Endeligt dødstød til prestigeprojekt - oprindelige planer for nyt rostadion definitivt afvist

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver frednings-dispensation for et planlagt nyt rostadion på Bagsværd Sø.

Det store projekt med et spritnyt rostadion og et topmoderne rocenter ved Bagsværd Sø kan ikke realiseres - i hvert fald ikke med de tanker som projektet blev søsat tilbage i 2017.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede nemlig i denne uge den dispensation, som Fredningsnævnet havde givet til projektet tilbage i 2019.

- Det, som vi havde fået fredningsnævnets ord for, har fået et endeligt lungestød. Det kan ikke lade sig gøre. Dødsstød er et barskt ord, men ja, det er en melding om, at de oprindelige planer, vi havde for projektet, er blevet endeligt afvist, siger bestyrelsesformand Erik Jæger fra Fonden Danmarks Rostadion.

Fredningsnævnet gav i 2019 dispensation til afgravning af brinker, fældning af cirka 2.600 kvadratmeter træer, afgravning af glaciale lag i målområdet, deponering af 14 eksisterende betonpæle, etablering af 16 nye betonpæle under vand og midlertidig begrænsning af offentlighedens adgang til den vestlige del af Bagsværd Sø.

Men den beslutning ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet, fremgår det i den nye afgørelse. Det sker blandt andet med den begrundelse, at Fredningsnævnet ikke har redegjort grundigt for den dispensation, der oprindelig blev givet.

Det er en klage fra Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe, der har afstedkommet en ny behandling af sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- 15 års intens juridisk arbejde i DN Gladsaxe har båret frugt, og vinderen er naturen. DN Gladsaxe har hele tiden haft fokus på naturen og anvendt fredningens ordlyd og miljølovgivningen for at nå til dette resultat, skriver Lokalformand Kurt Loftkjær, til TV 2 Lorry.

Borgmester ikke overrasket

Det var tilbage i 2017, at Fonden Danmarks Rostadion stiftet af Gladsaxe, København, Lyngby-Taarbæk og Team Danmark for alvor satte gang i planerne om at opføre et nyt, større og mere moderne rostadion ved Bagsværd Sø. Tilmed var det med pengene godt undervejs.

A.P. Møller Fonden stillede med 50 millioner kroner, København med 22,6 millioner kroner, Gladsaxe med 10 millioner kroner og Lyngby-Taarbæk med 2,6millioner kroner.

I Gladsaxe Kommune er borgmester Trine Græse (S) ærgerlig over situationen, men på ingen måde overraskede.

- Afgørelsen er bare endnu et eksempel på det administrative evighedsloop, som den her sag er havnet i, hvor tilladelser når at udløbe, mens andre tilladelser venter på at blive afgjort, siger hun til TV 2 Lorry.

De skitseret planer for det storstilet projetk på Bagsværd sø.
De skitseret planer for det storstilet projetk på Bagsværd sø.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Projektet har da også længe lignet en dødssejler. Tidligere på året trak de tre kommuner bag stadionprojektet stikket til de daværende planer for at få gennemført projektet.

I disse planer forsøgte Fonden Danmarks Rostadion at opdele den visionen i faser, så man kunne komme i mål med drømmen om et opgraderet rostadion af international klasse.

Men det var ikke realistisk, mente kommunerne Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk.

I et brev til Fonden Danmarks Rostadion underskrevet af borgmestrene i de tre kommuner, som TV 2 Lorry har set, forkastede man den faseopdelte plan for at komme i mål med rostadionprojektet.

- Vi tre kommuner tror ikke, at det samlede projekt kan blive gennemført under de forudsætninger, som vi dannede fonden på. Vi skal have genstartet processen, siger Trine Græse til TV 2 Lorry.

Nej til opdeling

Helt konkret ville Fonden Danmarks Rostadion, der har haft til opgave at realisere det godt 150 millioner kroner dyre byggeri, opdele projektet i to faser – en fase for rocenteret, og en fase for rostadionet.

Det skete, fordi adskillige afslag på tilladelser til især stadionbyggeriet - men også rocenteret - flere gange har slået projektet tilbage til start. Ved at spalte projektet i to var det fondens forhåbning, at der kunne komme fremdrift i først fase et – som er rocenter-projektet – og siden fase to, stadion-projektet.

De har støttet projektet

Men de planer affejede ejerkommunerne.

- Det er ikke blevet sandsynliggjort for os, at fase to vil blive gennemført. Derfor er vi stærkt bekymrede for, at vi kan komme til at stå med et halvt projekt, hvor kun fase ét bliver realiseret, udtalte Trine Græse den 7. maj.

Ifølge TV 2 Lorrys oplysninger arbejdes der på at få hele projektet nulstillet, så de tre kommuner bag kan gå hver til sit og starte forfra.

Det skyldes modstridende interesser kommunerne imellem, hvor Københavns Kommune prioriterer rocenteret højest, mens især Gladsaxe men også Lyngby-Taarbæk har størst interesse i rostadionet.

Ligner opløsning af fond

Med de udmeldinger, der har været, signaleres et kraftigt ønske til Fonden Danmarks Rostadion om, at de nedlægger sig selv.

- Vi kan ikke sige helt endnu, hvordan fremtiden er for fonden, for det er sådan noget, der skal afklares med fondsmyndighederne. Men det kan blive et udfald, at fonden bliver nedlagt, siger Trine Græse.

Lige nu ejer Fonden Danmarks Rostadion faciliteterne ved Bagsværd Sø.

Hvis fonden nedlægges, vil ejerskabet af rostadionet blive ført tilbage til de oprindelige ejere, som er Gladsaxe Kommune.

Det vil i så fald betyde, at Gladsaxe Kommune kan starte forfra med et nyt projekt om at få opgraderet og moderniseret rostadionet.

- Vi har tabt tilliden til konstruktionen med en fond. Hvis vi skal have serveretten på projektet omkring rostadion, så er vi nødt til at få flyttet ejerskabet tilbage til os, så vi får initiativretten igen, og det er det, vi arbejder på, siger Trine Græse.

Hun understeger at fonden og stifterne nu undersøger de fremtidige muligheder i samarbejdet, og at arbejdet for et nyt rostadion på Bagsværd sø på ingen måde er slut.

Bestyrelsesformanden i Fonden Danmarks Rostadion, Erik Jæger, erkender, at det, som fonden var sat i verden for - nemlig at gennemføre det skitserede projekt - er blevet endeligt afvist. 

- Set i det perspektiv er fonden jo ved at falde. Men vi bliver nødt til at afvente kommunerne, og de er ikke kommet med en endelig tilbagemelding om, hvordan de ønsker at fortsætte, siger han til TV 2 Lorry.

Langstrakt sag

Nationalstadionet skulle egentlig have stået færdigt allerede i 2020, men som følge af flere ophævelser af tilladelser, hjemvisninger af dispensationer og klager over byggeriet, er rostadionet stødt på grund flere gange.

quote Det kan blive et udfald, at fonden bliver nedlagt

Trine Græse, borgmester Gladsaxe Kommune

Da Fredningsnævnet i oktober 2019 gav grønt lys til projektet, tydede det på, at projektet endelig kunne blive realiseret i sin oprindelige form frem mod 2022.

Men sådan kom det ikke til at gå. I december sidste år led projektet endnu et knæk, da Miljø- og Fødevareklagenævnet i en endelig afgørelse ophævede en dispensation til rostadionbyggeriet, der tidligere var givet. Afgørelsen betød, at stadionet ikke ville kunne komme til at leve op til internationale krav.

Projektet er prissat til omkring 140 millioner, hvoraf Den A.P. Møllerske Støttefond støtter med 50 millioner kroner, mens Lokale- og Anlægsfonden støtter med 10,5 millioner. Resten af gildet skal de tre ejerkommuner betale.