Naboer raser: Grusgravsfirma belønnet for at bryde loven

Selvom Tulstrup Sten & Grus to år i træk har indvundet meget mere end tilladt, så har de to gange - istedet for straf - fået udvidet deres gravetilladelse.

Des mere der bliver gravet i en grusgrav, des mere larm, støv og tung trafik skal naboerne leve med.

Derfor har det skabt vrede i landsbyen Landerslev, at grusgravningsfirmaet Tulstrup Sten & Grus to år i træk har indvundet markant mere sten og grus end tilladt i den grusgrav, der ligger omkring 200 meter fra landsbyen.

quote Det rokker det da ved ens retssikkerhed, og hele ens opfattelse af det samfund, vi lever i.

Michael Tange, beboer i Landerslev

- Det er selvfølgelig noget, der har bragt sindene i kog her i Landerslev. For der er rigtig meget støv, især når vinden står i den rigtige retning, og det er altså voldsomt generende, siger Michael Tange, der er formand for Landerslev Bylaug.

Men lovbruddene er for naboerne ikke det værste. Det er derimod det faktum, at Region Hovedstaden som tilsynsmyndighed ikke har forsøgt at straffe selskabet, men tværtimod belønnet Tulstrup Sten & Grus ved at udvide deres indvindingstilladelse i takt med at selskabet har brudt loven.

- Når de stort set uindskrænket bare kan gøre, hvad de vil, og så efterfølgende få tilladelse til det, så rokker det da ved ens retssikkerhed, og hele ens opfattelse af det samfund, vi lever i, siger Michael Tange.

Det er Region Hovedstaden, der har givet Tulstrup Sten & Grus tilladelse til at indvinde sten og grus fra graven i Landerslev. Regionen fastholder, at de har handlet helt efter bogen ved at udvide indvindingstilladelserne.

quote Jeg kan godt forstå, at naboerne er udfordret af det.

Carsten Bagge Jensen, enhedschef, Region Hovedstaden

- Jeg kan godt forstå, at naboerne er udfordret af det, men samtidig er det vigtigt for os at holde en fast miljøadministration, og vi har altså det samme ønske som borgerne, nemlig at virksomheden skal opføre sig indenfor spillereglerne, siger Carsten Bagge Jensen, der er enhedschef i Region Hovedstaden og ansvarlig for regionens råstofindvinding.

Ville indvinde fire gange så meget som tilladt

Tulstrup Sten & Grus fik i 2015 tilladelse til at indvinde 50.000 kubikmeter sten og grus fra grusgraven i Landerslev.

Men da de ved et tilsyn i efteråret 2017 bliver spurgt til, hvor meget de planlægger at indvinde det år, så er svaret hele 225.000 kubikmeter. Altså fire og en halv gange så meget som tilladt.

- Jeg tror ikke, vi har et fortilfælde med så stor en overskridelse, og vores sagsbehandler skriver også med det samme til virksomheden, at det straks skal ophøre, siger Carsten Bagge Jensen.

Men i selvsamme indskærpelsesbrev giver regionen tilladelse til, at Tulstrup Sten & Grus kan udvide deres årlige indvinding i grusgraven fra 50.000 til 75.000 kubikmeter.

quote Det er altså en normal måde at gøre det på, at man igennem dialog med virksomheden prøver at få dem til at overholde reglerne.

Carsten Bagge Jensen, Enhedschef i Region Hovedstaden

- Det er jo altså fordi, at de 25.000 ekstra kubikmeter vil ligge inden for den miljøvurdering, der var lavet allerede, og det er altså en normal måde at gøre det på, at man igennem dialog med virksomheden prøver at få dem til at overholde reglerne. Man skal huske på, at virksomheden jo ønskede en meget højere indvinding, end det de så fik, siger Carsten Bagge Jensen.

Selvom indvindingstilladelsen altså blev opjusteret, så ender Tulstrup Sten & Grus i 2017 med at indvinde over dobbelt så meget som tilladt, nemlig 182.151 kubikmeter sten og grus uden at det i første omgang får konsekvenser for firmaet.

quote Jeg føler mig ret magtesløs som borger, for jeg kan jo bare se til, at de igen og igen bryder loven. Vi kan jo reelt ikke gøre andet end at sætte vores lid til, at de myndigheder der har ansvaret, de også gør noget ved det

Michael Tange, Landerslev Bylaug

I 2018 sænker de produktionen en smule, men ender alligevel på 102.729 kubikmeter, altså omkring 37 procent mere end tilladt. Det er skaber stor frustration i Landerslev, hvor flere borgere løbende brokker sig til regionen.

- Jeg føler mig ret magtesløs som borger, for jeg kan jo bare se til, at de igen og igen bryder loven. Vi kan jo reelt ikke gøre andet end at sætte vores lid til, at de myndigheder der har ansvaret, de også gør noget ved det, siger Michael Tange fra Landerslev Bylaug.

Endnu en udvidelse af gravetilladelsen

Samtidig med lovbrudene så søger Tulstrup Sten & Grus om tilladelse til at indvinde endnu mere, og i juli i år udvider Region Hovedstaden igen firmaets indvindingstilladelse, så de fra nu af må indvinde 125.000 kubikmeter sten og grus fra graven i Landerslev.

Altså over dobbelt så meget som før de begyndte at bryde loven.

- Når de laver en ansøgning inden for et graveområde, så bliver vi som myndighed nødt til at sagsbehandle den efter de regler, der er for sagsbehandling, altså med en miljøvurdering og med en partshøring før de kan få en ny tilladelse. Så vi betragter altså lovbrud og ansøgning som to forskellige forløb, siger Carsten Bagge Jensen.

- For det er altså de samme spilleregler, der er for den slags, uanset om de så har brudt loven tidligere eller ej.

quote Det har jo medført markant flere gener for os, så området det er jo slet ikke lige så attraktivt som tidligere

Michael Tange, Landerslev Bylaug

Hidtil har Tulstrup Sten & Grus altså kunnet bryde loven og samtidig se deres indvindingstilladelser vokse og vokse. Men da Region Hovedstaden ikke har fået dem til at overholde loven af den grund, så har de nu set sig nødsaget til at politianmelde de lovbrud, der har været i både 2017 og 2018.

- Overskridelserne er så markante, at det er vigtigt for os at vise omverdenen, at det vil vi ikke finde os i, og derfor har vi altså politianmeldt dem, siger Carsten Bagge Jensen.

I får kendskab til de her lovbrud i efteråret 2017, men politianmeldelsen kommer først nu her i sommeren 2019. Hvorfor skal der går så lang tid, før der sker noget?

- Som miljøadministration kommer vi tit igennem en fase, hvor vi siger, at nu skal vi have bragt tingene i orden, så I får nu en udvidet tilladelse, og vi har så noget opfølgende tilsyn på, om de faktisk overholder reglerne. Men vi kunne godt have politianmeldt det første forhold tidligere, men nu gør vi det så i stedet samlet. Det er jo klassisk, at vi følger op på det, men det kan godt være, at vi skulle have fulgt endnu tidligere op på det, siger Carsten Bagge Jensen.

I Landerslev er der glæde over at regionen nu endelig har politianmeldt lovbrudene. Men de ærgrer sig over, at forholdene ikke har påvirket de indvindingstilladelser, som Tulstrup Sten & Grus i mellemtiden har fået.

- Det har jo medført markant flere gener for os, så området det er jo slet ikke lige så attraktivt som tidligere, siger formand for Landerslev Bylaug Michael Tange.

Vi ville gerne have spurgt Tulstrup Sten & Grus om, hvorfor de har brudt loven, men trods gentagne mails, sms'er og opkald over længere tid, så har de ikke besvaret TV 2 Lorrys henvendelser.