Naboer føler sig magtesløse efter lovbrud i grusgrav

Selvom et grusgraverfirma gentagne gange har brudt loven, så har de til naboernes store frustration, fået udvidet deres gravetilladelse ad flere omgange.

Peter Skov tager ofte en våd karklud i hånden, når han eller børnene skal ud at cykle. For det støver så meget, hvor de bor, at tøjet bliver beskidt, hvis ikke cyklen får en rengøringsmæssig overhaling før de tager afsted.

- Jeg ville da helst, at det her ikke var nødvendigt, siger Peter Skov, mens hans cykel forvandler sig fra støvgrå til sort.

- Men hvis ikke vi vil være helt beskidte, når vi når frem, så må vi have kluden i brug først. For der er et støvlag på styret, på sadlen, ja det er faktisk overalt, at cyklen bliver grå og trist, når den står under vores halvtag. Det er da frustrerende, siger

Mød borgerne i landsbyen Landerslev, der mærker konsekvenserne af at grusgravsfirmaet Tulstrup Sten & Grus gentagende gange bryder loven.

Peter Skov, der bor knap 250 meter fra Grusgraven i Landerslev.

De sidste par år er støvmængden i området steget betragteligt, for gravearbejdet er tiltaget uforholdsmæssigt meget. Egentlig havde Tulstrup Sten & Grus, der graver i grusgraven, kun tilladelse til at indvinde 50.000 kubikmeter sten og grus om året, men i 2017 satte de pludselig produktionen i vejret til 182.151 kubikmeter.

- Det er gået ud over vores drivhus, vores vinduer, vores cykelvogn, ja selv vores grøntsager er nogen gange støvfyldte, når vi tager dem indenfor, siger Peter Skov, der tilføjer, at støjniveauet er steget, og at der nu er langt mere tung trafik på vejene omkring Landerslev.

quote Der er meget skidt i luften og også meget skidt på vejene, så alle i Landerslev bliver jo berørt af det her. Det er selvfølgelig noget, der har bragt sindene i kog

Michael Tange, Landerslev Bylaug

- Når de indvinder over flere gange det maksimalt tilladte, så virker det som om, at de sætter profit højere end etik, og det bryder jeg mig overhovedet ikke om, siger Peter Skov.

Grusgrav fik lov at indvinde mere

Peter Skov og familien er langt fra de eneste i Landerslev, der er trætte af den megen aktivitet i grusgraven.

- Der er meget skidt i luften og også meget skidt på vejene, så alle i Landerslev bliver jo berørt af det her. Det er selvfølgelig noget, der har bragt sindene i kog, siger formand for Landerslev Bylaug Michael Tange.

Frustrationen voksede i landsbyen, da Region Hovedstaden i stedet for at straffe lovbrudet med de store indvindinger, valgte at udvide indvindingstilladelsen fra 50.000 til 75.000 kubikmeter om året.

- Gu er det da ikke fair! Altså, jeg vil jo gerne have, at hvis man følger reglerne, så kan man blive belønnet, men her er det jo faktisk det modsatte, at hvis man bryder reglerne, så bliver man belønnet, siger Peter Skov.

- Altså man må jo spørge sig selv, om man lever i en retsstat, altså i en stat hvor de love og regler som bliver sendt ud, at de også overholdes, eller om man, hvis profitten vægter højere, så bare kan skyde det hele til siden og indvinde løs.

Flere lovbrud og større indvindingstilladelser

I 2018 indvandt Tulstrup Sten & Grus igen mere end tilladt. Her endte produktionen på 102.729 kubikmeter, altså omkring 37 procent mere end den udvidede tilladelse gav lov til. Men da selskabet samtidig ansøgte om tilladelse til at udvide produktionen, så blev lovbrudene slet ikke taget i betragtning, så nu har de i stedet fået tilladelse til at indvinde 125.000 kubikmeter sten og grus om året.

- Vi betragter det som to forskellige forløb, så ansøgningen er blevet behandlet, helt som den ellers ville have gjort, uagtet at de i de sidste år har indvundet mere end tilladt, siger Carsten Bagge Jensen, der er enhedschef i Region Hovedstaden og dermed ansvarlig for regionens råstofindvinding.

quote Den større indvindingstilladelse betyder jo, at den effekt grusgraven har i det daglige, vil blive endnu mere mærkbar for os naboer

Michael Tange, Landerslev Bylaug

Men blandt beboerne i Landerslev er der ikke meget forståelse for, at regionen ikke ser ansøgningen i et større billede og drager lovbrudene med ind i overvejelserne, når der skal bevilges nye tilladelser.

- Det er da en meget underlig reaktion fra regionen. Altså i det erhverv jeg bestrider til dagligt, så vil sådan et lovbrud jo betyde, at jeg ville blive politianmeldt, at jeg kom i fængsel eller i hvert fald fik at vide, at det her ikke er en opgave, som jeg vil skulle blive ved med at varetage, siger Peter Skov.

- Den større indvindingstilladelse betyder jo, at den effekt grusgraven har i det daglige, vil blive endnu mere mærkbar for os naboer. Så det vil da få huspriserne til at falde, og nogle vil vel reelt blive stavnsbundet, for der er da ingen, der gider at bo ved sådan en stor grusgrav, siger Michael Tange fra Landerslev Bylaug.

Regionen har politianmeldt

Fordi Regionen har set lovbrudene og ansøgningen om en udvidet indvindingstilladelse som to forskellige forløb, så er der måske også en straf på vej til Tulstrup Sten & Grus. I hvert fald politianmeldte Region Hovedstaden firmaet for cirka en måned siden.

- Det er vigtigt at vise omverdenen, at vi altså er nødt til at politianmelde her, fordi overskridelsen er så markant, siger Carsten Bagge Jensen fra Region Hovedstaden.

Politianmeldelsen kom dog først næsten to år efter, at de første lovbrud blev kendt for regionen. Det er en del af naboerne fortørnede over, fordi det for dem har virket som om, at Tulstrup Sten & Grus bare kunne bryde loven helt uden konsekvens.

- Det første forhold fra 2017 kunne vi nok godt have meldt tidligere til politiet. Men nu gør vi det altså samlet med forholdene i 2018 i stedet. Det er jo helt klassisk, at vi følger op på lovbrud, men ja, det kan godt være, at vi skulle have fulgt op tidligere, siger Carsten Bagge Jensen.

quote Når regionen tilgodeser en virksomheds profit højere, end de beboer som er berørt af grusgraven, så er vi heller ikke særlig trygge ved, at det er regionen der skal håndhæve reglerne

Peter Skov, nabo til grusgrav

Vi ville gerne have spurgt Tulstrup Sten & Grus om, hvorfor de har brudt loven, men trods gentagne mails, sms´er og opkald over længere tid, så har de ikke besvaret TV 2 Lorrys henvendelser.

Graveområde kommer tættere på Landerslev

Samtidig med den kraftigt forøgede graveaktivitet i Landerslev, så er Region Hovedstaden kommet med et bud på en ny regional råstofplan, der gør ondt på beboerne i Landerslev.

I dag ligger grusgraven et par hundrede meter fra selve Landerslev, men regionen foreslår, at man udvider graveområdet kraftigt, så det kommer helt op til landsbyen. På regionens nye kort, går grænsen for hvor der må graves bogstavelig talt ved Peter Skovs hæk.

- Det har jeg det ikke særlig godt med, det vil da blive en kæmpe gene for os i det daglige. Og så betyder det jo også, at vi de næste ti år ikke kan flytte uden at have en økonomisk bet med os, siger Peter Skov.

Råstofplanen har været sendt i høring, og svarene fra naboer og andre interessenter er lige nu ved at blive behandlet, før hele planen bliver sendt videre til politisk behandling i regionsrådet.

Det er altså endnu ikke sikkert, at graveområdet bliver rykket helt op til Landerslev, men på grund af forløbet de sidste par år, så har beboerne mistet al tiltro til, at regionen kan beskytte dem mod kraftig graveaktivitet lige på den anden side af hækken.

- Vi føler os ikke trygge som naboer, i forhold til at Tulstrup Sten og Grus fortsat må grave i grusgraven. Og når regionen tilgodeser en virksomheds profit højere, end de beboer som er berørt af grusgraven, så er vi heller ikke særlig trygge ved, at det er regionen, der skal håndhæve reglerne, siger Peter Skov.