Affaldssortering hitter: Kommune sorterer 311 ton madaffald på syv uger

Siden indførslen af affaldssortering i maj har borgerne i parcel- og rækkehusene i Gladsaxe sorteret 311 ton madaffald.

00:48

Gladsaxeborgere har sorteret 311 ton madaffald på syv uger

Der er kommet godt gang i affaldssorteringen hos parcel- og rækkehusene i Gladsaxe. På bare syv uger har de sorteret 311 ton madaffald.

- Jeg synes, det er rigtig flot, at man er kommet så godt i gang med det. Der har længe været et ønske fra mange borgere om at komme i gang med at sortere flere fraktioner, siger Trine Henriksen fra Enhedslisten, der er næstformand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune.

Et af midlerne til at få gang i affaldssorteringen er blandt andet en køkkenspand, som borgerne i villaerne og rækkehusene fik udleveret, inden indsamlingen af madaffald begyndte i maj.

For meget plastik

Selvom de nye beholdere, som borgerne bruger, kan indeholde mere affald end de gamle papirsække, er der flere borgere, der har problemer med at få plads til alt plastikaffaldet.

Kommunen opfordrer borgerne til at stille klare sække med plastik ved siden af plastbeholderen, hvis den er fuld, indtil der findes en ny løsning:

- I efteråret vil Miljøudvalget få en status på vores affaldsordninger og drøfte mulige løsninger på udfordringen med store mængder plastaffald hos husholdningerne, siger Tom Vang Knudsen fra Socialdemokratiet, der er formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe afleverer det indsamlede plastaffald til Vestforbrænding, der genanvender plastikken til eksempelvis kiler, brædder, spande og plastpaller.

Prisstigning på over 30 procent

Nye skraldebiler, der kører på ren biogas, og prisstigninger på markedet betyder, at borgernes gebyr for affaldssortering er steget fra 2077 kroner til 2746 kroner om året for en almindelig husstand. Men hvis kommunen vil nå dens mål om at genanvende halvdelen af husholdningsaffaldet i 2022, er tiltagene nødvendige.

- I Gladsaxe har vi længe arbejdet for en grøn omstilling. Også selvom det på kort sigt kan virke mere omkostningstungt. Med de nye biler og den nye ordning, hvor madaffaldet omdannes til biogas og landbrugsgødning, bidrager vi alle til den grønne omstilling, siger Tom Vang Knudsen (A).

Fra næste år begynder sortering af madaffald gradvist i Gladsaxes etageboliger.

Fakta: Miljøfordele ved at sortere affald

  • Mere genanvendelse betyder mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og mindre forsuring af miljøet.
  • Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere.
  • Bare ved at sortere otte alufoliebakker fra fx leverpostej frem for at sende dem til forbrænding, spares miljøet for en CO2-udledning svarende til en tøjvask.
  • Når en husstand sorterer alt sit husholdningsaffald til genanvendelse frem for at sende det til forbrænding, giver det en energibesparelse svarende til hele husstandens energiforbrug til vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine.
  • For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.

Kilde: Miljøstyrelsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik