Byråd danner fælles front mod udskældt udligningsreform

Furesø Byråd opfordrer nu i fællesskab Folketinget til at finde en løsning i den aktuelle debat om justering af udligningssystemet.

Her ses politikerne i Furesø Byråd. Foto: Furesø Kommune

Meget kan kommunalpolitikere været uenige om. Men i Furesø Kommune er byrådet helt enige om, at der regeringens forslag til en udligningsreform ikke vil gavne kommunens cirka 40.000 borgere. Tværtimod.

I en pressemeddelelse opfordrer byrådet nu i fællesskab Folketinget til at finde en løsning, så kommunen ikke skal hive flere millioner op af lommen, end den i forvejen gør.

Det virker helt urimeligt, hvis vi skal ud og sænke vores serviceniveau, samtidig med at nabokommuner kan øge deres. 

Furesø Byråd

Furesø betaler allerede 270 millioner kroner årligt i udligning til andre kommuner. Men med forslaget til en udligningsreform risikerer Furesø at skulle betale yderligere 35 millioner kroner årligt i udligning. Det svarer ifølge byrådet til udgifterne til cirka 90 social- og sundhedshjælpere eller driften af én af kommunens syv folkeskoler.

Læs også SE KORTET: Sådan er udligningen i din kommune

Hårdest ramt

Furesø vil dermed være én af de kommuner i landet, der bliver hårdest ramt af udligningsreformen og dermed være tvunget til at reducere i velfærd for borgerne, unge såvel som ældre.

Byrådets kritik går på, at forslaget til en udligningsreform hviler på et ugennemsigtigt og udokumenteret grundlag. Hertil kommer, at forslaget vil ramme Furesø meget hårdt i én tid, hvor Furesø i forvejen er presset af stigende velfærdsudgifter til flere børn og ældre samt udgifterne til den store gæld fra Farum-tiden. 

Læs også SE KORTET: Ligger servicen i din kommune over eller under landsgennemsnittet?

Virker helt urimeligt

Byrådet har udsendt en fælles opfordring, hvor de udtaler:

- En ændring af udligningssystemet må hvile på et gennemskueligt og forståeligt grundlagt, og det er bestemt ikke tilfældet med det nuværende udspil. Eksempelvis står vores nabokommuner Ballerup og Rudersdal til at modtage mellem 40 og 70 mio. kr. mere i udligning hvert år, samtidigt med at vi skal aflevere 35 mio. kr. yderligere. Der er ingen gennemskuelig forklaring på dette. Vores serviceniveau ligger ikke højere end nabokommunernes - tværtimod. 

- Vi har ad flere omgange bedt om at se de beregninger, der ligger til grund for de foreslåede justeringer af udligningen. Vi savner i den grad gennemsigtighed og forklaringer, og det får vi ikke. 

- Det virker helt urimeligt, hvis vi skal ud og sænke vores serviceniveau, samtidig med at nabokommuner kan øge deres, lyder det fra byrådet.

Læs også Vision: Furesøs borgmester vil udvikle hjemmeplejen

Ifølge byrådet står de sammen i sagen. Det oplyses endvidere, at byrådet har fået foretræde for Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg den 5. april 2018, hvor byrådet vil uddybe deres synspunkter om, at udligningsreformen bør udskydes, indtil beregningsforudsætningerne er fuldt belyst.

- Samtidig må der ske en kompensation af de kommuner, der bliver hårdest ramt, lyder det i pressemeddelelsen.

Fakta om Furesø og udligningen:

 • Furesø betaler i dag årligt 270 mio. kr. i udligning til andre kommuner. 
 • Furesø vil tabe yderligere 35 mio. kr. på den foreslåede udligningsreform - svarende til 90 hjemmehjælper eller én af kommunens 7 folkeskoler. 
 • Nabokommuner som Ballerup og Rudersdal står til at vinde mellem 40 og 70 mio. kr. på revision af udligningen. 
 • Furesø har trods gentagne henvendelser til ministeriet ikke kunnet få adgang til beregningsforudsætningerne for de foreslåede justeringer 
Kilde: Furesø Kommune

Fakta om Furesøs serviceniveau 

 • Furesø har i dag et lavere serviceniveau end nabokommunerne på en række områder: 
 • Udgifter til ældre (67 år og derover) er i Furesø gennemsnitligt på 36.753 kr., Rudersdal bruger 46.029 kr. og Ballerup 48.476 kr. 
 • Furesø Kommune bruger i gennemsnit 7.811 kr. til børn og unge med særlige behov. Rudersdal bruger 8.902 kr. og Ballerup 14.798 kr.
 • Furesø kommune bruger årligt 421 kr. pr. borger til folkebiblioteker. Tallet for Rudersdal er 521 kr. og for Ballerup 704 kr. 
 • Furesø har færre administrative ansatte pr. 1000 borgere end nabokommunerne nemlig 13,6 mod 17,8 i Ballerup.
Kilde: Furesø Kommune

Om Furesøgælden og andre særlige udfordringer i Furesø

 • Furesøs samlede gæld fra Farumtiden er på hele 2,4 mia. kr. Den årlige ydelse (renter og afdrag) udgør 124 mio. kr. 
 • De seneste 10 år har Furesø genoprettet økonomien via særskat samt effektiviseringer og besparelser for mere end 300 mio. kr. 
 • Det statslige særtilskud til den økonomiske genopretning i Furesø reduceres kraftigt i 2022. 
 • Furesø Kommune oplever en kraftig vækst i antal børn og ældre og får således 22 procent flere ældre over 80 år inden for de kommende 4 år med deraf øgede udgifter til flere hjemmehjælpere og flere plejehjemspladser.  
Kilde: Furesø kommune

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik