"Motorsavs-massakre!" Borgere klager over hård naturpleje

Krat og beplantede arealer i Frederikssund ryddes til stor utilfredshed for borgere og naturfredningsforening

Der er udbrudt en større strid om naturarealerne i Frederikssund Kommune. For både borgere og  Danmarks Naturfredningsforening kritiserer Frederikssund Kommune for grove og hårdhændede metoder i naturplejen, der flere steder betyder, at hele krat og mindre beplantede områder skæres ned, fjernes og hugges op til flis.

- Jeg vil jo karakterisere det som en motorsavsmassakre. En ren nedsabling. Godt nok får der lov til at stå nogle træer hist og pist, men alt det fine krat og de mere buskadsagtige ting - de bliver bare fjernet med hård hånd, lyder det fra Frederikssund-borgeren Birgitte Larsen.

quote Det er en ren nedsabling

Birgitte Larsen

Frederikssund Kommune har indgået en aftale om naturpleje med selskabet Hededanmark. Det er gratis for kommunen, fordi Hededanmark så kan beholde den træflis, der produceres.  Men nu mener borgerne altså, at den aftale fører til alt for vidtrækkende nedhugning.

- Når man går så voldsomt til værks så ødelægger man levesteder for insekter og fugle.  Men endnu værre,  når det er bynær natur, så ødelægger man borgernes oplevelse af at have natur tæt på, siger Knud Eskesen, der er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund.

Men både hans og Birgitte Larsens indvendinger afvises af kommunen,

- Vi har ikke fået ryddet mere, end det vi gerne ville, og det der er forsvarligt i forhold til vores natur, forklarer Dorte Søndergaard, chef for Trafik og Ejendom i Frederikssund Kommune.

Hun erkender dog samtidig,  at borgerne ikke er blevet informeret godt nok i forbindelse med projektet.