Mistede tillid til skraldefirma: Nu går fem kommuner sammen om ny affaldsordning

Kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk har valgt at slå sig sammen og oprette et kommunalt ejet affaldsselskab, som skal hente borgernes affald fra starten af det nye år.

Usikkerhed og tvivl skabt af en privat renovatør har fået kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk til at gå sammen og oprette det kommunalt ejede affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S.

Det står klart, efter kommunalbestyrelserne i de fem kommuner nu har godkendt etableringen af affaldsselskabet, der skal sikre, at borgerne i de fem kommuner også får hentet affald efter nytår.

Den er den private renovatør Remondis, der hidtil har stået for affaldsindsamling, siden de overtog opgaven med fra M. Larsen, der oprindeligt havde en aftale, som løb frem til 31. marts 2021.

Men i marts måned opsagde Remondis kontrakten på grund af manglende indtjening. Efterfølgende forsøgte renovatøren at trække opsigelsen tilbage, men episoden fik kommunerne til at miste tilliden, og man har ikke ment, at den nuværende renovatør på sigt ville kunne udføre en pålidelig affaldsindsamling.

Ny aftale løber halvandet år

Derfor har de set sig nødsaget til at finde en anden løsning i kølvandet på den opståede usikkerhed, og kommunerne har nu i fællesskab besluttet at hjemtage opgaven.

Den kommunale affaldsindsamling starter i begyndelsen af 2020 og løber frem til maj 2021, hvor den formelle samarbejdskontrakt mellem kommunerne udløber.

- Det handler kort og godt om at sikre, at borgerne får hentet deres affald. Opgaven skal løses til borgernes tilfredshed, til gavn for miljøet og ikke mindst på en økonomisk forsvarlig måde. Hvem der løser opgaven efter foråret 2021, må vi se på sammen med de andre kommuner, siger formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune, Lene Munch-Petersen (A), i en pressemeddelelse.

- Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at gøre noget nu, så borgerne får hentet deres affald. Det føler jeg mig overbevist om, at vi har fundet en god løsning på med det nye, kommunale selskab, siger hun.

Prisen stiger

Som følge af ændringerne kommer borgerne i de fem kommuner til at opleve en takststigning per husstand per år.  

I Furesø Kommune forventer man, at stigningen bliver cirka 140 kroner. En stigning som er uundgåelig.

- Takststigningen kunne vi ikke komme udenom – uanset hvem, der henter affaldet. Det har bare vist sig at være dyrere end antaget at få hentet affaldet, og underskuddet ville kommunerne alligevel skulle dække på et tidspunkt. Nu tager vi en mindre stigning samtidig med oprettelsen af det nye selskab, så vi ikke får store ekstraregninger, der må resultere i besparelser andre steder, siger Lene Munch-Petersen.

Som det ser ud nu, så bliver det med al sandsynlighed de samme skraldebiler og de samme skraldemænd, der kører de daglige ruter.

Kommunerne har nemlig de seneste måneder forhandlet med Remondis om erhvervelse af materiel, flytning af mandskab og kontrakter,

- Lastbilerne vil være de samme. Affaldssorteringen og tømmedagene er også de samme. Efter planen vil det også være de nuværende medarbejdere, der kommer til at køre ruterne. Det glæder mig rigtig meget, at vi kommer til at fastholde erfaringen og kendskabet til vores lokalområde – det er altafgørende for, at vores borgere ikke kommer til at mærke forskel i dagligdagen, siger Lene Munch-Petersen.

Ressourceindsamling A/S vil efter planen få base i Albertslund Kommune.