Affaldsselskab advarer naboer om flere gener end normalt - også uden for arbejdstid

Fra mandag 8. august starter et større vedligeholdelsesarbejde af Vestforbrændingen ved Glostrup.

De næste seks ugers tid kan naboer til Vestforbrændingen risikere mere støj og flere lugtgener end normalt. 

Årsagen er, at anlægget skal vedligeholdes. Det vil sige, at ovnene skal rengøres, efterses og repareres.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Arbejdet kommer til at stå på to uger længere end sædvanligt og omfatter stort og tungt materiel og store komponenter til blandt andet en af de to forbrændingsovne. Det betyder øget trafik i området.

- Som i de foregående år, kan det ikke undgås, at vi kommer til at støje mere, end vi gør i det daglige. Det er vi meget bevidste om, og vi handler naturligvis på det, hvis det bliver for voldsomt, siger pressechef på Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann, og uddyber:

- Vi har desværre haft en hændelse i juli måned, hvor vi utilsigtet kom til at støje betydeligt på grund af en teknisk fejl på anlægget, som nu er rettet. Vi ønsker ikke, at det kommer til at gentage sig.

130 specialister skal hjælpe til

Han tilføjer, at både ansatte og udefra kommende håndværkere, som skal medvirke til arbejdet, er instrueret i at begrænse støjen mest muligt.

Derudover er der taget en række initiativer, som skal begrænse generne. Eksempelvis opsættes der støjværn, ligesom der vil blive brugt elektriske kompressorer og værktøj.

Udover Vestforbrændingens egne folk vil over 130 specialister deltage i arbejdet, der forventes færdigt 19. september.

- Vi bestræber os på at begrænse generne ved vedligeholdelsen så meget som muligt. Skulle de opstå alligevel, håber vi på vores omgivelsers forståelse for, at de sker i en god sags tjeneste for at sikre fjernvarme og affaldshåndtering i hele 19 kommuner med en million borgere, siger Per-Henrik Goosmann.

For mange gener?