Kamp om Mærsk-milliarder: Gentofte stævner Skat

Gentofte Kommune fik ikke en krone fra Mærsk Mc-Kinney Møllers dødsbo. Men man har ikke opgivet endnu.

Det er fem år siden, at Danmarks rigeste mand, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, døde i en alder af 99 år. 

Som regel får den kommune, som en borger har boet i, en tredjedel af den skat, som betales af dødsboet. Så i Gentofte Kommune var man allerede begyndt at komme med bud på, hvad man kunne bruge de 1,5 milliarder kroner på, som man havde i udsigt. 

Det viste sig dog, at man måtte nøjes med en lang næse. 

Der er ikke blevet udbetalt en krone til kommunen, og det har fået borgmester Hans Toft til at stævne Skat. 

- 1,5 milliarder er mange penge. Vi har selvfølgelig ikke budgetteret efter dem, for vi bruger ikke penge, som vi ikke har, men vi gider ikke vente mere. Det her er grotesk, siger han til TV 2 Lorry. 

Fordeling afhænger af Skats adminstration før eller efter en dato

Ifølge loven bliver kommunens del af arven afregnet på grundlag af de oplysninger, som foreliger  den 1. maj i år to efter dødsåret. 

Skat har tolket reglen således, at kommunen kun har krav på at få andel i boafgiften, hvis man i Skat har modtaget boopgørelsen, færdigbehandlet sagen, beregnet skatten og lavet en indberetning til Skats eget økonomisystem før denne dato. 

Hvis man ikke har nået det, vil alle penge tilfalde staten selv. 

- Skat har fået en boopgørelse og en selvangivelse før 1. maj. De har ikke sprugt til mere, men først efter 1. maj har bogholderen registreret det i deres system, og det gør, at staten snupper alle pengene. Det er jo et tagselvbord, når de selv bestemmer reglerne, siger borgmesteren til TV 2 Lorry. 

Stævner for over 5 millioner i første omgang

Sagen har fået kommunen til at kigge i andre tilsvarende eksempler, og her har man nu samlet 31 sager, hvor man mener, at man har 5,3 millioner kroner til gode fra 31 Gentofteborgere. 

Her har man fået oplyst, at Skat ligeledes har modtaget boopgørelsen før 1. maj i det andet år efter døden, men at man først har foretaget den endelige indberetning i bogføringsystemet efter datoen. 

Det er disse penge, som man har stævnet for i første omgang. Dog med hensigt på at få del i arven efter Mærsk. 

- Det er jo noget fumleri med reglerne. Man kan ikke gøre andet end at lade domstolene tage affære. Jeg forelægger stævningen til økonomiudvalget mandag, og der er selvfølgelig fuld politisk opbakning i kommunen, siger Hans Toft til TV 2 Lorry. 

Underdirektør i Skat, Preben Kristiansen, udtaler til Politiken, da han først vil udtale sig, når stævningen ligger klar hos myndigheden.