Mange flere flygtninge til Gentofte

Gentofte Kommune skal modtage næsten tre gange så mange flygtninge i 2016 som i 2015.

Fra 2016 tæller au pairs ikke længere med i registreringen af flygtninge i landets kommuner.

Det får store konsekvenser for Gentofte, der hidtil har modtaget relativt få flygtninge i forhold til kommunens indbyggertal, fordi au pair-piger har talt med som udenlandske borgere og dermed bragt antallet af flygtninge ned.

Se også: Au pairs tæller med som flygtninge i Gentofte

Fra 2016 skal Gentofte Kommune således tage imod 294 flygtninge - i stedet for 104 flygtninge i 2015.

Ændringen skyldes, at regeringen har besluttet at ændre en del af beregningsmodellen til fordeling af flygtninge mellem kommunerne, så modellen i højere grad tager højde for kommunernes integrationsopgaver.

I den nye beregningsmodel tæller udenlandske arbejdstagere, studerende, forskere, landbrugspraktikanter og au pairs fx ikke længere med.

Integrationsbelastede omegnskommuner som Brøndby, Albertslund og Ishøj slipper stadig for at modtage flygtninge.

Det har fredag ikke været muligt at få en kommentar fra Gentoftes konservative borgmester Hans Toft.

Du kan se listen over, hvor mange flygtninge de forskellige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland skal modtage i 2016 her.