Ny kritik af institutionslukning: Politikere var ikke ordentligt klædt på

Kommunalforsker mener, at Greve Byråd fik en mangelfuld fremstilling af sagen, da de besluttede at lukke Børnehuset Syd.

Det har skabt hed debat, at byrådet i Greve i december valgte at lukke daginstitutionen Børnehuset Syd og fordele de 40 børn i vuggestue og børnehave ud på en lang række af kommunens øvrige institutioner.

Beslutningen blev truffet på et lukket punkt på dagsordenen, uden at hverken ledelsen af institutionen, bestyrelsen eller forældrene på forhånd havde været inddraget i processen om lukningen.

quote Jeg mener helt klart ikke, sagsfremstillingen lever op til de krav, man kan stille til, hvordan man forbereder og klæder politikere på

Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Nu kritiseres den fremstilling af sagen, som administrationen i Greve Kommune har fremlagt for byrådet, for at være mangelfuld. En fremstilling der altså efterfølgende fik et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Danske Folkeparti og Liberal Alliance til at bakke op om en lukning af daginstitutionen Børnehuset Syd.

Men sagsfremstillingen tegnede et ensidigt billede af forholdene i institutionen, lyder kritikken.

- Jeg mener helt klart ikke, sagsfremstillingen lever op til de krav, man kan stille til, hvordan man forbereder og klæder politikere på, siger Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Et centralt argument for at lukke Børnehuset Syd med virkning fra 1. oktober har været, at børnene i institutionen mistrives. Institutionen ligger i et boligområde med mange tosprogede og også socialt belastede familier.

Som dokumentation i sagsfremstillingen fra byrådsmødet i december indgår blandt andet en evaluering af institutionen foretaget af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i starten af 2019. Her står følgende:

”De bedst fungerende børn i Børnehuset Syd vil næppe blive betragtet som bedst fungerende i en hvilken som helst anden institution, og nye samarbejdspartnere der træder ind i Syd, får et kulturchok over opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet.”

Men der er blot tale om et lille uddrag af evalueringen, hvor udviklingen blandt den samlede børnegruppe også vurderes på seks forskellige områder i perioden mellem januar 2017 og januar 2019. Her oplever Pædagogisk Psykologisk Rådgivning flere positive tendenser, men de er helt udeladt af den sagsfremstilling, som byrådspolitikerne blev forelagt.

quote - Børnene er blevet bedre til at fordybe sig over tid i lege og voksenstyrede aktiviteter.<br />- Børnene er blevet bedre til at modtage kollektive beskeder og handle på dem.

Fra evalueringsrapport om Børnehuset Syd foretaget af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skriver blandt andet også om Børnehuset Syd:

”Børnene kan i langt højere grad samarbejde med de voksne i kravsituationer.

Børnene er blevet bedre til at indgå i hensigtsmæssige legerelationer med færre konflikter.

Børnene er blevet bedre til at fordybe sig over tid i lege og voksenstyrede aktiviteter.

Børnene er blevet bedre til at modtage kollektive beskeder og handle på dem.

Børnene er blevet bedre til ved egen kraft at regulere deres stemmeføring, så der er mere ro i institutionen.

Børnene kan nu samles i et større børnefællesskab og være lydhør over for den fælles opgave de stilles, eksempelvis mindfulness og samling.”

TV 2 Lorry har fremsendt hele sagsfremstillingen samt evalueringen fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til kommunalforsker Roger Buch, og det er grundlaget for hans kritik af, at Greve Byråd ikke har fået et fuldt billede af forholdene i Børnehuset Syd, da de traf deres beslutning.

quote - Når man trækker citater ud, styrer man fuldstændig uden om alle de positive ting, der er at sige om institutionen og vælger kun et citat, der i den grad er kritisk og negativt.

Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Der er brug for at udvælge et koncentrat til politikerne af en sag, men når man laver det, er det også vigtigt, at man gør det balanceret. At man får alle argumenter for og imod.

- Når man trækker citater ud, styrer man fuldstændig uden om alle de positive ting, der er at sige om institutionen og vælger kun et citat, der i den grad er kritisk og negativt over for institutionen. Der synes jeg på ingen måde, man lever op til kravet om at være balanceret, når man klæder politikere på til at træffe beslutninger, siger han.

Klager over sagen til Ankestyrelsen

Sagen frustrerer byrådsmedlemmet Mehmet Zeki Dogru, Enhedsl., der sammen med den konservative Brigitte Klintskov Jerkel som de eneste undlod at stemme i forbindelse med lukningen af institutionen.

quote Når vi træffer beslutninger, skal vi både høre, hvad der går godt og dårligt. Her har vi kun fået en overskrift, der giver et billede af, at det ikke går godt.

Mehmet Zeki Dogru, medl. af Greve Byråd, Enhedslisten 

Han mener ikke, at byrådet har været ordentligt orienteret forud for afstemningen, og at det har været en skærpende omstændighed, at sagen har været behandlet for lukkede døre, så ledelse og forældre i Børnehuset Syd ikke på forhånd kunne bidrage med deres tanker.

- Når vi træffer beslutninger, skal vi både høre, hvad der går godt og dårligt. Her har vi kun fået en overskrift, der giver et billede af, at det ikke går godt, og der er problemer med trivslen. Nu viser det sig, at det faktisk går fremad for de her børn. Det fik vi bare ikke at vide, siger Mehmet Zeki Dogru.

De to byrådsmedlemmer har klaget over sagsbehandlingen til Ankestyrelsen. Her ønsker man ikke at udtale sig om en sag, man nu skal tage stilling til. Men vi henvises til en tidligere udtalelse fra Ankestyrelsen om behandling af sager for lukkede døre.

”Det er kun nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre, hvis der ved sagens behandling vil blive eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt,” skriver styrelsen.

Netop muligheden for at få alle sten vendt, inden en politisk beslutning skal træffes, er et væsentligt argument for størst mulig åbenhed i sagsbehandlingen, lyder det fra kommunalforsker Roger Buch.

- For når vi har en åben og offentlig debat om politiske beslutninger, kan der komme nye informationer og skæve vinkler, der kan komme ind i beslutningsprocessen og være med til at sikre, at man træffer de rigtige og oplyste beslutninger. Det er en klar fare ved at gøre det på denne her måde, at man risikerer at træffe en dårlig beslutning, siger han.

Hovedkonklusionerne blev fremlagt

Kommunaldirektør i Greve Kommune, Claus Thykjær, forklarer, at man fra administrationens side har fremlagt hovedkonklusionerne i vurderingen af Børnehuset Syd for byrådet.

quote De her delelementer er selvfølgelig relevante, kan man sige, men den samlede konklusion har ikke ændret sig i forhold til, hvad vores faglige vurdering er.

Claus Thykjær, Kommunaldirektør i Greve Kommune

Her vurderede man altså ikke, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings beskrivelse af en, på flere områder, positiv udvikling i institutionen indgik.

- De her delelementer er selvfølgelig relevante, kan man sige, men den samlede konklusion har ikke ændret sig i forhold til, hvad vores faglige vurdering er. Så det er delementer i et samlede billede, hvor hovedkonklusionen er det, vi har uddraget.

Men skal man kigge på, om institutionen skal lukkes eller ej, er det så ikke relevant at kigge på, hvordan udviklingen i institutionen er? Det har byrådsmedlemmerne jo ikke fået at vide af sagsfremstillingen?

- Man kan altid diskutere, hvor mange dokumenter man skal have med. Men vi står jo i sagsfremstillingen oven på et ret massivt sæt af dokumenter, der beskriver denne her udvikling.

- Så må byrådsmedlemmerne vurdere, om sagen er tilstrækkelig godt oplyst, eller de har yderligere elementer, de vil spørge ind til. Det var der ikke nogen i udvalget, der gjorde, så de fandt det åbenbart tilstrækkeligt til at træffe beslutningen ud fra, siger kommunaldirektør Claus Thykjær.

Flere byrådsmedlemmer oplyser til TV 2 Lorry, at de ikke var bekendte med Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings vurdering af en positiv udvikling i Børnehuset Syd, da de stemte om lukningen.

Formanden for Skole- og Børneudvalget, Claus Jensen fra Venstre, fastholder dog, at byrådsmedlemmerne har været klædt tilstrækkeligt på.

- Jeg tror, det er svært som byrådsmedlem at være inde i alle udvalg. Nu er det en sag, der er kørt i Skole- og Børneudvalget. Så vi har jo siddet og haft en debat med vores administration, og den er det ikke alle byrådsmedlemmer, der har været med i. Så derfor har de heller ikke haft den samme viden.

- Man kan selvfølgelig spørge, hvornår man skal oplyse det ene og det andet. Men vi synes i hvert fald i udvalget, at vi har fået belyst det, vi skal – og vi er også blevet bestyrket i den holdning, at det var det rigtige valg, vi traf.

quote Jeg synes, at man som udgangspunkt skal høre forældrene og inddrage alle dem, man kan. Men denne her sag har været mere kompleks.

Claus Jensen, fmd., Skole- og Børneudvalget, Greve, V

Hvis I en anden gang skal træffe beslutning om lukning eller sammenlægning af institutioner i Greve, vil du så stadig mene, det er den rigtige beslutning hverken at høre forældre eller institutionsledelse, inden man træffer beslutningen?

- Jeg synes, at man som udgangspunkt skal høre forældrene og inddrage alle dem, man kan. Men denne her sag har været mere kompleks, fordi den har handlet om børn med nogle stærke udfordringer. Derfor har sagen en lidt anden karakter, forklarer Claus Jensen.

quote Hvis jeg havde fået alle de informationer, som jeg har fået i dag, havde jeg helt klart stemt nej. 

Mehmet Zeki Dogru, medl. af Greve Byråd, Enhedslisten 

Byrådsmedlemmet Mehmet Zeki Dogru, Enhedsl., vil forsøge at få rejst sagen om lukningen af Børnehuset Syd igen på næste byrådsmøde. For han mener, at de udeladte oplysninger kan have haft betydning for byrådsmedlemmernes holdning til lukningen.

- Hvis jeg havde fået alle de informationer, som jeg har fået i dag, havde jeg helt klart stemt nej (undlod senest at stemme, red.) og kæmpet for også at få et flertal til at gå imod at lukke institutionen, siger han.

Næste byrådsmøde i Greve Kommune afholdes den 24. februar.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Politik

20201019-130444-2-1920x1280we

Overborgmester undskylder for Frank Jensens krænkelser

Emil

Over 19.000 bakker Emil op: Offentligt ansatte skal have navnebeskyttelse

20171126-113538-l-1000x672we.jpg

Borgmester går af – her er hans nye job

vote-helsignoer.jpg

Kommunalvalget i Helsingør bliver en gyser

Greve

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere