Storstilet modernisering af rostadion står i stampe: Mangler 36 mio.

Lidt over en fjerdel af pengene mangler til finansieringen af Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

Projekteringsskitse af del af det foreslåede rostadion. Foto: AART Architects

Den storstilede modernisering af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø er kommet i økonomisk modvind.

Fonden Danmarks Rostadion, der står for at gennemføre projektet, mangler således 36 millioner, svarende til lidt over en fjerdedel af de samlede projektudgifter.

Der er ingen tvivl om, at det her projekt betyder meget for os. Der har været arbejdet på det i rigtigt mange år.

Trine Græse, borgmester i Gladsaxe (Soc.dem)

Det viser et notat, som er blevet forelagt politikerne i Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg.

Her fremgår det, at den samlede projektudgift nu løber op i 134 millioner kroner. Heraf udgør bevillinger fra kommuner og fonde i alt 98 millioner kroner. Blandt andre A.P. Møller Fonden har allerede har givet tilsagn om, at de vil kaste 50 millioner kroner i projektet.

Projekteringsskitse af del af det foreslåede rostadion. Foto: AART Architects

De tre partnere bag projektet Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden for den kommende måned afgøre, om projektet skal videreføres. Det forudsætter dog, at de resterende 36 millioner kroner bliver fundet. Noget, der foreløbig har vist sig at være lidt af en udfordring for Fonden Danmarks Rostadion. 

Læs også Kommune blåstempler: Her er planerne for spritnyt rostadion

Har forgæves forsøgt at skaffe pengene

Fonden har allerede været i kontakt med flere andre fonde for at skaffe ekstra penge til det nye rostadion. Men her har kassen tilsyneladende været smækket i.

”Fonden har afsøgt mulighederne for supplerende finansiering fra andre eksterne fonde end A.P.Møller Fonden og Lokale- og anlægsfonden, men det er ikke lykkedes fonden at tilvejebringe yderligere fondsmidler”, står der i notatet.

Her fremgår det endvidere, at tidligere budgetberegninger har vist sig at være alt for optimistiske.

Budgetbomben på de ekstra 36 millioner kroner skyldes for lave overslagspriser på byggeri og jordbehandling, udviklingen i byggeindex og manglende pris- og lønfremskrivning.

Læs også Forening klager mod nyt rostadion - og det kan få store konsekvenser

Klagesager har kostet dyrt

Dertil kommer forventede merudgifter som følge af, at projektet er blevet forsinket på grund af længere sagsbehandlingstid på klagesager hos andre myndigheder. Eksempelvis har Danmarks Naturfredningsforening klaget over en række dispensationer, der er givet til opførelsen af det nye rostadion – blandt andet fældning af skov, udgravning, og at det nye stadion skal have otte baner i stedet for seks. 

Fonden Danmarks Rostadion har allerede gennemført arkitektkonkurrence, projektering og udbud af bygnings- og anlægsentrepriserne. Tilbuddene på entreprisedelen er blevet indhentet i løbet af august og skal nu gennemgås, før man kender det samlede entreprisebeløb.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvad det kommer til at få af konsekvenser. Men der er ingen tvivl om, at det her projekt betyder meget for os. Der har været arbejdet på det i rigtigt mange år, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (Soc.dem) til TV 2 Lorry.

Kommunernes udgiftsandel

Den hidtidige fordelingsnøgle på anlægsudgifterne i projektet har været 2/3 til Københavns Kommune og 1/3 til Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommune. Sidstnævnte har været fordelt med ca. 79,4% til Gladsaxe og ca. 20,6% til Lyngby-Taarbæk.

Resten af projektet er fondsfinansiet.

Bestyrelsesformanden for Fonden Danmarks Rostadion, Erik Jæger, siger til TV 2 Lorry, at han afventer, hvad baggrundsgruppen med de tre kommuner beslutter.

- Men det vil være rigtig være ærgerligt, hvis projektet bliver parkeret, siger han.

Har I været økonomisk ansvarlige nok, siden I kan stå mangle så stort beløb som 36 millioner kroner?

- Det vil jeg sige. Som fond har vi hyret rådgivere, som er opfattet som kompetente, og har rådgivet os hele vejen igennem. Jeg kan ikke sige, at denne her udvikling skyldes fejl fra vores side. Det synes jeg ikke, siger Erik Jæger. 

Kan projektet realiseres uden de 36 millioner kroner?

- Man kan ikke gå ud og spare 36 millioner kroner på projektudviklingen. Så bliver det jo noget helt andet.  Uden pengene er det ikke realistisk at opgradere rostadionet, så man kan holde VM, og bredden og eliten kan bruge det. Vi har haft det internationale roforbund opppe og kigge på det, og vi har kørt en brugerproces gennem flere år, siger Erik Jæger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik

Kulturkalenderen

Hvad sker der i Lorryland i dag?