Vestforbrænding beklager sammenblanding af affald

Skraldemændenes sammenblanding af sorteret affald skaber mistillid blandt borgerne, og Vestforbrænding indskærper nu, at det ikke skal gentage sig.

Foto: TV 2 Lorry

Det kommunalt ejede affaldsselskab Vestforbrænding reagerer nu på den kritik, som Søren Madsen, der bor i Furesø Kommune, har rejst af kommunens affaldssorteringsordning. Eller mangel på samme.

I Furesø har borgerne fået en affaldssorteringsordning, der betyder, at alle, som har tilmeldt sig, skal kildesortere affald.

Og det var netop hvad Søren Madsen gjorde.

Han blev derfor noget fortørnet, da han opdagede, at plastic, metal, husholdningsaffald og biologisk affald blev smidt i én og samme skraldevogn.

- Jeg sagde det til skraldemændene, men de havde jo bare fået besked på, at mine skraldespande skulle tømmes hurtigst muligt, så de kunne ikke gøre noget, siger Søren Madsen til TV 2 Lorry . 

Læs også Vred borger: Sorteret affald blandes i skraldebilen

Hos Vestforbrænding, som Furesø leverer affaldet til, beklager de hændelsen.

I skriftiligt svar til TV 2 Lorry siger udviklingschef Yvonne Amskov blandt andet: 

- Så vidt vi ved, er det første gang, at vi oplever en fejl af den karakter, og det er meget beklageligt! Vi har naturligvis nultolerance overfor sammenblanding af affald, da sammenblanding forringer værdien af affaldet og besværliggør eftersortering. 

Det er meget beklageligt! Vi har naturligvis nultolerance overfor sammenblanding af affald.

Yvonne Amskov, Udviklingschef, Vestforbrænding

For Søren Madsen har oplevelsen ikke været fremmende for, at han fremover sorterer sit afffald:

- Jeg har blandt andet taget plast med hjem fra arbejde, for at det kunne blive sorteret, ligesom jeg endda har sorteret sugerør. Så man taber da lidt lysten til at gøre sådan en anden gang. 

Læs også Københavns Kommune: Affaldssortering - nej tak

 

Lige præcis tabet af tillid forholder Vestforbrænding sig da også til:

- Sådant et enkeltstående tilfælde af sammenblanding skaber mistillid blandt borgerne, til skade for fremtidig sortering og dermed miljøet. Derfor har vi også i dag taget fat i vores renovatør og indskærpet meget tydeligt, at den type af fejl ikke skal gentages, siger udviklingschef Yvonne Amskov.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik