Bekymrede forældre i Greve: Vores børn kan se porno i skoletiden

I Greve kan skoleelever tilgå pornografisk og voldeligt indhold via kommunalt udleverede iPads. Forældre og politikere er uenige om, hvis ansvar det er.

En større gruppe forældre i Greve Kommune er mildest talt utilfredse med, at sikkerheden ikke er tilstrækkelig på de digitale devices, som skoleelever helt ned til 0. klasse benytter sig af.

Flere forældre har uafhængigt af hinanden beskrevet, hvordan deres børn for eksempel har haft adgang til og kigget på pornografisk indhold og billeder af døde mennesker på iPads i skoletiden, mens lærerne ikke har været til stede.

quote Man er simpelthen nødt til at anerkende og arbejde ud fra, at børn ned til 6 år ikke kan navigere på nettet uden grænser

Nananaya Gudmundsen, bestyrelsesmedlem i Greve Forældreorganisation

Det er en sag, som tidligere har været oppe at vende i Greve Kommune, og derfor er det ikke helt nyt for lokalpolitikerne. Men efter et par nye opslag på lokale facebooksider er sagen nu blusset op igen.

Et af opslagene er skrevet af Nananaya Gudmundsen, der udover at være almindelig borger i Greve, også er bestyrelsesmedlem i Greve Forældreorganisation (GFO). Hun mener ikke, at sikkerheden er nær god nok.

”Den manglende opmærksomhed omkring digital dannelse og sikkerhed i Greves folkeskoler betyder, at børn helt ned til 6 år bliver eksponeret for porno, billeder af døde børn, download af TikTok og deling af billeder og videoer på YouTube i skoletiden på skolens enheder og skolens netværk,” skriver hun blandt andet på Facebook.

Til TV 2 Lorry uddyber hun:

- Vi (Greve Forældreorganisation, red.) har lagt opslaget op i tre Greve-grupper på Facebook for at nå ud til flest mulige forældre. Der er adskillige forældre, der har tilkendegivet lignende nutidige oplevelser.

- Det er vigtigt at have for øje, at udfordringen jo ikke skal løses lokalt på skolerne. Det er Greve Kommunes ansvar, at der udarbejdes en overordnet politik og handlingsplan for dette, som kan understøtte skolebestyrelserne og skoleledelserne. Man er simpelthen nødt til at anerkende og arbejde ud fra, at børn ned til 6 år ikke kan navigere på nettet uden grænser, siger hun.

Hun understreger, at man i GFO er chokeret over at høre, at den digitale sikkerhed for børnene i Greves folkeskoler er så lav, og at der endnu ikke er gjort tilstrækkeligt ved problemet.

- Det er bekymrende, at flere forældre ad flere omgange har forsøgt at få udfordringen italesat gennem de almindelige kanaler – som burde fungere – men som desværre svigtede fuldstændig. En henvendelse til borgmesteren fra en bekymret mor for mere end et år siden hjalp tilsyneladende heller ikke. Hvor skal man som forælder så henvende sig?, spørger hun.

Børns færden på internettet bør begrænses

En af de forundrede forældre er Rasmus Søndergaard. Han er far til en dreng, der går i 2. klasse på Krogårdskolen i Greve.

quote Børn skal ikke præsenteres for halshugninger, druknede børn eller komme hjem og sige ”hun havde en fod oppe i tissekonen”.

Rasmus Søndergaard, forælder

Han blev første gang opmærksom på problemet for et års tid siden, da hans egen søn kom hjem fra skole og fortalte, at en klassekammerat havde tastet sig ind på en hjemmeside, hvor de havde set pornografisk indhold.

- Der begyndte min undren, fordi jeg forventede, at der var nogle filtre på skolens iPads.

- Børn skal ikke præsenteres for halshugninger, druknede børn eller komme hjem og sige ”hun havde en fod oppe i tissekonen”, som der desværre er set flere eksempler på rundt om på skolerne. Det synes jeg ikke, at vores børns skoletid skal bruges på.

I Greve Kommune har man en ordning, hvor der udleveres iPads til elever med henblik på, at de skal bruges i undervisningen.

quote Opgaven i at definere en it-dannelse ligger i skolebestyrelserne i dag, men jeg mener ikke, at man som forældre kan afskrive sig ethvert ansvar, så jeg synes, det er et samspil mellem skoler og forældre

Claus Jensen (V), formand for Skole- og Børneudvalget i Greve Kommune

Rasmus Søndergaard mener, at kommunen med udleveringen af iPads også har et ansvar for at udvikle en værktøjskasse, som skoleledelse, lærere og forældre kan forholde sig til.

Han peger blandt andet på, at filtre kan være et af de konkrete redskaber, der kan være med til at sikre, hvor og hvordan eleverne bruger de udleverede iPads.

- Det handler ikke om forbud, men om dannelse. Jeg mener godt, at det kan forsvares, at man begrænser 6-9-årige børns færden på nettet på en kommunalt udleveret device, så der ikke søges på druknede syriske børn eller porno, siger den frustrerede far.

Uenighed om, hvor ansvaret ligger

Claus Jensen (V) er formand for Skole- og Børneudvalget i Greve Kommune. Han siger til TV 2 Lorry, at kommunens administration har undersøgt, hvad man kan lave af filtre for at begrænse, hvad eleverne kan se. I den forbindelse er man kommet frem til, at man ikke kan lave filtre, der beskytter 100 procent.

- Der vil altid komme nogle sider, hvor man kan komme ind på noget, man ikke skal se. Derfor har vi talt om, at det måske er bedre, at man lærer børnene at begå sig på nettet i stedet, når man ikke kan garantere, at et filter tager alt.

- Det, vi har lagt op til politisk, er, at børn og unge får mere it-dannelse. Det er noget, jeg går meget op i. Opgaven i at definere en it-dannelse ligger i skolebestyrelserne i dag, men jeg mener ikke, at man som forældre kan afskrive sig ethvert ansvar, så jeg synes, det er et samspil mellem skoler og forældre, der skal være med til at lære børnene, hvordan man begår sig på nettet, på samme måde som man også lærer børnene, at de ikke må slå.

Rasmus Søndergaard ser da også gerne, at der kommer et større fokus på it-dannelse hos børn og unge – og gerne at forældrene bliver involveret. 

- Jeg ville elske, at der kom et tilbud, hvor forældrene også blev involveret. Men mest af alt handler det om, at de (børnene, red.) burde være oplært i at bruge devicen ud fra nogle værdisæt, som lå strategisk udrullet i hele kommunen.

Men som forælder i 2021 er det så ikke en del af opdragelsen at lære ens børn at kunne begå sig på internettet?

- Jo, det handler vildt meget om opdragelse. Men hvad børn oplever og ser derhjemme, det er den personlige frihed, den skal vi ikke gå ind og pille ved. Det er forældrenes ansvar.

- Men når det er et kommunalt udleveret iPad, der skal bruges til undervisning på skolen, så mener jeg, at skolen er forpligtet til at udrulle den digitale forståelse, så ungerne får en helt klar forståelse for, hvordan man bruger den (devicen, red.), hvad man søger på, hvad man ikke søger på, og hvordan opfører man sig. Hverken ledelse, lærere, eller forældre skal være i tvivl om, hvordan værdisættet understøttes, siger han.

"Det er ikke et quick-fix"

I februar 2020 modtog Greves borgmester Pernille Beckmann (V) et brev om problemstillingen fra en bekymret mor.

quote I skolen arbejder vi med den digitale dannelse, men det er ikke et quick-fix, og der er ikke resultater fra den ene dag til den anden.

Pernille Beckmann (V), borgmester i Greve Kommune

I et skriftligt svar til TV 2 Lorry oplyser borgmesteren, at hun på baggrund af brevet bad administrationen om at indskærpe over for lærerne, at de skulle have fokus på, at eleverne har adgang til verden gennem deres iPads.

- Den verden skal lærere og forældre naturligvis opdrage deres børn til at færdes i. Håndteringen foregår i klasseværelset mellem elever og lærer, og jeg har en forventning om, at lærerne bruger digital dannelse som et led i undervisningen.

Som opslagene på Facebook viser er problemet fortsat eksisterende. Og ifølge Pernille Beckmann kan man ikke forvente, at det går væk fra den ene dag til den anden. Derfor fortsætter man i kommunen arbejdet med at løse det.

- Det er klart, at vi hele tiden skal justere, om vi gør det godt nok. Derfor drøfter Skole- og Børneudvalget, om vi skal ændre i strategien.

- Der er en fælles udfordring for forældre og lærere at opdrage børnene til at navigere rundt på de digitale platforme, som mange børn har adgang til – både i klasseværelset og i fritiden. I skolen arbejder vi med den digitale dannelse, men det er ikke et quick-fix, og der er ikke resultater fra den ene dag til den anden. Digital dannelse er en livslang proces, og vi har et ansvar, så længe børnene er i skolen, for at lære dem at få gode digitale kompetencer.

Skole- og Børneudvalgs-formand Claus Jensen oplyser til TV 2 Lorry, at problemstillingen har en høj prioritet. Derfor har han bedt om, at sagen bliver taget op i børne- og skoleudvalget ved næste udvalgsmøde.

Næste udvalgsmøde finder sted den 22. april 2021.