Styrelse forlænger påbud til plejecenter efter fortsat medicinsjusk

Døgnplejen De Tre Ege i Frederikssund Kommune har fået forlænget et påbud givet sidste år af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Problemer med håndtering af medicin, mangelfuld journalføring og manglende opfølgning på sygepleje.

Det var de problemer, der den 13. juli 2021 resulterede i et påbud til Døgnplejen De Tre Ege i Frederikssund Kommune. 

Og faktisk er det de samme problemer, der nu er skyld i, at selvsamme påbud blev forlænget den 13. december sidste år. 

- Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, at der ikke er styr på tingene, så det ærgrer mig rigtig meget. Det er ikke i orden, at døgnplejen ikke har styr på noget, der i virkeligheden er meget grundlæggende, siger Susanne Bettina Jørgensen (S), formand for Ældre- og Omsorgsudvalget i Frederikssund Kommune, til TV 2 Lorry.

Påbuddet pålægger blandt andet døgnplejen at få styr på praksis og procedure indenfor medicinhåndtering og journalføring. 

Derfor iværksatte Frederikssund Kommune i samarbejde med døgnplejen også en række initiativer til at bringe forholdene i orden.

Et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed gælder, indtil styrelsen igen aflægger døgnplejen besøg og kan konstatere, at de påtalte forhold er bragt i orden. Det var netop sådan et besøg, styrelsen udførte hos døgnplejen den 16. september 2021, og som danner grundlag for det forlængede påbud.

Af styrelsens rapport fremgår det, at selvom man fra myndighedernes side anerkender, at der er sat initiativer i gang for at bringe alle forhold i orden, så dumper døgnplejen stadig på samtlige af de otte påtalte målepunkter.

Eller som det formuleres af Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har ud for forholdene på tilsynsbesøget den 16-09-2021 vurderet, at der i Døgnplejen De Tre Ege er kritiske problemer at betydning for patientsikkerheden.

Tre uddrag fra Styrelsen for Patientsikkerheds rapport

For stort ledelsesspænd og en for ambitiøs handleplan

Ifølge Susanne Bettina Jørgensen (S) har påbuddet og det nu forlængede påbud flere årsager.

Hun peger først og fremmest på, at ledere i døgnplejen har haft for mange medarbejdere under sig. 

- Vi har i indeværende budgetår afsat penge til, at der kan blive ansat nogle flere ledere. Hvis man skal lede 50-100 medarbejdere, så er det altså rigtig svært at få fulgt op hos medarbejderne og eksempelvis implementeret arbejdsgange, siger hun til TV 2 Lorry.

Hun mener dog også, at handleplanerne der blev lavet efter det første påbud, ikke var realistiske.

- Der har de været for ambitiøse i den handleplan og troet, at de kunne gøre tingene hurtigere, end de kunne.

Mener stadig, tilbuddet er trygt at benytte

Susanne Bettina Jørgensen (S) mener, at man som borger eller pårørende til en borger i Døgnplejen De Tre Ege sagtens kan være tryg trods det forlængede påbud.

- Det vil jeg mene, man kan være. Helt sikkert. Selvfølgelig er alle medarbejdere jo nu helt oppe på dupperne i forhold til at undgå at lave fejl og sørge for at få styr på det, der ikke er styr på, siger udvalgsformanden til TV 2 Lorry.

Så du mener godt, man kan være tryg, selvom Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er kritiske problemer at betydning for patientsikkerheden. Hvad er forklaringen på det?

- Det er jo klart, de siger sådan, for de kan jo konstatere, at nogle ting fortsat ikke er i orden. Samtidig arbejder døgnplejen på at bringe det i orden. De har lavet nogle stikprøver og ramt ned i noget af det, der ikke var i orden, men jeg har selvfølgelig en helt klar forventning om, at hvis man gik ind og lavede stikprøver i morgen, så ville der være styr på det.

- Styrelsen har også meldt deres ankomst i slutningen af den her måned, og der får de chancen for at vise det. Og det er noget af det, der gør mig lidt tryg: Der er lagt pres på, og de ved, de skal handle nu.

Du kan læse hele Styrelsen for Patientsikkerheds rapport om Døgnplejen De Tre Ege her.

Hvad undrer du dig over?