann (V) sagde da også til TV 2 Lorry inden mødet i byrådet, at tre valgsteder nok ville være "lige i underkanten".

Pernille Beckmann fremhævede, at det er manglen på frivillige, der betyder, at Greve Kommune ikke skal bibeholde de syv afstemningssteder, man har arbejdet med hidtil.

Ændringsforslag stemt ned

Debatten i byrådet mandag aften førte til hele tre afstemninger. Først foreslog Socialdemokratiet, at sagen skule sendes tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget. Men da forslaget kun fik støtte fra dem selv, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, var der ikke flertal. Det samme var tilfældet, da Socialdemokratiet herefter foreslog otte afstemningssteder - altså en udvidelse. 

Og Det Konservative Folkeparti forsøgte sig med et forslag om at bevare de nuværende syv valgsteder med mulighed for at etablere et ottende valgsted, hvis coronaepidemien stadig giver udfordringer til november. Men igen var der ikke stemmer nok.

Til sidst kom så ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti og løsgængeren Rigge Nørmark. De foreslog, at der nedlægges to valgsteder, og at kommunen fremover skal have fem. Og med deres egne 12 stemmer blev det forslag vedtaget, mens Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Det vedtagne forslag betyder, at vælgerne i Greve ved næste vælg skal afgive stemmer i Tunehallen, i Karlslundehallen, i Greve Idrætscenter, på Mosede Skole og på Arenaskolen.