Cirkusrevyen endt i kommunestrid efter ønske om at gennemføre forestillinger i efteråret

Cirkusrevyens håb om at kunne gennemføre årets forestillinger senere på sommeren er strandet i en bitter strid mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune.

- Vi havde håbet på, at vi i denne krisetid kunne hjælpes ad, men lige nu føler vi i den grad, at vi har fået sat en kæp i hjulet af Gentofte Kommune.

Ordene kommer fra Cirkusrevyens direktør, Torben "Træsko" Pedersen, efter, at Cirkusrevyen gennem længere tid har forsøgt at lande en aftale om, hvordan den kan gennemføre sine forestillinger i efteråret i stedet for i sommerperioden.

Her spænder coronakrisen som bekendt ben for, at forestillingerne kan gennemføres i juli og august.

Cirkusrevyen har søgt ekstraordinær dispensation til at spille på Bakken i perioder i efteråret 2020, som normalt falder udenfor den miljøgodkendelse, Dyrehavsbakken er underlagt.

Miljøgodkendelsen en den aftale, som sætter rammen for i hvilke perioder på året, Dyrehavsbakken må holde åbent for besøgende.

Men i processen har revyen ramt, det den selv kalder, et stort bureaukratisk bump på vejen, og står lige nu uden afklaring.

Som en lus mellem to negle

På grund af Bakkens placering ved kommunegrænsen er det nødvendigt med dispensation fra tre offentlige instanser – Lyngby-Taarbæk Kommune, Naturstyrelsen og Gentofte Kommune.

quote Jeg er dog forundret over, at Gentofte Kommune i denne helt særlige situation afviser, at give Cirkusrevyen en hjælpende hånd i form af en dispensation.

Sofia Osmani, Borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune

Ifølge Cirkusrevyen har Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner gennem en lang årrække forhandlet om en miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken, hvilket angiveligt har ledt til en del uenigheder kommunerne imellem. Striden går nu ud over Cirkusrevyen, mener direktøren.

- Vi har allerede, med hurtig ekspedition, fået dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune samt Naturstyrelsen i denne ekstraordinære situation, hvilket vi er meget taknemmelige for. Desværre er Gentofte Kommune vendt tilbage - uden reelt at svare på vores ansøgning. I stedet sætter de os i klemme i det årelange stridsmål med Lyngby-Taarbæk, fremfor at hjælpe med en afklaring i disse så usædvanlige tider, siger Torben "Træsko" Pedersen. 

Ugyldig miljøgodkendelse

Det mangelfulde svar fra Gentofte Kommune, som direktøren henviser til, er et brev som Gentoftes borgmester, Hans Toft, har stilet til Torben "Træsko" Pedersen og borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani.

Her omtaler Hans Toft den angivelige strid, der skulle være mellem de to kommuner, som tilsyneladende blandt andet omhandler en miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken meddelt alene af Lyngby-Taarbæk Kommune den 18. maj 2017.

En godkendelse borgmesteren i brevet kalder ensidig, og som han skriver, at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 23. december 2019 valgte at ophæve som ugyldig, hvorefter sagen blev henvist til fornyet behandling i de to kommuner i forening. Yderligere skulle miljøminister Lea Wermelin den 14. april 2020 i et brev have fastslået, at de to kommuner tilsammen er den rette myndighed.

quote Ulovligheder, der er begået af Lyngby-Taarbæk Kommune og Bakken igennem mange år, hvor de fuldstændig har tilsidesat hensynet til Gentofte borgerne.

Hans Toft, Borgmester Gentofte Kommune

Hans Toft skriver derfor, at det rette administrationsgrundlag for Dyrehavsbakken er en tidligere miljøgodkendelse fra 2011. På trods af dette skulle Lyngby-Taarbæk Kommune den 4. februar 2020 have tilkendegivet over for Dyrehavsbakken, at den skal administrere efter 2017-afgørelsen, indtil en fælles miljøgodkendelse er aftalt.

Summa summarum skriver Hans Toft, at han ikke vil træffe en afgørelse om dispensationsansøgningen fra Cirkusrevyen før Lyngby-Taarbæk Kommune og Dyrehavsbakken vedkender, at det er ulovligt at adminstrere efter miljøgodkendelsen fra den 18. maj 2017. Desuden skal de to parter bekræfte, at miljøgodkendelse fra 2011 er gældende, indtil der ligger en fælles godkendelse fra de to kommuner.

- Vi har givet vores svar

I en skriftlig udtalelse til TV 2 Lorry, siger Hans Toft, at Gentofte Kommune har givet deres svar til Cirkusrevyen og deri givet deres mening til kende over for de ulovligheder, som gentagne gange også er fastslået af myndighederne som ulovligheder.

- Ulovligheder, der er begået af Lyngby-Taarbæk Kommune og Bakken igennem mange år, hvor de fuldstændig har tilsidesat hensynet til Gentofte borgerne og de ulemper, de har med støj, trafik og til stadighed længere åbningstider for Bakken. Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune er tilsammen myndighed og en dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune er derfor en ugyldig beslutning.

- Bakken, Lyngby-Taarbæk Kommune og Cirkusrevyen kender vores standpunkt og kunne for længst have taget sagen i egen hånd og anmodet miljøministeren om at meddele dispensation. Ministeren er ifølge loven i sin fulde ret til at overtage sagen og træffe en beslutning også i denne sag, hvis miljøministeren ønsker, at Cirkusrevyen skal have den ansøgte tilladelse, skriver Hans Toft.

Direktør for Bakken forventer underskud på grund af Coivd-19.
Direktør for Bakken forventer underskud på grund af Coivd-19.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, siger i en skriftlig udtalelse til TV 2 Lorry, at det ikke er nogen nyhed, at Gentofte kommune har en anden holdning til Dyrehavsbakkens virke, end man har i Lyngby-Taarbæk.

- Vores holdning er, at en over 450 år gammel virksomhed som Bakken skal have nogle rammer, der gør det muligt at drive forlystelsesparken videre. De rammer har vi ikke kunnet enes med Gentofte om, og på den baggrund har vi bedt ministeren afgøre sagen.

- Jeg er dog forundret over, at Gentofte Kommune i denne helt særlige situation afviser at give Cirkusrevyen en hjælpende hånd i form af en dispensation. Nogle gange tilsiger situationen, at man lader stridighederne hvile for en stund - jeg mener, at corona-lukningen må siges at være en sådan situation, skriver Sofia Osmani.

Afhængig af dispensation

Hos Cirkusrevyen har man da heller ikke opgivet håbet og har indgivet sagen til Miljøministeriet.

- Vi krydser fingre for, at det lykkes, siger Torben "Træsko" Pedersen.

I sit oprindelige brev skriver Hans Toft dog, at det er Dyrehavsbakken, der som indehaver af den samlede miljøgodkendelse skal søge om udvidelse af åbningstiden for Cirkusrevyen, idet revyen blot er en blandt mange aktører på Dyrehavsbakken.

"...det kan være et problem i sig selv at give nogle aktører, men ikke andre, tilladelse til en udvidelse af åbningssæsonen, idet alle aktørerne er økonomisk påvirkede af corona-krisen."

Ifølge Torben “Træsko” Pedersen er Cirkusrevyen helt afhængig af dispensationen for at kunne gennemføre årets revy. Det er økonomisk umuligt at starte den store produktion, hvis de 43 forestillinger, der var planlagt i juli og august, må aflyses. Men den værste del er, at revyen ikke kan behandle de over 100.000 gæster, der har købt billet, ens.

- Vi kan ikke spille for en del af vores gæster senere på året og samtidig aflyse forestillingerne for de publikummer, der havde billet til juli og august. Det er ikke en fair behandling af vores glade og trofaste publikum, som vi skylder en udmelding om årets revy, men de bliver holdt hen i det uvisse, så længe vi ikke kan få en afklaring fra Gentofte Kommune, siger Torben “Træsko” Pedersen.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over?