Forening klager mod nyt rostadion - og det kan få store konsekvenser

Naturfredningsforening klager over dispensationer, der er givet til opførelsen af rostadion ved Bagsværd Sø. Det sender hele projektet i uvished.

quote Hvis tidsplanen kommer til at skride grundet denne klagesag, så kan byggeriet ikke stå færdigt på det annoncerede tidspunkt.

Erik Jæger, bestyrrelsesformand for Fonden Danmarks Rostadion

Fredag havnede en klage af ikke ubetydelig karakter hos Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er en klage, der kan få stor betydning for stort byggeprojekt ved Bagsværd Sø.

Her drømmer Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune og Team Danmark om at opføre et stort og moderne rostadion, der i 2021 skal afholde verdensmesterskaberne i kano og kajak.

Men nu klager Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe over en række af de dispensationer, projektet har fået til at opføre byggeri ved søen.

Den klage kan betyde, at opførelsen af stadion bliver forsinket, hvilket kan betyde, at de planlagte rostævner enten må aflyses eller må afholdes under andre forhold end først håbet.

- Jeg mener, parterne bag projektet er gået for vidt her. Man har ikke tænkt sig godt nok om i forhold til at reducere naturødelæggelserne. Rostadionet er en ødelæggelse af naturen, der bliver fremstillet, som om det er noget andet, siger Kurt Loftkjær, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe.

quote Rostadionet er en ødelæggelse af naturen, der bliver fremstillet, som om det er noget andet

Kurt Loftkjær, formand for DN Gladsaxe

I klagen, som TV 2 Lorry har fået indsigt i, klages der over syv forskellige dispensationer, som Miljøstyrelsen har givet Gladsaxe Kommune. Blandt andet klages der over fældning af skov, udgravning og at stadion skal have otte baner i stedet for seks. 

Kan få store konsekvenser for projektet

Nu kan Miljø- og Fødevareklagenævnet give klagen opsættende virkning. Med det forstås, at der ikke må bygges på rostadion eller projektet, mens klagen behandles.

Normalvis får en klagesag opsættende virkning, hvis nævnet enten vurderer, at sagen har chance for at få medhold, eller hvis et stop for byggeriet er nødvendigt for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren - altså Danmarks Naturfredningsforening.

quote Vi kan jo ikke lade sportsstævner diktere, hvordan det her byggeri skal foregå. Vi var klar over, at der var en risiko for, at en klage ville indkomme.

Gry Meisner, konsulent i Gladsaxe Kommunes og projektleder

Hvis nævnet vurderer, at klagesagen skal have opsættende virkning, så kommer det til at få alvorlige konsekvenser for hele projektet.

Det fortæller bestyrelsesformanden for stadionprojektet, der samtidig oplyser, at han er gjort bekendt med den indgivede klage fra naturfredningsforeningen, dog uden at kende de nærmere detaljer i selve klagen.

- Hvis der bliver nedlagt forbud mod at bygge, så bliver projektet enten udskudt, eller også må stævnerne afholdes under andre forhold eller i værste fald aflyses, siger Erik Jæger, der er bestyrelsesformand for Fonden Danmarks Rostadion og fortsætter:

- Med den tidsplan, vi arbejder med nu, så skal vi gå i gang med at bygge i september og have stadion til at stå klar ved udgangen af 2019 eller begyndelsen af 2020. Hvis tidsplanen kommer til at skride grundet denne klagesag, så kan byggeriet ikke stå færdigt på det annoncerede tidspunkt. 

Kort over planerne for rostadionet.
Kort over planerne for rostadionet.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Sportsstævnerne kan ikke diktere tidsplanen

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside oplyses det, at man bestræber sig på at behandle klager inden for 12 måneder. Nævnet skriver dog, at komplicerede, større sager forventes at tage mere end 12 måneder at behandle. 

Det er planen, at VM i kano og kajak skal afholdes på et nyopført stadion på Bagsværd Sø i 2021.
Det er planen, at VM i kano og kajak skal afholdes på et nyopført stadion på Bagsværd Sø i 2021.
Foto: Scanpix

Fordi klagen er indgivet i dag, er tidshorisonten endnu ukendt. Sikkert er det dog, at byggeprojektet ved Bagsværd Sø har en stram tidslinje at følge, hvis ikke forsinkelser skal risikere at få indflydelse på de planlagte sportsstævner i 2020 og 2021.

- Man skal ikke komme meget senere i gang med at bygge end den nuværende tidsplan, før det begynder at være problematisk i forhold til afholdelsen af de stævner her. Men det er vi rimelig pragmatiske i forhold til. Vi kan jo ikke lade sportsstævner diktere, hvordan det her byggeri skal foregå, siger Gry Meisner, der er konsulent i Gladsaxe Kommunes og projektleder på rostadionets opgradering. 

- Vi var klar over, at der var en risiko for, at en klage ville indkomme. Vi tager klagen til efterretning, og så afventer vi klagenævnets beslutning, siger hun.

Projekteringsskitse af den foreslåede opgraderede tribune.
Projekteringsskitse af den foreslåede opgraderede tribune.
Foto: AART Architects

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man ikke entydigt modstander af et rostadion af international karakter. Foreningen har i stedet foreslået, at stadion opføres i et område ved søen, hvor der skal fældes færre træer og foretages færre udgravninger.

- Det, der er problemet her, er jo, at de har lagt et kæmpestort tidspres på sig selv med de her annoncerede stævner. Jeg kan slet ikke se, at de overhovedet kan nå det hele. Tidsplanen for projektet er jo allerede skredet, siger Kurt Loftkjær fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er jo et kæmpe prestigeprojekt for kommunen. De går allerede og drømmer om dagen, hvor snores skal klippes og Dronningen kommer og alt det der.

TV 2 Lorry har kontaktet Miljø- og Fødevareklagenævnet for at undersøge status på klagen.

Sådan finansieres det foreslåede rostadion