Har du mange sten i haven? Nu kan du donere dem til et godt formål

Nu kan borgerne i Greve Kommune donere natursten fra haven , der skal bruges til nyt stenrev i Køge Bugt.

Borgerne i Greve Kommune kan nu aflevere deres natursten fra haven på genbrugspladsen, Miljøcenter Greve.

Her er der nemlig lige kommet en container dedikeret til indsamling af natursten. Stenene skal genbruges på bunden af Køge Bugt til gavn for havmiljøet og fiskene.

- Stenene skal bruges til at genetablere de stenrev, der er blevet fjernet, siger Allan Scheller, der er formand for Køge Bugt Stenrev.

Han er selv fisker og begyndte at sætte sig ind i, hvorfor det var så godt som umuligt at fange torsk i Køge Bugt. Svaret var, at der gennem mange år er blevet fisket sten op. Dermed har man forringet levebetingelserne for blandt andet torsken. 

Det fik ham til at starte den frivillige forening Køge Bugt Stenrev og dermed jagten efter sten.

Han er derfor meget tilfreds med den nye container dedikeret til formålet.

- Det er helt fantastisk, at vi har fået sådan en container. Det har også stor betydning at vi kan få borgerne med på det og at de kan donere sten til projektet, siger han.

Allan Scheller har startet en frivillig forening, der skal hjælpe med at få stenrevene tilbage i Køge Bugt.
Allan Scheller har startet en frivillig forening, der skal hjælpe med at få stenrevene tilbage i Køge Bugt.
Foto: Kasper Stub Jørgensen/TV 2 Lorry

Sten til direkte genbrug

Indsamlingen af natursten sker i samarbejde med KLAR Forsyning, der driver Miljøcenter Greve, og som altså har skaffet containeren.

- KLAR Forsyning er rigtig glade for at kunne deltage med nogle sten til projektet, så vi kan sikre os et bedre havmiljø i Køge Bugt. og så er det jo fint for os, at vi kan komme af med sten direkte til genbrug, siger Jakob Egede, som er Affalds-controller hos KLAR Forsyning.

Derfor forsvandt de undersøiske stenrev

Langt fra enestående projekt

Den beundringsværdige kamp for at genskabe fiskenes oprindelige hjem i Køge Bugt er langt fra den eneste af sin slags. 

I TV 2 Lorrys sendeområde ses et lignende projekt i Hundested i Halsnæs Kommune. Her har man nemlig også samlet sten ind for at genetablere det såkaldte Hunderev i Kattegat ud for Hundested. 

Papirarbejdet kalder

I Greve hvor containeren til indsamling af stenene er på plads, er tiden kommet til papirarbejdet.

- Fremadrettet skal vi have nogle ansøgninger omkring tilladelser til at etablere stenrevene og vi skal have søgt nogle penge, siger Allan Scheller.