Forslag om ekstern undersøgelse af institutionslukning i Greve

Enhedslisten og Konservative fik ikke flertal for en undersøgelse af den omdiskuterede lukning af Børnehuset Syd.

Der er blevet stille på legepladsen ved Børnehuset Syd, efter det sidste barn i august blev flyttet til en anden institution.

Stilhed var der til gengæld langt fra på mandagens byrådsmøde i Greve, hvor Enhedslisten og Konservative valgte at tage den betændte lukning op.

De ønskede en ekstern undersøgelse af hele processen omkring beslutningen. En beslutning der både er blevet kritiseret for at være vedtaget på en lukket dagsorden, uden at hverken institutionen eller forældrene på forhånd var inddraget, samt at fremstillingen af forholdene i institutionen var unuanceret.

- Jeg vil gerne have belyst, hvad der i virkeligheden er sket. Hvem der har taget de her beslutninger, og hvorfor det var så akut, at denne her institution skulle lukkes ned, siger Mehmet Zeki Dogru, Ø.


- Vi skal til bunds i denne her sag og have afdækket, hvad det er, der er foregået. Hvem er det, der har besluttet at hele processen om en lukning skulle sættes i gang? Det virker som om, man har haft et mål om at lukke Børnehuset Syd, og så har man tilpasset sagsbehandlingen efter det mål, lyder det fra Brigitte Klintskov Jerkel, K.

Forslaget blev dog nedstemt, da det kun var Socialdemokratiet, der bakkede op sammen med Enhedslisten og Konservative. Både Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod.

Tidligere medarbejder kritiserer kommunen

Hele sagen om Børnehuset Syd startede i december sidste år, hvor et bredt politisk flertal i byrådet besluttede at lukke vuggestuen og børnehaven, uden på forhånd at inddrage hverken institutionens ledelse eller forældrene. Det skete i stedet på et lukket punkt på dagsordenen.

Argumentet for nedlukningen af institutionen var mistrivsel blandt børnene. Et billede mange af forældrene slet ikke kunne genkende, og 32 skrev under på en klage over lukningen.

Baggrunden for at Enhedslisten og Konservative igen tager sagen op er, at en tidligere medarbejder fra Greves Pædagogisk Psykologiske Rådgivning – PPR – nu kritiserer kommunen for at manipulere med den evaluering, hun tidligere har lavet af børnenes trivsel i Børnehuset Syd. En evaluering som blev fremlagt for politikerne i det materiale, som de vedtog lukningen på baggrund af.

quote ”Jeg kunne konstatere, at citatet var plukket ud af den oprindelige kontekst og manipuleret ind i en sammenhæng, jeg ikke kunne genkende.”

Tidl. PPR-medarbejder, Greve Kommune

Her stod PPR citeret for at: ”De bedst fungerende børn i Børnehuset Syd vil næppe blive betragtet som bedst fungerende i en hvilken som helst anden institution, og nye samarbejdspartnere der træder ind i Syd, får et kulturchok over opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet.”

Men citatet stammede fra en større evaluering af børnene, og her pegede PPR også på en række positive tegn i børnenes udvikling.

Bedre samarbejde med de voksne, færre konflikter, større fordybelse, bedre modtagelse af kollektive beskeder og større børnefællesskab.

Alt dette var dog hele udeladt i kommunens fremstilling af sagen.

TV 2 Lorry har været i kontakt med PPR-medarbejderen, der ikke ønsker at stille op til interview om sagen. Men i hendes brev, som vi er kommet i besiddelse af, skriver hun til kommunen:

”Jeg kunne konstatere, at citatet var plukket ud af den oprindelige kontekst og manipuleret ind i en sammenhæng, jeg ikke kunne genkende.”


Rystende læsning, lyder det fra den tidligere leder af Børnehuset Syd.

- Jeg bliver rigtig rystet over at læse brevet fra den tidligere PPR-medarbejder. Det bekræfter jo min mistanke om, at ikke alt blev belyst, og at ikke al information og viden blev brugt, siger Tine Engelbrekt Nielsen.

I den tværpolitiske interesseorganisation Greve Forældreorganisation bakkede man op om at få en ekstern undersøgelse af omstændighederne omkring institutionslukningen.

- Det er jo altafgørende, at vi som forældre kan have tillid til, at kommunen varetager omsorgen for vores børn med afsæt i barnets tarv og inddragelse af relevant fagpersonale, hvilket tilsyneladende er fejlet totalt i denne her sag, siger bestyrelsesmedlem Nananaya Gudmundsen.

V: Sagen har været vendt flere gange

PPR-medarbejderen står først nu frem med sin kritik, efter hun har fået nyt arbejde uden for Greve Kommune. Men ifølge hende forsøgte man allerede i sin tid at gøre opmærksom på den misvisende sagsfremstilling.

Det blev dog mødt med en opfordring fra kommunen om at udvise loyalitet i sagen. Af medarbejderen opfattet som en mundkurv.

Hos fagforbundet BUPL Midtsjælland mener man, at problemet med at Byrådet nedlagde Børnehuset Syd bag lukkede døre er, at man netop risikerede at gå glip af vigtige nuancer i debatten.

- Jeg har aldrig før oplevet, at lukning af en institution har været behandlet på et lukket byrådsmøde. At en ansat nu rejser en henvendelse til kommunen, er jeg kun glad for. Men jeg havde jo gerne set, at vi havde været inddraget før beslutningen, og der havde været åbenhed, så vi kunne varetage vores medlemmers interesser. Herunder at de blev hørt i forhold til lukningen af Børnehuset Syd, forklarer formand Bertha Langhoff Hansen.

quote Det er altid godt med mange informationer. Men nu var PPR’s vurdering ikke det bærende i vores beslutning.

Claus Jensen, fmd., Skole- og Børneudvalget, Greve Kommune, V

Hos borgmesterpartiet Venstre afviste man forslaget fra Enhedslisten og Konservative om en ekstern undersøgelse af sagen. Den er allerede vendt og drejet i alle aspekter, lød det før mødet fra formanden for Skole- og Børneudvalget, Claus Jensen.

- Vi har i byrådet haft en ekstraordinær sag om det her, hvor vi kunne snakke processer. Vi har også to gange i Skole- og Børneudvalget taget sagen op igen, og det har ikke fået os til at ændre et komma på vores beslutning. Vi mener stadig, den var rigtig.

Administrationen her i Greve Kommune har jo vurderet, det var relevant at lade PPR-medarbejderens evaluering af børnenes trivsel i Børnehuset Syd indgå i det materiale, I skulle træffe jeres beslutning på baggrund af. Men de har så bare kun ladet den del indgå, hvor hun kalder børnegruppen udfordret. Ikke den del hvor hun faktisk konkluderer, at institutionen trækker børnene i en positiv retning. Var det ikke også relevant for at få en nuanceret sagsfremstilling?

- Det er altid godt med mange informationer. Men nu var PPR’s vurdering ikke det bærende i vores beslutning. Når vi sidder og kigger samlet på trivslen i Børnehuset Syd, og der er så mange børn, der er udfordrede, havde den del været rart at have med, men det havde overhovedet ikke ændret på, at vi skulle finde på noget andet med det her hus, fordi de var så udfordrede, siger Claus Jensen, V.

Det sidste ord i sagen om Børnehuset Syd er dog fortsat ikke sagt, da både BUPL Midtsjælland og Enhedslisten og Konservative i Greve Byråd begge har klaget over sagsbehandlingen til Ankestyrelsen, hvor en afgørelse fortsat udestår.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Politik

20190704-114409-5-1920x1338we

Politikere vil have lattergas på forbudsliste

Trafikstøj(1)

playTransportordførere svarer igen på kras kritik fra borgmester i støjplaget kommune

Lars Løkke Rasmussen

playMan skal passe på med at undervurdere Lars Løkke Rasmussen, lyder det fra de konservative

Simon Aggesen

Borgmester med ”upassende” aprilsnar om corona – nu beklager han

Greve

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere