Farum Bytorv vil udvide med 6000 kvadratmeter

Farum Bytorv kaster sig nu ind i kampen om kunderne i Nordsjælland, centeret gør klar til en stor udvidelse.

Det gamle Farum Bytorv fra 1978 vil kunne konkurrere med andre store shoppingcentre.

Derfor vil man nu udvide og gøre plads til nye butikker, spisesteder og boliger.

Det er kampen om kunderne til blandt andet BIG i Herlev, Lyngby Storcenter og i Hillerød, som Farum Bytorv ønsker at være en del af.

 - Det har i en årrække været byrådets ønske, at Farum Bytorv blev udvidet for at styrke de lokale indkøbsmuligheder og dermed skabe endnu mere aktivitet i Farum. Der har tidligere været gennemført borgerinddragelse om de byplanmæssige rammer for området samt offentlige høringer forud for vedtagelsen af den eksisterende lokalplan, som muliggør en udvidelse af Farum Bytorv, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Furesø Kommune gør klar til at sælge et stort område til DADES, som ejer Farum Bytorv. Dermed kan butikscenteret udvide med 6000 kvadratmeter. Ifølge planerne skal der også bygges 80 til 100 nye boliger.

Furesø Kommune ejer parkeringspladsen ved Paltholmvej, og det er den, der skal bygges på, når udvidelsen af Farum Bytorv bliver en realitet. Der skal dog først laves et udkast til projektet, og en ny lokalplan, før salget af parkeringspladsen bliver aktuelt.

Udvidelsen af Farum bytorv skal sikre flere og større butikker som fx H&M, men også flere spisesteder. 

Centerchef Lisette Thamdrup er begejstret for udsigten til et endnu stærkere butikscenter:

 - Vi skal være klædt godt på for at fastholde vores nuværende kunder og tiltrække nye kunder til Farum Bytorv. Det sker kun, hvis kunderne oplever, at de rent faktisk har et bredt og attraktivt udvalg af butikker og spisesteder i centret, siger hun.

DADES har fire måneder 4 til at skitsere, hvordan man vil løse opgaven inden for rammerne af kommunens byrums- og arkitekturpolitik og kravene om bæredygtighed ved nybyggeri.

Ud over de nye butikker og boliger vil projektet indeholde nødvendige parkeringsfaciliteter til biler og cykler. 

Ifølge Furesø Kommune skal udvidelsen af Farum Bytorv tænkes sammen med planerne for kommunens areal langs Frederiksborgvej og de nye aktiviteter på Bybækgrunden. Og så skal der også skabes sikkerhed for, at den fremtidige trafik kan afvikles smidigt og sikkert for alle trafikanter.

En realisering af DADES' projekt vil tilføre kommunen omkring 150 arbejdspladser, lyder det fra kommunen.

Om Farum Bytorv