Ny spildevandsplan skal sikre badevand og vandmiljø

Ny spildevandsplan for Furesø Kommune er nu vedtaget, og den skal sikre søerne mod spildevand i fremtiden, og kloakkerne skal renoveres.

Det rene vandmiljø skal sikres, og kloaksystemerne skal kunne klare fremtidens vandmængder. Det er ambitionen i den spildevandsplan, Furesø Kommune netop har vedtaget.

- Vi har lavet spildevandsplanen for i overvejende grad at undgå, at der kommer overløb til vores søer. Der er mange badende, vi skal have noget rent vand, og vi skal have noget rent miljø, og det er det, vi skal sikre os med den her langsigtede plan, der skal vare de næste 30 år, siger Lene Munch-Petersen, der er formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune (S) til TV 2 Lorry. 

I sommer kunne TV 2 Lorry fortælle, at der fra 2014 til 2018 var udledt 340 millioner liter urenset spildevand fem såkaldte overløbsbygværker ved Farum Sø. Det viste tal fra Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry havde fået aktindsigt i.

Fra 2014 til 2018 er der udledt 340 millioner liter urenset spildevand i Farum Sø. Det skal stoppes med den nye spildevandsplan.
Fra 2014 til 2018 er der udledt 340 millioner liter urenset spildevand i Farum Sø. Det skal stoppes med den nye spildevandsplan.
Foto: Peter Hjelvang / TV 2 Lorry

I den nye spildevandsplan skal de gamle kloaker renoveres, der laves planer for hvordan regn- og spildevand skal håndteres, og så skal opsamlingsbassinet i Fredtofteparken udvides.  

Regn- og overfladevand skal først og fremmest holdes på egen grund, hvis nedsivningsforholdene tillader det. Vandet skal være med til at gøre boligområderne mere spændende og skabe gode levesteder for planter og dyr. 

 - Den nye spildevandsplan sikrer, at der sker en prioritering af udviklingen og renoveringen af vores kloakker. Det handler om, at regnvandet så vidt muligt skal blive lokalt, og spildevandet ledes bort på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det vil også betyde, at overløb fra kloaksystemet til søer og åer fremover blive begrænset, siger Lene Munch-Petersen.

Derudover kommer kommunen til at lave kampagner, der skal informere borgerne om, hvordan man sikrer, at regnvandet bliver på ens grund og ikke presser kloaksystemerne mere end højst nødvendigt ved store mængder regn.  Det kan også være bedre for borgernes økonomi. Der er nemlig penge at spare ved at tilbageholde mere vand på egen grund.

Nogle større projekter sættes allerede i gang i 2021. Det gælder et nyt og større bassin til opsamling af vand ved Fredtofteparken. Bassinet skal stoppe for overløb ved Doktorens bugt og forbedre vandkvaliteten i Farum Sø, ligesom Ravnehusbassinet i Hareskovby bliver renoveret, så lugtgenerne bliver mindsket