Borger og byråd i strid kamp: Fældede ulovligt gamle træer ved sø

I Bagsværd har en grundejer fået borgmesteren og naboer på nakken, fordi der ulovligt er blevet fældet bevaringsværdige træer ned mod Bagsværd Sø. Grundejeren mener ikke, han har gjort noget forkert.

Her ses det tilbageværende bøgetræ, som akkurat nåede at overleve træfældningen. Før var der ikke udsigt til søen på grund af det skovpræg, som træerne gav. Foto: Gladsaxe Kommune

En sag om ulovlig træfældning på en privat grund ved Bagsværd sø er lige nu et af de store samtaleemner i Gladsaxe Kommune.

For både borgmesteren og en række beboere er stærkt utilfredse med, at en grundejer har valgt at fjerne en række træer ned mod søen i strid med bevaringsbestemmelser i lokalplanen.

Læs også Kæmpe klimadrøm i Albertslund: Vil plante en halv million træer

Ifølge en redegørelse fra Gladsaxe Kommune, som TV 2 Lorry er i besiddelse af, slog en beboer i området alarm til kommunens forvaltning i torsdags, da han opdagede, at ejeren af Slotsparken 44 var i gang med at fælde træer på grunden.

Det er altså stærkt provokerende, at der kommer en person og handler i strid med, hvad der ligger af lokalplaner

Henrik Bach Mortensen, byrådsmedlem (V), Gladsaxe Kommune

Forvaltningen sendte straks en landskabsarkitekt til adressen, hvor der blevet givet øjeblikkeligt standsningsforbud til entreprenøren, der udførte arbejdet. Men der var der stort set for sent. Tilbage stod kun et enkelt bøgetræ, hvor en træklatrer blev beordret ned fra toppen.

Læs også Afgørelse trukket tilbage: Del af Vestsskoven kan blive til etagebyggeri

Ejeren mødte herefter op for at få lov til at fælde det sidste træ, da det står præcis der, hvor det fremtidige hus skal bygges.

Men det blev pure afvist med begrundelsen, at træet er det sidste træ, der er tilbage af skovagtigt karakter, og fordi ejeren endnu ikke har fået godkendt byggetilladelsen til det nye hus.

Stærkt provokerende

Sagen har vakt stor opsigt blandt de øvrige beboere i området. En af dem er Henrik Bach Mortensen, som også er byrådsmedlem for Venstre i Gladsaxe Kommune.

Torsdag aften kunne han selv konstatere, at en række store sønære træer samt andet bevoksning var blevet fældet på grunden, og han skrev derfor en mail til Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) med en anmodning om at der burde ske sanktioner mod grundejeren.

Artiklen fortsætter under billedet

Her ses træstubbene fra de fældede træer. Foto: Gladsaxe Kommune

- Man forgriber sig her på nogle helt unikke naturværdier. Jeg interesserer mig for det, fordi jeg bor i kvarteret, men samtidig er jeg også byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune og ved derfor, hvordan vi i over et år har haft mange diskussioner om, hvordan vi bevarer det grønne præg i vores kommune.

- Og så er altså stærkt provokerende, at der kommer en person og handler i strid med, hvad der ligger af lokalplaner, siger Henrik Bach Mortensen til TV 2 Lorry.

Det er altid alvorligt, når en ejer eller en bygherre overtræder bevaringsbestemmelserne

Trine Græse (A), borgmester i Gladsaxe

Ejeren af grunden på Slotsparken 44 fik tidligere på året dispensation fra lokalplanen til at nedrive det eksisterende hus på matriklen, men der lå ifølge redegørelsen fra kommunen aldrig tilsagn om, at han måtte fjerne de træer, der ligger ned til Bagsværd Sø.

Et område der er udpeget som skovområde med bevaringsbestemmelser i lokalplanen.

Det vil sige, at det ikke er de enkelte træer, der hver især er fredede, men at der skal være et gennemgående skovpræg på grunden.

Borgmester: Det er alvorligt

På borgmesterkontoret i Gladsaxe er borgmester Trine Græse (A) ærgerlig over, at træerne er blevet fældet.

- Det er altid alvorligt, når en ejer eller en bygherre overtræder de bevaringsbestemmelser, som vi har besluttet i en lokalplan. Uanset om det handler om bevaringsværdige bygninger eller natur, så skal det jo overholdes, siger hun til TV 2 Lorry.

Læs også Målet var 100.000 træer: Nu mangler kommune en milliard kroner

Hun har kendt til sagen siden torsdag, hvor standsningsforbuddet blev givet. Det på trods af, at kommunens folk i første gang var ude på matriklen for at tale med entreprenøren den 23. august.

Her havde naboer observeret en gravko tæt på søbeskyttelseslinjen, men grundejeren forsikrede dengang, at han blot var i gang med nedrivning af det gamle hus.

Vi kan jo ikke gå rundt og holde øje med alt, hvad der foregår på de enkelte grunde i kommunen

Trine Græse (A), borgmester i Gladsaxe

Det er endnu uvist, hvad sagen ender med.

- Det er for tidligt at sige, hvilke konsekvenser det får for bygherren, fordi vi er i gang med at undersøge, hvad vi har af muligheder som handlinger for at følge op på den her sag. Og det har vi ikke overblik over på nuværende tidspunkt, siger Trine Græse.

Artiklen fortsætter under billedet

  Foto: Gladsaxe Kommune

- Der er desværre rigtig mange af de her bestemmelser, der handler om planloven, hvor der ikke er ret mange sanktionsmuligheder. Jeg er heller ikke bekendt med lignende fortilfælde. Men det er en sag, vi prioriterer højt, og vores forvaltning er i fuld gang med at kigge på, hvad vi kan stille op, for eksempel om det sidste træ, der står tilbage, kan sætte en stopper for hele byggetilladelsen, siger Trine Græse.

Afhængige af opmærksomme borgere

Borgmesteren mener ikke, at kommunen kunne have forudset træfældningen eller gjort noget anderledes for at forhindre det.

- Lige så snart vi blev gjort opmærksomme på det, handlede vi. Vi kan jo ikke gå rundt og holde øje med alt, hvad der foregår på de enkelte grunde i kommunen, og derfor er vi i denne her slags sager fuldstændig afhængige af, at der er nogen, som opdager det og fortæller os om det.

Ifølge byrådsmedlem Henrik Bach Mortensen har beboerne i området længe været utrygge omkring bygningsprojektet på Slotsparken 44.

Flere har over for kommunen udtrykt bekymring for den fremtidige naturbevaring, og den bekymring er nu blevet afløst af frustrationer.

Artiklen fortsætter under billedet

Og her ses billeder af de træstammer, der engang stod som træer ved Bagsværd Sø. Foto: Gladsaxe Kommune

Og det forstår borgmester Trine Græse udmærket. Hun sender samtidig en røffel til ejeren af Slotsparken 44, som burde vide, at træfældningen var ulovlig.

- Man skal læse sin lokalplan, og hvis man er i tvivl om noget er tilladt, så skal man spørge. Om bygherre har været i tvivl eller ej, skal jeg ikke udtale mig om, men det burde han ikke være. De har jo ansøgt om en dispensation fra lokalplanen på et andet spørgsmål, så jeg synes godt, man kan forvente, at de kender bestemmelserne, siger hun.

Grundejer ked af situationen

Og havde ejeren ansøgt om at fælde et træ eller to, kunne der sagtens være givet tilladelse til det.

- Træet står lige præcis der, hvor bygherre vil bygge sit hus, så det var vel i virkeligheden det træ, han kunne have fået lov til at fælde, hvis han havde ladet resten stå, siger Trine Græse.

René Brøchner, der er grundejer af adressen Slotsparken 44, oplyser, at der i alt er fældet fem træer på grunden, og man skulle til at fælde det sjette, da man torsdag fik standsningsforbud fra kommunens folk.

- Vi er rigtig kede af den her sag, for vi har brugt lang tid på at sætte os ind i de regler, der ligger for området. Det er så ærgerligt og forfærdeligt, at vi faktisk stod og skulle have haft vores byggetilladelse i fredags, som vi har ventet på i måneder, siger han til TV 2 Lorry.

- Vi har på intet tidspunkt været i tvivl om, at vi måtte fælderne træerne, og vi mener stadigvæk ikke, at vi har gjort noget forkert. Hvis vi havde været det mindste i tvivl om, så havde vi aldrig gjort det – og da slet ikke dagen før, vi skulle have vores byggetilladelse, siger han.

Ubehageligt at stå som den nye, onde nabo

René Brøchner fortæller, at han blandt andet har været i kontakt med Miljøstyrelsen, der har forklaret, at det er lovligt at fælde træer bag søbeskyttelseslinjen – men ifølge kommunens lokalplan skal der altså være på grunden.

- Vores fældede træer stod ikke langs søbredden og indgik ikke i en samlet træbevoksning, da de stod spredt. Derfor har jeg svært ved at skovpræg se, at jeg skulle have gjort noget forkert. Det er reelt set kun to af de fældede træer der gør, at der kommer bedre udsigt til søen, mens de øvrige træer stod mere ude i siden.

- Og nu står jeg altså i den her ret ubehagelige situation, hvor jeg nærmest er udråbt som halvkriminel og som ham den nye onde nabo, der flytter ind i kvarteret, siger René Brøchner.

Han håber nu på en konstruktiv dialog med kommunen, så sagen ikke bliver trukket i langdrag.

- Jeg mener som sagt ikke, at der er begået noget ulovligt, og hvis det alligevel viser sig at være tilfældet, så må vi jo snakke om det, og så er det fair nok, hvis kommunen kommer med sanktioner. Vi vil i hvert fald gerne bare videre og finde en løsning, der tilgodeser alle parter, så vi kan bygge vores drømmehus, siger René Brøchner.

Sparker politisk debat igang

Sagen har de seneste dage fået stor politisk bevågenhed, og i den kommende tid vil debatten handle meget om kommunens grønne linje, fastslår borgmesteren.

- Vi vil gerne bevare vores grønne kommune og have mange træer. Alle er opsatte på, at vi skal gøre noget for at bevare de gamle træer, og den her sag rejser nu debatten, om vi skal ind og se på samtlige grunde og lave nye lokalplaner, for at sige hvilke træer, der må fældes, og hvilke der ikke må, siger Trine Græse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik